Teknologia voi näyttää suunnan, mutta tiedätkö minne olet menossa?

15 minuutin lukuaika 9 tammik. 2019
Samankaltaisia aiheita Kyberturvallisuus Digitaalisuus

Näytä

 • New technology can light the way, but do you know where you are going? (pdf)

  Lataa 2 MB
 • Survey infographic results (pdf)

  Lataa 969 KB

Päätitpä käyttää digitaalisuutta miten tahansa – kustannussäästöihin, turvallisuuteen tai innovaatioon – räätälöinti määrittää usein tehokkuusasteen. 

Digitaalinen muutos ei synny valmiista ratkaisusta – se vaatii räätälöidyn, yritykselle yksilöllisen mallin. Suuremmissa organisaatioissa tämä saattaa tarkoittaa, että useat lähestymistavat ovat järkeviä.  Öljy- ja kaasuyhtiöt kokevat paineita hinnoittelustaan ja kyvystään saada uusia käyttövaroja. Vaikka digitaalistrategia pystyy vastaamaan joihinkin näistä paineista, joitain isompia kysymyksiä jää edelleen avoimiksi. Esimerkiksi kysymys siitä, mitkä työkalut edistävät arvon luomista tulevaisuudessa? Kuinka yritykset voivat pysyä samassa tahdissa innovaatioiden pyörremyrskymäisen vauhdin kanssa? Ja mikä tärkeintä, mikä lähestymistapa teknologian omaksumiseen antaa yrityksille mahdollisuuden jäädä sekä osaksi joukkoa että kiihdyttää vauhtiaan päästäkseen kilpailijoidensa edelle? Onko asteittainen muutos oikea lähestymistapa vai onko se menetetty mahdollisuus?

Yksinkertaisia vastuksia ei ole olemassa. Itse asiassa yksi öljy- ja kaasualan nykyisen digitaalisen vallankumouksen tunnusmerkki on yksinkertaisten ratkaisujen puute — ja ratkaiseva lähtökohta uuden digitaalisen etenemissuunnitelman luomiseksi on ymmärtää, kuinka yritykset käyttävät teknologiaa nyt ja kuinka ne näkevät etsintä-, erotus- ja jalostusteknologian tulevaisuuden kehityksen. 

Ennen kaikkea alan käytettävissä olevan teknologian kehittyessä yritysten on omaksuttava kriittinen näkökulma kehittäessään ja jalostaessaan lähestymistapaansa digitaalisuuteen. Jos ne eivät tee niin, niillä on riski tähdätä liian matalalle ja menettää uusien teknologioiden muuntopotentiaali. Niiden on myös käsiteltävä organisatoriset haasteet, jotka syntyvät väistämättä valittaessa kunnianhimoisempi lähestymistapa. Ehkä tärkeimpänä, yritysten on esitettävä oikeat kysymykset heti alussa ymmärtääkseen täysin, mitä kaikkia mahdollisuuksia on olemassa.

 • Metodologia

  Saadaksemme syvällisen kuvan alan digitalisoinnin tilasta, suoritimme kyselyn öljy- ja kaasualan yritysten 100 johtajalle koko arvoketjussa. Kysyimme heidän uuteen teknologiaan sijoittamista koskevista lähestymistavoistaan ja haasteista, joita he kohtaavat muotoillessaan digitaalistrategiaansa. Tutkimme yhteisymmärryksen alueita sekä keskustelun tärkeimpiä kohtia. Tutkimme myös, mitkä työkalut johtajien mielestä ovat potentiaalisimpia heidän yrityksilleen ja mitkä sisältävät merkittävimmät riskit.

  Kyselymme tulokset osoittavat, että ala on alkanut käsittää teknologian tarjoamia, todella maailmaa muuttavia mahdollisuuksia. Vastaajat kehuivat sellaisten itsenäisten koneiden tarjoamia mahdollisuuksia, jotka voivat astua vaarallisiin toimintaympäristöihin työntekijöiden sijasta. He kertoivat uusista etsintätyökaluista, joiden avulla tuotantoketjun alkupään yritykset voivat hyödyntää aiemmin piilossa olleita energiavarastoja. He ilmaisivat myös kiinnostuksensa lupaaviin teknologioihin, jotka pysyvät varhaisissa kehitysvaiheissa, kuten lohkoketju.

  Samaan aikaan tutkimuksemme osoittaa, että johtohenkilöt saattavat rajoittaa strategioidensa mahdollisuuksia liian kapeiksi. Teknologiatiimien jäsenillä on houkutus keskittyä yksinomaan yhteen lupaavaan työkaluun kerrallaan. Digitaaliavaruuden monimutkaisuuden kasvaessa integroidut ratkaisut saattavat olla todennäköisimmät voittajat.

Palveluntarjoajilla on hyvä aloittaa, mutta sinulla on oltava oma malli. Loppujen lopuksi digitalisaatiosta tulee tärkein prioriteetti.

Opiskelijoiden kemian labran molekyylimalli
(Chapter breaker)
1

Luku 1

Kuinka saat tietoa hiilivedystä?

Suurin osa vastaajista on innokkaita sijoittamaan enemmän digitaalisuuteen. He haluavat hillitä kustannuksia pikaisesti ja taata suuremman pääoman tuoton.

Yksi öljy- ja kaasualan kasvutavoitteiden päätekijä on teknologiainvestointien vapauttaminen. Kyselymme tulokset osoittavat tämän – suurin osa vastaajista on innokkaita sijoittamaan enemmän digitaalisuuteen. He haluavat hillitä kustannuksia kiireellisesti ja tuottaa suuremman pääoman tuoton.

Lähes yhdeksän kyselyyn vastanneista kymmenestä (89 %) odottaa investointiensa digitaalisiin työkaluihin kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. Se ennakoi neljänneksen (25 %) merkittävää kasvua. Vain 11 % näkee investointien pysyvän ennallaan, ja mikä merkittävää, kukaan ei näe niiden vähenevän.

"Ei ole yllättävää, että ratkaiseva tekijä on tehokkuuden lisääntyminen", sanoo EY:n norjalainen kumppani Ioana-Andreea Ene. "Tehokkuus on ensisijainen tavoite, koska sen avulla pääset käsiksi investointeihin ja markkinoille." 

Investoinnit digitaalisiin työkaluihin

89 %

Lähes yhdeksän kyselyyn vastanneista kymmenestä odottaa investointiensa digitaalisiin työkaluihin kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana, mikä ennakoi neljänneksen merkittävää kasvua.

Lisäksi monet vastaajat (48 %) kertoivat, että heidän yrityksensä investoivat enemmän digitaalisiin innovaatioihin, kun heillä on käytettävissä pääomaa. Viimeaikainen korkeampien energianhintojen ajanjakso saattaa auttaa selittämään vastaajien ilmoitettua aikomusta lisätä investointeja tulevina vuosina.

what effect do margins have on you companys pace of digital innovation

Keith Strier, EYn global and Americas advisory leader for artificial intelligence, sanoo, että digitaaliteknologialla on potentiaalia tarjota paljon enemmän kuin parempi tehokkuus. Ja kunnianhimoisempien tavoitteiden saavuttamiseksi yritysten on haluttava tähdätä korkeammalle. "Jos tavoitteena on vain tehokkuuden lisääminen, se tavoite epäonnistuu", hän sanoi. "Jos kysyt väärän kysymyksen prosessin alussa, tähtäät väärään tavoitteeseen." 

Jotkut yritykset ovat alkaneet ymmärtää, että ominaisuuksien lisääminen digitaalisten työkalujen avulla vaatii pikaista huomiota. Eräs yhdysvaltalaisen E&P-yrityksen johtaja sanoi, että kyky saada tarkempia tietoja kuin koskaan aiemmin edustaa selvää kilpailuetua. Sen lisäksi, että digitaaliteknologian avulla saadaan ennennäkemättömiä ja tarkkoja näkymiä toimintoihin, se tarjoaa mahdollisuuden strategista päätöksentekoa paremmin tukevaan tietoon.

 • BP:n digitaaliteknologian pilottiohjelma

  Yksi esimerkki uusien työkalujen tarjoamista tuloksista on öljy- ja kaasujätti BP:n tiheä kaasukentällään Wamsutterissa, Wyomingissa, käynnistämä pilottiohjelma, jonka tarkoituksena oli löytää tapoja vähentää metaanipäästöjä. Yleensä kentän hallintaan sisältyy pumppaajien lähettäminen kuorma-autoilla tarkistamaan 2 500 kaivon kunto. Arviolta 180 kaivoa varustettiin antureilla, jotka keräsivät ja lähettivät jatkuvaa tietoa osien rikkoutumisista ja putkien tukkeutumista. Supertietokoneet käsittelivät tietoja optimointimallien luomiseksi käyttämällä Piilaakson startupyritys Kelvinin kehittämiä tekoälypohjaisia algoritmeja. 1

  Varhaiset tulokset olivat lupaavia: 74 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä, toimintakustannusten 22 % lasku ja 20 % tuotannon lisäys mukana olevista kaivoista.

  BP on myös edistänyt kasvua edistyneiden etsintätekniikoiden avulla. Yritys käytti äskettäin massiivista supertietokonettaan määrittääkseen, onko Meksikonlahdella merkittävä öljymäärä tuhansien jalkojen syvyydessä. Prosessi sisälsi algoritmeja, ja tehokkaan laitteen tehtävän haltuunotto kesti kaksi viikkoa. Se tuotti arviolta 200 miljoonaa tynnyriä sisältäneen öljykenttälöydön, joka oli jäänyt käyttämättä alueella, jolla BP oli aiemmin korjannut satoa vuosia. 2

Yrityskoneiston kaikkien osien kohdistaminen

Monille yrityksille uudet saavutukset vaativat kuitenkin digitaalistrategiaa koskevien sisäisten ristiriitojen ratkaisemista. Tämä viittaa siihen, että johtavien virkamiesten välillä on useimmiten erimielisyyksiä digitaalistrategiasta.

in your opinion how aligned is your vision for the companys digital technology investment with the views of the other senior management

EY:n ylemmän johtajan Kanishka Banerjin mukaan suurin osa digitaalisuuden hyödyntämisestä ylimmän liikkeenjohdon näkökulmasta on ominaisuuksien ja arvon käyttöönotto tavalla, joka ei ehkä ole aiemmin ollut mahdollista. ”Digitaalisuuden avulla voit yleensä ottaa käyttöön yli 30 % arvosta vain muutamassa vuodessa. Kun se tehdään oikein, yritys saavuttaa sen, mitä muut tekevät digitaalisuuden takia”, hän sanoo. "Se tuo käyttöön uusia kykyjä, ja sen avulla voit työskennellä uusilla tavoilla saaden huomattavasti enemmän arvoa kuin mitä saisit perinteisen operatiivisen huippuosaamisen tai jatkuvien parannushankkeiden kautta."

what is the return threshold for digital investments

Onneksi uusien teknologioiden hyödyt ulottuvat usein taseen ulkopuolelle. Esimerkiksi turvallisuusparannuksilla on myös usein myönteisiä taloudellisia vaikutuksia, johtuivatpa ne työntekijöiden korvausten vähenemisestä pienemmän tapaturmamäärän ansiosta tai jalostamon korjauskustannusten välttämisestä muun muassa laitteiden paremman valvonnan ansiosta.

Öljytankkeri-merikuljetus Aasia
(Chapter breaker)
2

Luku 2

Onko teknologia strategiasi tai lähtökohtasi?

Katso, millä digitaaliteknologioilla odotetaan olevan suurin positiivinen vaikutus vastaajien yrityksiin.

Öljy- ja kaasualan toimijat uskovat yhä enemmän digitaalitekniikan olevan keino lisätä tuottavuutta ja saada kilpailuetuja. Saadaksemme yksityiskohtaisemman kuvan yritysten näitä teknologioita koskevista strategioista, kysyimme heiltä, mitä he toteuttavat parhaillaan ja mitä lähitulevaisuudessa. Kysyimme yrityksiltä myös näihin työkaluihin liittyvistä positiivisista vaikutuksista ja kielteisistä riskeistä.

Tulevaisuus automatisoidaan

Kun kyse on digitaaliteknologioista, joilla odotetaan olevan suurin positiivinen vaikutus vastaajien yrityksiin seuraavan viiden vuoden aikana, ohjelmistorobotiikka (RPA) oli ensimmäisenä. Lisäksi 75 % vastaajista, joilta kysyttiin, mitä teknologioita he toteuttavat tällä hetkellä, mainitsivat RPA:n.

EY:n Strier liittää robotiikkateknologian suhteellisen korkean omaksumisasteen siihen, että johdolla on aiempaa tietämystä siitä. Niistä monista yrityksistä, jotka hyödyntävät jo robotiikkaa, öljykenttäpalvelujätti Schlumberger testaa robottiöljynporauslauttaa, jonka uskotaan vähentävän henkilötyötunteja 30 % sekä vähentävän saman verran aikaa, joka tarvitaan maakaivoon. 3

Strier kuitenkin korosti, että monimutkaisuus voi kasvaa nopeasti, kun tehtävistä tulee entistä haastavampia. ”Kun aloitetaan kerrostamaan edistyneempiä automaatiomuotoja tekoälyn, tietokonenäön ja luonnollisen kielenkäsittelyn avulla, sääntöjä ei käytetä – tähdätään ihmisen kaltaiseen kognitioon. Se noudattaa täysin erilaista polkua kuin perinteinen yritystietotekniikka”, hän sanoi.

which of the following technologies do you expect to have the greatest positive impact on your business over the coming five years
Arvo saavutetaan yhdistämällä työkalut tiettyjen liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi. Oikea vastaus ei ole robotti tai algoritmi, vaan näiden kahden yhdistelmä.
Keith Strier
EY Global ja EY Americas Advisory Leader for AI

Yhdistetyt järjestelmät tuovat tuloksia — ja riskejä

Merkittävä osa vastaajista nimesi riskialtteimmaksi teknologiaksi IIoT:n, joka antaa yrityksille mahdollisuuden muuttaa varainhoitoaan ennakoivilla ratkaisuilla, joissa käytetään big dataa. EY:n Enen mukaan sitä pidetään joillakin alueilla potentiaalisena "Pandoran lippaana", koska se yhdistää 1980- ja 1990-luvulta peräisin olevat järjestelmät uudempiin.

Vaikka vanhemmat järjestelmät ovat saattaneet alun perin olla turvallisia, koska ne toimivat itsenäisesti, Ene sanoo, että tietojen hyödyntäminen vaatii nyt tietokanavan avaamisen, mikä saattaa aiheuttaa tietoturvaongelmia. "Kun se toimi täysin eristyksessä, kaikki meni hyvin, mutta kuinka rakennat muurin sen ympärille vaarantamatta koko alustaa?" hän sanoi.

which of the following technologies is your company currently implementing

Pilven huimaavan korkea potentiaali

Vastaajista 20 % arvioi, että pilvipalveluilla olisi suurin vaikutus heidän liiketoimintaansa seuraavan viiden vuoden aikana. Pilvipalvelut esiintyvät myös voimakkaimmin kaikista teknologiatyypeistä, joita yritykset toteuttavat tällä hetkellä, ja 98 % mainitsee sen työkaluna, joka on jo käytössä.

Pilvisovellukset ovat herättäneet merkittävää kiinnostusta. Teknologiajätit, kuten Google ja Microsoft, ovat tehneet yhteistyötä öljy-yhtiöiden kanssa viime vuoden aikana toimittaakseen pilviratkaisuja öljy- ja kaasualalle. Esimerkiksi norjalainen öljy-yhtiö Equinor, aiemmalta nimeltään Statoil, ilmoitti solmivansa sopimuksen Microsoftin kanssa kesäkuussa 2018 tarkoituksenaan nopeuttaa tarkoitukseen soveltuvien IT-palveluiden kehittämistä.4

EY:n Strierin mukaan yritysten pitäisi ennen kaikkea ajatella teknologioita kokonaisvaltaisesti. "Arvo saavutetaan yhdistämällä työkalut tiettyjen liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi," hän sanoi. "Oikea vastaus ei ole robotti tai algoritmi, vaan näiden kahden yhdistelmä. Robotit, koneoppimisalgoritmit, datamallit ja koneet toimivat kaikki yhdessä."

"Sanallinen kuvaus on vaikeaa," Strier jatkoi. "Kyse on itse asiassa koko teknologiaspektrin integroinnista."

EY:n Kanadan National Oil & Gas Strategy Services Leader, Lance Mortlock on samaa mieltä: "Kysymys ei ole niinkään siitä, mitä teknologiaa käytetään, vaan siitä, kuinka teknologia mahdollistaa liiketoimintaprosessin ja ihmisten kyvyt."

Arvoketjun tärkeimpien linkkien päivittäminen

Suurimmalle osalle (55 %) kyselyyn vastaajista arvoketjuun sijoittamisen tärkein prioriteetti ovat toiminnot. Ei pitäisi olla yllätys, että toiminnot ovat alan yritysten pääpaino – ne edustavat suurinta kustannuspaikkaa ja ovat siksi ensisijainen kohde tehokkuuden etsinnässä. Itse asiassa digitaalitekniikan tärkein vetovoimatekijä monille öljy- ja kaasualan yrityksille on mahdollisuus vähentää niiden riippuvuutta kalliista ja aikaa vievistä manuaalisista toiminnoista.

Otetaan esimerkiksi epätavanomainen öljyala. Yhdysvalloissa harjoitetuissa perinteisissä maalla tapahtuvissa toiminnoissa toimijat viettävät valtavan määrän henkilötyötunteja kaivopaikalla. Tähän manuaaliseen toimintaan liittyvä aika ja kustannukset ovat johtaneet siihen, että jotkut toimijat käyttävät etäkäyttökeskuksia (ROC), jotka hyödyntävät antureita kaivojen toiminnan tietojen saamiseksi. Etäkäyttökeskukset vähentävät myös merkittävästi operatiivista riskiä. Ne voivat valvoa jatkuvasti kaikkia paikkoja varmistaakseen, että kaivot ja tilat toimivat sujuvasti ilman tuotanto-ongelmia tai vuotoja.

Norjalainen tuottaja Equinor on käynnistänyt useita etäkäyttökeskuksia viime vuosina. Marraskuussa 2017 se avasi ensimmäisen valvontahuoneensa Pohjanmeren Valemon-kentän ulkomeriöljynporauslautan täydelliseen etäkäyttöön. "Uusissa kehitystyön tuloksissa öljyn ja kaasun tuotanto tapahtuu yhä enemmän miehittämättömistä, robotisoiduista, standardisoiduista ja kauko-ohjatuista laitteistoista", kertoi Equinorin operatiivinen johtaja Jannicke Nilsson ilmoittaessaan integroidun toimintojen tukikeskuksen avaamisesta Bergenissä maaliskuussa 2018. 5

Viime kädessä strateginen lähestymistapa on yleensä paras, kun tarkastellaan sijoitusstrategiaa arvoketjussa, koska muutospyrkimykset vaikuttavat usein moniin liiketoiminta-alueisiin. Esimerkiksi samat etäkäyttökeskukset voivat tarjota öljy- ja kaasualan yrityksille mahdollisuuksia parantaa henkilöstöresurssien kehitystä, kun huomioidaan paikan päällä käytetyn työvoiman väheneminen. Vähemmän miehistöä öljynporauslautalla tarkoittaa henkilöresurssien parempaa käyttöä lisäarvoa tuottavien toimintojen optimointiin.

Toimintojen ulkopuolelle siirtyminen

Arvoketjun toissijaiset prioriteetit ovat ylläpito ja luotettavuus (25 %) sekä logistiikka ja toimitusketju (19 %) – mutta 96 % vastaajista aikoo investoida myös näihin kahteen alueeseen. Rahoitukseen ja henkilöstöresursseihin kiinnitetään vähemmän huomiota, vaikka suurin osa ilmoitti käyttävänsä ainakin jonkin verran pääomaa näihin alueisiin.

in which parts of your value chain do you plan to invest in digital technology

EY:n Enen mukaan lohkoketju voisi antaa kansallisille öljy-yhtiöille tuotteidensa aidon jäljitettävyyden. "Kansalliset öljy-yhtiöt haluavat kehittää omia maitaan, joten paikallinen sisältö on tärkeää. Käyttämällä lohkoketjua kaikki on kaikkien nähtävissä", hän sanoi.

Tuotannosta jalostamiseen

Alkupään arvoketjussa vastaajien korkein keskimääräinen osuus digitaaliteknologiaan investoitaessa menee etsintään ja arviointiin (38 %). Tuotanto oli seuraavana: keskimäärin 26 % vastaajien kokonaismenoista. Sen jälkeen tuli porausten suorittaminen, jonka osuus oli 19 %.

percentage of respondents digital technology spend devoted to different parts of the upstream value chain

Eräs kanadalaisen integroidun öljy-yhtiön johtaja kertoi heidän keskittyvän niiden alueiden parantamiseen, jotka olivat aiemmin saaneet vähemmän pääomaa. ”Kaupankäyntiä, markkinointia ja vähittäismyyntiä tuetaan jo digitaalisilla työkaluilla, kuten automatisoidulla data-analytiikalla. Nyt meidän on priorisoitava investoinnit jalostus-, käsittely-, varastointi- ja kuljetustoimintoihin, joissa tulevat teknologian hyödyt voivat ratkaista tärkeimmät kysymykset. ”

Silmä, jossa mikropiiristö
(Chapter breaker)
3

Luku 3

Mitataanko projektit robotti- vai henkilötyötunteina?

Tutustu menetelmiin, joita vastaajat käyttävät päästäkseen käsiksi uusiin teknologioihin.

Yksi ratkaiseva osa öljy- ja kaasualan digitaalisen etenemissuunnitelman luomisessa on kuljetuskeinojen valinta – eli kuinka tarkalleen ottaen kuljet pitkälle tulevaisuuteen. Yritysten valitsemilla sijoitustyypeillä on tärkeä rooli tällä tiellä navigoinnissa.

percentage of respondents digital technology spend devoted to different types of investment

"Uskon, että se on hyvä merkki siitä, että yritykset ymmärtävät, ettei heidän tarvitse kehittää kaikkea sisäisesti", EY:n Ene sanoi. ”Uuden digitaalisen aallon parhaita puolia on, ettei kukaan menetä työtään, koska he kokeilivat tiettyä teknologiaa projektissa. Työkalut ovat paljon, paljon halvempia kuin aiemmin, joten on hyvä kokeilla jotain ja antaa sen epäonnistua. Siirryt vain seuraavaan suureen projektiin."

Tässä uudessa ympäristössä yksi suurimmista haasteista on päättää, milloin tehdään merkittävämpi sijoitus tietylle alueelle. 41 % kyselyyn vastanneista sanoi, että digitaalisen etenemissuunnitelman mukauttaminen johtoryhmän ja hallituksen taholta oli toinen keskeinen strateginen ongelma, jonka he kohtasivat.

"Mielestäni useilta ylemmiltä johtajilta puuttuu edelleen luottamus siihen, mitkä teknologiat ansaitsevat eniten huomiota", EY:n Strier sanoi. "Varhaiset käyttöönottajat, jotka haluavat olla edellä, ottavat ratkaisevat askeleet, mutta jos yrityksesi on varovaisempi ja olet ollut alalla vuosikymmeniä, johto haluaa varmistaa, että he saavuttavat arvon tietyllä sijoituksella."

Ulkoistaminen voi toimia alussa, mutta viime kädessä yritysten on parannettava sisäisiä valmiuksia. Palveluntarjoajilla on hyvä aloittaa, mutta sinulla on oltava oma malli. Loppujen lopuksi digitalisaatiosta tulee tärkein prioriteetti.

Integraation esteet

36 %

Kyselymme mukaan suurin este on vaikeus integroida uusia työkaluja olemassa oleviin ratkaisuihin ja järjestelmiin, ja 36 % vastaajista mainitsi tämän.

Nopeuden ylläpitäminen jyrkällä oppimiskäyrällä

Ulkopuolisten palveluntarjoajien mukaan tuomiselle on myös merkittäviä esteitä. Kyselymme mukaan suurin este on vaikeus integroida uusia työkaluja olemassa oleviin ratkaisuihin ja järjestelmiin, ja 36 % vastaajista mainitsi tämän.

what is the biggest challenge of or barrier to using service providers for digital technology applications
what is the greatest operational challenge your company faces in adopting new digital technologies
what is the greatest technical challenge your company faces in adopting new digital technologies

Uuden teknologian "aggregaattorit"

Uuden teknologian omaksumisessa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään palveluntarjoajista – eikä sijoitusosuuden jakaminen ole helppoa. Useat vastaajat (50 %) kertoivat, että oikean tasapainon löytäminen erityyppisten sijoitusten välillä on toinen kahdesta tärkeimmästä strategisesta haasteesta, joita he kohtaavat uuden teknologian käyttöönotossa.

Kyselyyn osallistujat sanoivat keskimäärin keskittävänsä 25 % teknologiainvestoinneistaan yritysostoihin. Jotkut yritykset, etenkin suuret yhtiöt, käyttävät varmasti fuusioita ja yritysostoja valmiuksiensa laajentamiseen. Öljykenttäpalvelut ja teollisuusjätit, kuten Halliburton, Schlumberger ja ABB Group, ovat erityisesti olleet määrätietoisia ostajia, jotka toimivat kehittyvän teknologian ”aggregaattoreina”.

Eräässä äskettäisessä kaupassaan Schlumberger osti norjalaisen Wellbarrierin, yksityisomisteisen ohjelmistoyrityksen, joka käyttää patentoitua työkalua porauskaivojen kuvien luomiseen, julkistamattomalla summalla heinäkuussa 2018. Integroidut öljy- ja kaasualan yritykset tekevät myös kauppoja – esimerkiksi ranskalainen Total ilmoitti kesäkuussa 2018 ostavansa ranskalaisen ajokalustonhallintaohjelmistojen kehittäjän WayKonectin.

Suuryrityksille myös sisäisten kykyjen kehittäminen on realistinen pyrkimys, ja se voi tuottaa merkittäviä osinkoja. Suurin etu, jonka vastaajamme mainitsivat yrityksen sisäisen teknologian kehittämisessä, on sisäisen innovaatiokulttuurin edistäminen (39 %).

Esimerkiksi englantilais-hollantilainen Shell pitää innovaatiota ja teknologiaa elintärkeänä laajemman ja kestävämmän energialähteiden yhdistelmän tarjoamiseksi maailman kasvavalle väestölle.  Shell käyttää tällä hetkellä noin 1 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa tutkimus- ja kehitystyöhön muuttaakseen ideat kaupallisesti kannattaviksi teknologioiksi. Suurin osa Shellin tutkimustyöstä keskittyy lähitulevaisuudessa auttamaan nykyisiä yrityksiään vähentämään pääoma- ja käyttökustannuksia, parantamaan asiakastuotteita ja -palveluita ja kaupallistamaan teknologioita vähäpäästöiseen energiatulevaisuuteen siirtymiseksi.  Shellillä on maailmanlaajuinen teknologiakeskusten verkosto, jolla on suuret keskukset Houstonissa, Amsterdamissa ja Bangaloressa.6

Joissakin tapauksissa yrityksen sisäisestä työkalujen luomisesta aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin suuremmat kuin mahdolliset hyödyt. Erityisesti kyselyyn vastanneet mainitsivat haittoja, kuten pitkät toimitusajat (24 %) ja investointien kohtuuttomat kustannukset (22 %).

Erittäin tärkeä inhimillinen tekijä

Henkilöstöasiat ovat tärkeässä asemassa riippumatta siitä, keskittyykö yritys suhteiden luomiseen palveluntarjoajien kanssa vai teknologioiden luomiseen alusta alkaen.

what is the biggest challenge you currently face in establishing a team of digital technology experts at your company

"Kaikkien näiden loistavien teknologioiden kohdalla on kyse siitä, kuinka sitoutat nykyiset työntekijäsi ja kuinka teet itsesi houkuttelevaksi tuleville uusille sukupolville", EY:n Ene sanoi. "Selkeästi sanottuna, kuinka teet öljystä ja kaasusta houkuttelevia vastavalmistuneille? Kuinka olet sitoutunut nuoren väestön rekrytointiin?"

EY:n Williams on samaa mieltä. "Digitaalinen yritys alkaa ihmisistä. Heidän on oltava digitaalisia ja lisäksi työskenneltävä digitaalisesti."

Tämä vahvistaa tosiasiaa, että automatisoinnin kasvusta huolimatta inhimillinen tekijä on edelleen ratkaisevan tärkeä alan digitalisoinnille.

Johtopäätös

Öljy- ja kaasualan kiihkeä pyrkimys tehokkuuteen ei vähenny samanaikaisesti hyödykkeiden hintakehityksen vahvistumisen kanssa. Kustannuksiin keskittyminen on kiinteä osa yrityksiä sen jälkeen, kun matalat hinnat pakottivat yli kolmen vuoden ajan johtajat leikkaamaan sitoumusten käyttöä. Tehokkuusohjelma muotoilee, kuinka ala suhtautuu teknologiainvestointeihin ja mikä potentiaalinen sovellus sillä pitäisi olla.

Yhteenveto

Digitaalisuus merkitsee parempaa, tehokkaampaa ja nopeampaa päätöksentekoa. Päästäksesi siihen sinun on hyödynnettävä teknologiaa, yhteyksiä ja dataa tehokkaasti. Tietojen jakaminen arvoketjussa on hyödyllinen tapa tehdä integroituja, paremmin tietoon perustuvia ja lisäarvoa tuottavia päätöksiä.

Tästä artikkelista

Lisää aiheesta Kyberturvallisuus Digitaalisuus