Lehdistötiedote

17 kesäk. 2024

Tasa-arvo etenee suomalaisissa pörssiyrityksissä tahmeasti

Naisten osuus suomalaisten pörssiyritysten johdossa kasvaa hitaasti. Toimitusjohtajista edelleen selvä vähemmistö on naisia.

Lehdistökontaktit
Hannu Tyyskä

Partner, Consulting, EY Finland

Autan asiakkaita suunnittelemalla palkkausjärjestelmiä, jotka edesauttavat tavoitteiden ja toivottujen työskentelytapojen toteutumista.

Niina Afflecht

Brand, Marketing & Communications, EY Finland

Kaikki lähtee viestinnästä! Tavoitteenani on tehdä vaikuttavaa viestintää ja rakentaa kestäviä suhteita yrityksen ja sen sidosryhmien välille. Intohimona luonnossa liikkuminen ja hyvä ruoka.

Samankaltaisia aiheita Konsultointi Workforce

Naisten osuus suomalaisten pörssiyritysten johdossa kasvaa hitaasti. Toimitusjohtajista edelleen selvä vähemmistö on naisia: pienemmissä mid cap -yrityksissä 10 prosenttia ja suuremmissa large cap -yrityksissä 14 prosenttia. Naisten määrän kasvu large cap -yritysten johtoryhmissä ja hallituksissa lähes pysähtyi vuonna 2023. Naisten osuus yritysjohdossa selviää konsulttiyhtiö EY:n tuoreesta Ylimmän johdon palkitseminen Suomessa vuosina 2015–2023 -raportista. EY julkaisee kyseisen raportin nyt kahdeksatta kertaa.

Naiset ovat edelleen vähemmistönä suomalaisten pörssiyritysten toimitusjohtajissa, johtoryhmissä ja hallituksissa. Large cap -yhtiöissä naisten osuus johdossa on aavistuksen verran suurempi kuin mid cap -yhtiöissä.

Vuonna 2023 naisten osuus mid cap -yhtiöiden hallituksissa oli 33 prosenttia, johtoryhmissä 30 prosenttia ja toimitusjohtajissa 10 prosenttia. Edellisestä vuodesta naisten osuus mid cap -yhtiöiden johdossa oli kasvanut hieman kaikissa kolmessa ryhmässä.

Large cap -yhtiöiden johdossa naisten osuus on hieman suurempi: vuonna 2023 johtoryhmissä naisia oli 33 prosenttia ja hallituksissa 35 prosenttia. Large cap -yritysten toimitusjohtajista 14 prosenttia on naisia. Vaikka large cap -yhtiöiden johtajissa naisten osuus on edelleen suurempi kuin mid cap -yhtiöissä, naisten määrän kasvu large cap -yritysten johtoryhmissä ja hallituksissa on lähes pysähtynyt.

”Tasa-arvo etenee pörssiyhtiöiden johdossa tahmeasti, mutta onneksi kuitenkin positiiviseen suuntaan. Vuonna 2023 suurimmassa osassa suomalaisista pörssiyrityksistä oli naisia sekä johtoryhmässä että hallituksessa. Selvästi suurempi osa päättävässä asemassa olevista henkilöistä on kuitenkin edelleen miehiä ja erityisesti toimitusjohtajien joukossa naiset ovat valitettavan selkeä vähemmistö”, toteaa palkitsemiseen liittyvistä konsultointipalveluista vastaava johtaja Hannu Tyyskä.

Naisten osuus yritysjohdossa on osa laajempaa monimuotoisuustavoitetta. Vuonna 2022 Euroopan parlamentti hyväksyi direktiivin sukupuolten välisestä tasa-arvosta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Direktiivin mukaan vuoteen 2026 mennessä vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä tai 33 prosentin johdon jäsenistä tulisi kuulua aliedustettuun sukupuolivähemmistöön.

”Viime vuonna päästiin direktiivin mukaiseen sukupuolten väliseen tasa-arvoon pörssiyhtiöiden hallituksissa isossa kuvassa keskimäärin. Tarkasteltaessa yksittäisten mid- ja large cap -yhtiöiden hallituksia, on kuitenkin monessa yrityksessä vielä paljon tehtävää puhumattakaan tasa-arvon toteutumisesta johtoryhmissä ja toimitusjohtajissa”, Tyyskä sanoo.

Raportin tuloskoonneissa on hyödynnetty julkisista lähteistä koottua tietoa. Tarkastelun kohteena ovat vuodet 2015–2023. Vuoden 2023 tiedot on kerätty niistä large cap- ja mid cap -yhtiöistä, jotka olivat julkistaneet palkitsemisraporttinsa 15.4.2024 mennessä. Organisaatioiden luokittelu raportissa noudattaa Helsingin pörssin OMX-indeksin kokoluokittelua: large cap -yhtiöihin kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli miljardi euroa, ja mid cap -yhtiöihin ne, joiden markkina-arvo on 150 miljoonaa–1 miljardi euroa.

Tutustu raporttiin: Ylimmän johdon palkitsemisen trendit