4 minuutin lukuaika 23 tammik. 2019
worker below pipeline snowy gas plant

Kuinka monimuotoisuus parantaa suorituskykyä öljy- ja kaasualalla

Kirjoittaja Andy Brogan

EY Global Oil & Gas Leader

Oil & Gas sector leader, speaker and industry advocate, optimist, music addict and avid traveler.

4 minuutin lukuaika 23 tammik. 2019

Tutkimuksessamme korostuu, miten akuutisti monimuotoisuutta tarvitaan öljy- ja kaasusektorin häiriöiden läpi luovimisessa sekä tuloksellisuuden parantamisessa.

Vastauksissa korostui tarve toimia tehokkaammin naisten ohjaamiseksi johtotehtäviin. Yritykset, jotka ottavat sukupuolisen tasapainon saavuttamisen asialistalleen, tulevatkin havaitsemaan, että heidän työntekijänsä ovat entistä sitoutuneempia eivätkä vaihda työpaikkaa yhtä herkästi.

Tärkeintä ei ole, onko joku mies tai nainen. Tärkeämpää on tietää, kuinka luoda oikeanlainen kulttuuri ja prosessi, joka inspiroi ja motivoi ihmisiä työskentelemään ja osallistumaan luottavaisin mielin ja sitoutuneena tavoittelemaan menestystä.
Öljy- ja kaasukyselyn vastaaja

Suurin osa vastaajista (51 %) uskoo naisten osuuden johtotehtävissä lisääntyvän jonkin verran. Tämä on myönteinen kehityskulku, mutta ei kerro koko totuutta. Naiset täyttävät tällä hetkellä vain 11 % johtotehtävistä, ja pienet askeleet eivät riitä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen.

Uskotko, että sukupuolten tasa-arvo öljy- ja kaasuteollisuudessa on lähellä? Mieti uudelleen.

11 %

öljy- ja kaasualan pääjohtajista maailmanlaajuisesti on naisia

98 % kyselyn vastaajista on yhtä mieltä siitä, että öljy- ja kaasuteollisuudessa tapahtuu valtavia muutoksia. Öljyn hinnan laskusta, geopoliittisesta epävakaudesta sekä rahoitus- ja ympäristölainsäädännön muutoksista johtuvat häiriöt aiheuttavat perustavanlaatuisia muutoksia koko alalla. Yritykset muuttavat liiketoimintamallejaan, säätävät toimitusketjujaan ja järjestelevät omistuksiaan uudelleen arvon parantamiseksi.

Uskotko, että öljy- ja kaasualalla ei tule tapahtumaan muutosta? Mieti uudelleen.

98 %

sanoo, että elämme öljy- ja kaasualan suuren muutoksen aikaa

Vastaajamme ovat murskaluvuin (94 %) sitä mieltä, että ajattelun ja kokemusten monimuotoisuus on avainasemassa alan disruptioiden läpi luovimisessa. Monimuotoisuuden kehittäminen yrityksessä ei korjaa kaikkea välittömästi, mutta on pitemmän aikavälin yrityksen kehityksen kannalta olennainen asia.

Oletko sitä mieltä, että sukupuolten monimuotoisuus ei auta disruption läpi luovimisessa? Mieti uudelleen.

94 %

on yhtä mieltä siitä, että ajattelun ja kokemuksen monimuotoisuus on avain disruptioiden läpi luovimisessa öljy- ja kaasualalla

Ilman monimuotoisuutta yritykset menettävät edelleen mahdollisuuden hyödyntää innovaatioita ja näkemyksiä tulevaisuuden mahdollisuuksien ja kasvun vauhdittajien suhteen. Yhtiön hallituksen ja ylimmän johdon on luotava monipuolinen osaajajoukko ja sijoitettava siihen kaikilla tasoilla. Henkilöstön jäsenet tarvitsevat mentorointia päästäkseen eroon tiedostamattomista ennakkoluuloista, jotka voivat tällä hetkellä haitata osaajajoukon täyttä potentiaalia.

Luuletko, että monimuotoisuus ei vaikuta liiketoiminnan tulokseen? Mieti uudelleen.

61 %

ymmärtää, että sukupuolten monimuotoisuus parantaa yrityksen taloudellista suorituskykyä

61 % kyselyyn vastanneistamme sanoi, että monimuotoisuus vaikuttaa taloudelliseen suorituskykyyn, ja 77 % sanoi, että se vaikuttaa muuhunkin suorituskykyyn kuin vain taloudelliseen. Öljy- ja kaasuteollisuuden sisäisten haasteiden vuoksi on vaikea nähdä, miksi yritykset eivät haluaisi monimuotoisuuden tuomia taloudellisia hyötyjä.

Petersonin kansainvälisen taloustieteen instituutin raportin mukaan naisjohtajat voivat tuoda 6 % parannuksen yrityksen tulokseen, mikä voi olla ratkaiseva asia näinä haastavina aikoina. Onkin yllättävää, että useat yritykset eivät hyödynnä tällaisia mahdollisuuksia.

Ajatteletko, että osaajajoukon ei tarvitse olla monimuotoinen? Mieti uudelleen.

73 %

vastaajista on sitä mieltä, että heidän olisi tehtävä enemmän houkutellakseen, ylläpitääkseen ja edistääkseen naisten johtajuutta

Alan vakiintuneita toimintapatoja murtavien innovaatioiden sekä työvoiman ikääntymisen vuoksi osaamisen hallinta on välttämätöntä, jotta liiketoiminta sopeutuisi muutoksiin ja kukoistaisi uusissa ympäristössä.

73 % vastaajistamme on samaa mieltä siitä, että on tehtävä enemmän naisten houkuttelemiseksi, säilyttämiseksi ja ylentämiseksi. Yritysten on tehtävä enemmän työtä osoittaakseen naisille heidän taitojaan ja kunnianhimoaan vastaavia uramahdollisuuksia.

Johtoryhmänsä monipuolistamiseksi niiden on tarjottava huipputason naisille strategista ja rahoitusalan kokemusta, joita tarvitaan johtamiseen. Niiden tulisi myös rohkaista vanhempia mies- ja naisjohtajia naispuolisten työntekijöiden sponsoreiksi.

Yhteenveto

Luuletko, että sukupuolten monimuotoisuudella ei ole mitään tekemistä öljy- ja kaasualaa nykyisin haastavien suuntausten kanssa? Mieti uudelleen.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Andy Brogan

EY Global Oil & Gas Leader

Oil & Gas sector leader, speaker and industry advocate, optimist, music addict and avid traveler.