Lehdistötiedote

16 marrask. 2022 Helsinki, FI

EY Suomen liikevaihto kasvoi ja panostukset henkilöstöön jatkuivat

EY Suomi on julkaissut vuosikertomuksensa kesäkuussa 2022 päättyneeltä tilikaudelta. Liikevaihto kasvoi, päästöt pienentyivät sekä panostukset henkilöstön hyvinvointiin, tasa-arvoisiin uramahdollisuuksiin ja koulutukseen jatkuivat tilikaudella.

Lehdistökontaktit
Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

Niina Afflecht

Brand, Marketing & Communications, EY Finland

Kaikki lähtee viestinnästä! Tavoitteenani on tehdä vaikuttavaa viestintää ja rakentaa kestäviä suhteita yrityksen ja sen sidosryhmien välille. Intohimona luonnossa liikkuminen ja hyvä ruoka.

Samankaltaisia aiheita Yritysvastuu Vastuullisuus

EY Suomi on julkaissut vuosikertomuksensa kesäkuussa 2022 päättyneeltä tilikaudelta. Liikevaihto kasvoi, päästöt pienentyivät sekä panostukset henkilöstön hyvinvointiin, tasa-arvoisiin uramahdollisuuksiin ja koulutukseen jatkuivat tilikaudella.

EY Suomen vuosikertomus, Value Realized Report: Finland noudattaa tunnetuimpia kansainvälisiä raportointiviitekehyksiä ja kattaa yrityksen tilikauden 1.7.2021–30.6.2022. Raportti kuvastaa EY:n pitkän aikavälin arvoa asiakkaille, ihmisille ja yhteiskunnalle.

EY Suomen liikevaihto oli kesäkuussa 2022 päättyneellä tilikaudella 164 miljoonaa euroa, mikä oli 5,4 prosenttia enemmän kuin edellisen tilikauden 156 miljoonaa euroa. Kasvu oli voimakkainta tilintarkastusliiketoiminnassa, joka kasvoi lähes kymmenen prosenttia, ja liikkeenjohdon konsultoinnissa, joka kasvoi yli 20 prosenttia.

”EY Suomen tilikausi oli vahva ja liiketoiminta jatkoi kannattavalla kasvu-uralla. Tilintarkastusliiketoiminta kasvoi vahvasti merkittävistä asiakasvoitoista johtuen. Liikkeenjohdon konsultoinnissa kasvua siivittivät etenkin asiakkaidemme tarpeet  laajoihin liiketoiminnan muutoshankkeisiin liittyen. Vallitseva geopoliittinen epävarmuus asetti haasteita monien asiakkaidemme toiminnalle. Tämä näkyi kasvavana kiinnostuksena globaaleihin toimitusketjuihin, muutoksen johtamiseen, riskienhallintaan ja tietoturvallisuuteen liittyvissä palveluissa sekä strategisessa neuvonannossa. Ilmastonmuutos, energiasiirtymä sekä yritysvastuulisuus pysyivät edelleen vahvasti asiakkaidemme agendalla”, sanoo EY Suomen toimitusjohtaja Mikko Äijälä.

Pitkäjänteisellä työllä kohti ympäristötavoitteiden toteuttamista ja kestävää liiketoimintaa

EY on sitoutunut maailmanlaajuisesti Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaiseen tavoitteeseen saavuttaa kasvihuonepäästöjen laskennallinen nollataso vuoteen 2025 mennessä. EY Suomen tavoitteena on vähentää yhdessä muiden pohjoismaisten EY:n jäsenyritysten kanssa päästöjä 40 prosenttia vuoden 2019 lähtötasosta. Suomessa päästöt laskivat kesäkuussa päättyneellä tilikaudella 42 prosenttia lähtötason 2019 päästöistä. Tämä oli pääosin seurausta liikematkustuksen vähenemisestä.

EY Suomen ympäristöjärjestelmälle myönnettiin ISO 14001:2015 -standardin mukainen sertifikaatti syyskuussa 2022.

”Ympäristösertifikaatin saaminen on osoitus sitoutumisestamme pitkäjänteiseen ympäristötyöhön. ISO-standardin myötä varmistamme, että käytössämme on vankka ja hyvin jäsennelty johtamisjärjestelmä, joka auttaa meitä ympäristötavoitteidemme toteuttamisessa", Äijälä kertoo.

EY auttaa yrityksiä muuttamaan toimintaansa kestäväksi.

”Haluamme olla ykköskumppani asiakkaidemme kestävän kehityksen muutosmatkalla. Autamme asiakkaitamme rakentamaan liiketoimintaa, jossa kestävyys on strategian ja kaikkien liiketoimintapäätösten keskiössä. Yhteistyö on avainasemassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa”, Äijälä sanoo.

Huomio henkilöstön hyvinvoinnissa ja tasa-arvoisissa uramahdollisuuksissa

Tilikauden aikana EY on tukenut systemaattisesti henkilöstönsä moninaisuutta, hyvinvointia ja osaamista. EY Suomi siirtyi vuoden 2022 aikana tasa-arvoiseen perhevapaaetuuteen, jossa vanhemmalle tarjotaan sukupuolesta riippumatta mahdollisuus kolmen kuukauden palkalliseen perhevapaaseen.

”Tavoitteenamme on rakentaa paremmin toimivaa maailmaa edistämällä monimuotoisuutta, inklusiivisuutta ja tasa-arvoa työelämässä. Askeleet työkulttuurimme kehittämiseksi yhä paremmin moninaisuutta tukevaksi ja tasa-arvoisemmaksi jatkuvat”, toteaa Äijälä.

Tilikauden lopussa EY Suomi työllisti 1056 henkilöä, kun vastaava luku oli 944 vuonna 2021. EY Suomen koko henkilöstöstä naisia on 50 prosenttia. Tilikauden 2022 aikana EY Suomi sai kymmenen uutta partneria, joista kuusi oli naisia. Tilikauden lopussa naisten osuus partnereista oli 29 prosenttia, kun vastaava luku oli 32 prosenttia vuonna 2021. Tavoitteena on saavuttaa tasa-arvoinen edustus sukupuolten välillä kaikissa henkilöstöryhmissä.

EY Suomi lähes kolminkertaisti investointinsa henkilöstönsä koulutukseen tilikauteen 2021 nähden. EY tarjoaa työntekijöilleen laajasti kehittymismahdollisuuksia, kuten virtuaalisesti suoritettavat EY Tech MBA- ja Sustainability Masters -koulutukset. Tilikauden aikana EY Suomen henkilöstö sai keskimäärin 49 tuntia koulutusta henkilöä kohti ja suoritti yhteensä 96 EY Badge -koulutuskokonaisuutta esimerkiksi teknologiasta, johtamisesta ja liiketaloudesta. Lisäksi yksi henkilö valmistui Tech MBA -koulutusohjelmasta.

EY:n henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää kaksi työpäivää vuodessa EY Ripples -yritysvastuuohjelman kautta tuettaviin hankkeisiin. Tuettujen hankkeiden positiivinen vaikutus on ulottunut vuoden 2020 alusta lukien arviolta 221 000 henkilöön.

EY globaalisti

Maailmanlaajuisesti EY:n liikevaihto kesäkuussa 2022 päättyneellä tilikaudella oli ennätykselliset 45,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 16,4 prosenttia. Maailmanlaajuisesti yhtiö työllistää 365 000 henkilöä ja sillä on toimintaa yli 150 maassa.

EY:n liiketoimintojen strateginen arviointi on edennyt, ja EY:n johto on tehnyt päätöksen edetä aloitteessa yhtiön jakamisesta kahdeksi erilliseksi monialaiseksi organisaatioksi. Seuraavan vaiheen maakohtaisen äänestyksen odotetaan tapahtuvan vuoden 2023 alussa.

Voit lukea lisää EY Suomen toiminnasta vuosikertomuksestamme (pdf, englanniksi) ja läpinäkyvyyskertomuksestamme.

EY:n globaalista tuloksesta voi lukea lisää englanniksi sivulta EY Value Realized.