People Advisory Services

Henkilöstöhallinto muuttuu maailman mukana. Globalisaatio, väestönmuutokset, teknologia ja sääntely muokkaavat maailmaa ja horjuttavat vakiintuneita talouden ja yhteiskunnan asetelmia. Myös tulevaisuuden työ ja tavat tehdä työtä ovat muutoksessa. Ilmiöiden myötä myös organisaatioiden pitää muuttua nopeaan tahtiin − ja niiden henkilöstön sopeutua ketterästi muutokseen.

Related topics Konsultointi Veropalvelut

Miten EY voi auttaa?

Sopivien osaajien rekrytointi, johtaminen, motivointi, sitouttaminen, palkitseminen ja kehittäminen kustannustehokkaasti ovat entistä vaikeampia kokonaisuuksia alati muuttuvassa työelämässä.

EY auttaa asiakkaita henkilöstöhallinnon haasteiden ratkomisessa niin kansainvälisen liikkuvuuden, palkitsemisjärjestelmien, suorituksen johtamisen ja HR-prosessien kehittämisen kuin muutosjohtamisen konsultoinnin kautta. Monipuolinen osaaminen, maailmanlaajuinen verkosto ja yhteistyötä painottava työskentelytapamme auttavat meitä kysymään parempia kysymyksiä ja löytämään näin parempia vastauksia organisaatioiden tueksi. Avullamme saavutat paremmat, kestävät lopputulokset ja kasvatat yrityksesi kilpailukykyä.

EY:ltä löydät henkilöstöhallinnon, johtamisen, palkitsemisen ja kansainvälisen liikkuvuuden asiantuntijat

Liiketoimintastrategiaa tukeva vahva henkilöstöhallinto on tätä päivää ja sen toteuttamisessa kansainvälinen huipputiimimme tukee yrityksiä ja ratkoo eri alojen mutkikkaita haasteita muun muassa seuraavilla erityisosaamisen alueilla:  

 • ulkomaankomennukset
 • työvoiman liikkuvuus
 • johdon palkitseminen
 • henkilöstön palkitseminen
 • organisaatiomuutokset
 • työsuhteiden elinkaaret
 • suorituksen johtaminen
 • henkilöstöhallinto
 • henkilöstöhallinnon murrosvaiheet

Yritysjärjestelyt ovat myös asiakkaidemme agendalla. HR Due Diligence -selvitykset, IPO readiness -avunanto tai tuki integraation aikana ovat osaamisaluettamme. Autamme yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa hyödyntämällä kattavaa valikoimaa asiantuntijoitamme, työkaluja ja menetelmiä, jotta asiakkaamme saisivat maksimaalisen hyödyn irti yritysjärjestelyistään.

Monipuolinen osaaminen, maailmanlaajuinen verkosto ja yhteistyötä painottava työskentelytapamme auttavat meitä kysymään parempia kysymyksiä ja löytämään näin parempia vastauksia organisaatioiden tueksi. Avullamme saavutat paremmat, kestävät lopputulokset ja kasvatat yrityksesi kilpailukykyä.

Tutustu tarkemmin:

 • Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus ja maahanmuutto

  Tuemme yrityksiä Mobility-ohjelmien kehittämisessä ja hallinnoinnissa. Autamme yrityksiä komennusstrategioiden, -politiikkojen ja -prosessien kehittämisessä. Luomme ulkomaankomennusten hallintaan ratkaisuja, jotka tukevat yrityksen strategiaa noudattaen olemassa olevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Vahvaan Mobility-osaamiseemme kuuluvat:

  • Riskit ja lainsäädännön noudattaminen
  • Ulkomaankomennusten hallinnointi
  • Henkilöverotus ja sosiaaliturva
  • Palkkahallinnon tuki
  • Työ- ja oleskeluluvat
 • Palkitseminen

  Autamme yritystäsi kehittämään liiketoimintatavoitteita tukevia henkilöstön ja johdon palkkaus –ja palkitsemisjärjestelmiä, rakenteita, prosesseja ja käytänteitä, jotka motivoivat, sitouttavat, houkuttelevat sekä ohjaavat työntekijöitä. Kehitystyössä voimme tarpeen mukaan huomioida verotus ja työsopimuslaki-liitännäiset asiat.

  • Ylimmän johdon palkitseminen
  • Koko henkilöstön palkitseminen
  • Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät (LTI), Osakepalkkiojärjestelmät, Optiojärjestelmät
  • Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät (STI), tulospalkkio -ja bonusjärjestelmät sekä myynti-insentiivit
  • Kokonaispalkitseminen
  • Palkka -ja etuisuusrakenteet
  • Kommunikointituki
  • Analyysit (esim. kokonaispalkitsemisen nykytila-analyysi, palkitsemisjärjestelmien toimivuus, markkinavertailu, benchmark)
 • Yritysjärjestelyt ja henkilöstön (HR) due diligence

  Autamme yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa hyödyntämällä kattavaa valikoimaa erilaisia työkaluja, tekniikoita ja menetelmiä:

  • HR due diligence - selvitykset
  • Day 1 – valmiuden suunnittelu
  • IPO – valmiuden suunnittelu
  • Yritysjärjestelyn jälkeinen tuki integraatiossa
 • HR-teknologia

  Autamme teitä valitsemaan ja kehittämään moderneja tietojärjestelmiä, jotka helpottavat HR:n työtä, sekä tukevat liiketoimintaa. Tuemme asiakkaitamme myös palkanlaskennan kustannusten ja riskien hallitsemisessa.

  • Palkanlaskenta
  • HR- teknologia
  • Digitalisointi
 • Analytiikka

  Autamme yrityksiä ymmärtämään työvoimaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä, sekä tehostamaan raportointia ja HR-prosesseja analytiikan avulla.

  • Mittaaminen
  • Mallintaminen ja raportointi
  • Työvoimakustannusten laskenta ja analysointi
  • Määrällinen ja laadullinen analyysi
 • Talent

  Autamme asiakkaitamme strategisen työvoimasuunnittelun, työnantajakuvan ja arvolupauksen kehittämisessä. Tuemme asiakkaitamme osaajien tunnistamisessa, kyvykkyyden johtamisessa, henkilöstöriskien minimoinnissa sekä organisaation kehittämisessä eri organisaation tasoilla ja toiminnoissa.

  • Strateginen työvoimasuunnittelu
  • Osaamisen kehittäminen
  • Organisaation kehittäminen
  • Henkilöstöriskien hallitseminen
 • Muutoksen johtaminen ja henkilöstöprosessit

  Tuemme asiakkaitamme muutoksen hallinnassa ja organisaatiomallien suunnittelussa. Rakennamme toimintamalleja henkilöstöjohtamiseen ja autamme henkilöstöprosessien suunnittelussa ja tehostamisessa, sekä henkilöön liittyvien riskien kartoituksessa.

  • Muutosjohtaminen
  • Organisaatiomallien suunnittelu
  • Henkilöstöjohtamisen toimintamallit
  • Henkilöstöprosessien tehostaminen ja politiikkojen luominen
Zooming in on a light bulb in a coffee house

HR leaders' agenda -
webinar series

We have set-up a webinar series to explore the different perspectives that help HR leaders to tackle today’s toughest workforce challenges.

Read more (EN)

HR leaders' agenda

Explore perspectives to help HR leaders tackle today’s toughest workforce challenges.

Read more (EN)

Ylimmän johdon palkitsemisen trendit 
2015-19 -tutkimus


Vuosittainen tutkimuksemme pureutuu pörssiyhtiöiden ylimmän johdon ja hallitusten palkitsemiseen ja kokoonpanoon.

Lue lisää ja lataa raportti

212595604

Digitaalinen murros ja organisaatioiden muutosvalmius Pohjoismaissa

Nordic HR Survey 2020 -tutkimuksemme pureutuu millä tavoin organisaatiot ovat valmistautuneet liiketoimintaympäristön muutoksiin

Lue lisää ja lataa raportti

People walking in the sunshine

Ylimmän johdon palkitseminen muutoksessa

Mikä on Shareholders’ Rights -direktiivin vaikutus johdon palkitsemiseen?

Lue lisää ja lataa infopaketti

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.