3 minuutin lukuaika 18 jouluk. 2020
Maantieteellinen jousto mahdollistaa parhaiden osaajien palkkaamisen

Maantieteellinen jousto mahdollistaa parhaiden osaajien palkkaamisen

Kirjoittaja Mikko Nikunen

EY Finland, People Advisory Services, Partner

Mikko on erikoistunut neuvomaan yrityksiä globaalin työvoimansa hallinnoimisessa. Vapaa-ajallaan Mikko nauttii yhdessäolosta tyttäriensä kanssa, harjoittelee triathlonia varten tai pelaa tennistä tai sulkapalloa.

3 minuutin lukuaika 18 jouluk. 2020

Työntekijöiden tarpeiden mukaan joustavat etätyöratkaisut ovat tulleet jäädäkseen. Parhaat kansainväliset osaajat saavat jatkossa ne yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan työntekijöilleen myös maantieteellisesti joustavat työsuhderatkaisut.

Meneillään oleva pandemia kiihdytti työn tekemisen muutosta, kun työntekijät ympäri maailmaa siirtyivät etätöihin lähes yhdessä yössä. Toimistotyöntekijöille työn paikkasidonnaisuuden muutos tarjosi äkillisen mahdollisuuden siirtyä etätöihin vakituisen asuinpaikan sijaan loma-asunnolle tai kotiseudulle – esimerkiksi Piilaaksosta Kainuuseen tai Helsingistä Singaporeen.

Työntekijöiden näkökulmasta maantieteellinen jousto paransi elämänlaatua vähentämällä työmatkoihin käytettyä aikaa ja tuomalla tasapainoa työn ja vapaa-ajan suhteeseen. Toisaalta työntekijöiden henkinen kuorma näyttää kasvaneen työn ja vapaa-ajan sekoittumisen johdosta.

Kotimaisen etätyön lisäksi yhä useammat työntekijät ovat kiinnostuneita tekemään etätyötä maan rajojen yli. Toisaalta yritysten mahdollisuus houkutella parhaita osaajia palvelukseensa kasvaa merkittävästi, jos he voivat palkata työntekijöitään maailmanlaajuisesti. Tämä mahdollistaa johtaville yrityksille etulyöntiasemaan yhä kovenevassa kilpailussa globaalista talentista.  Toisaalta kansainvälinen etätyö vaatii työnantajilta huolellista valmistautumista, jotta siihen liittyvät erittäin monimutkaiset verotukselliset ja lainsäädännölliset näkökulmat tulevat huolella punnittua, ja asianmukaiset kontrollit ja prosessit luotua.

Etätyön kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvät mahdolliset veroseuraukset ja lakisääteiset vaatimukset ovat tulleet pandemian aikana  monelle yllätyksenä.

Ennen kansainvälisen etätyömallin luomista yhtiön tulee ratkaista monia kysymyksiä

Etätyön kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvät mahdolliset veroseuraukset ja lakisääteiset vaatimukset ovat tulleet pandemian aikana monelle yllätyksenä. Kevään tiukan lockdownin jälkeen esimerkiksi monet brittipankit kutsuivat työntekijänsä takaisin Iso-Britanniaan pääasiassa haitallisten veroseuraamusten pelossa. Toisaalta samat toimijat ovat aivan hiljattain ilmoittaneet ottavansa tai harkitsevansa ottavansa käyttöön hyvin laajat joustavat etätyöratkaisut.

Kun pandemian aikana työn tekemisen paikkasidonnaisuus katoaa, digitalisaatiota hyödyntävät työtavat arkipäiväistyvät ja työt hoituvat aikavyöhykkeiden tai valtamerten takaa sujuvasti, kasvaa työntekijöiden kiinnostus maantieteellisesti joustaviin työnteon ratkaisuihin myös jatkossa.

Jotta yritykset voivat tulevaisuudessa houkutella parhaita kansainvälisiä osaajia palvelukseensa, tulee niiden pystyä tarjoamaan aikaisempaa joustavampia työn tekemisen malleja. Parhaiden osaajien etsintää ei tarvitse rajata maantieteellisesti suppealle alueelle tai houkutella osaajia muuttamaan Suomeen, jos yritys pystyy muuntamaan toimintamallinsa vastamaan työntekijöiden toiveita uudesta, myös maantieteellisesti joustavammasta työn tekemisen aikakaudesta.

Yritysten tuleekin nyt ratkaista, voivatko ja haluavatko ne mahdollistaa maantieteellisesti joustavan etätyömallin työntekijöilleen. Ennen kansainvälisen etätyömallin luomista yhtiön tulee ratkaista monia kysymyksiä. Yksi tärkeimmistä pohdinnoista on se, miten kansainvälinen etätyömalli vaikuttaa muun muassa yhtiön siirtohinnoitteluun ja luoko malli yhtiölle verotuksellisen läsnäolon etätyötä tekevän työntekijän työskentelymaahan.

Mikäli työntekijöiden annetaan työskennellä etänä muusta kuin työnantajan sijaintimaasta käsin, tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia muun muassa siihen, minkä maan sosiaaliturvaan työntekijä kuuluu, minkä maan työlainsäädäntöä työsopimukseen tulee soveltaa ja myös siihen, minkä maan verotuksen piirissä henkilön saama palkkatulo on. Nämä seikat eivät ole vain työntekijään vaikuttavia asioita, vaan tyypillisesti ne luovat erilaisia velvoitteita myös työnantajalle ja voivat vaikuttaa merkittävästi myös työntekijään liittyviin kustannuksiin, esimerkiksi palkan perusteella maksettavien eläke- ja muiden mahdollisten sosiaaliturvamaksujen määrään.

Mahdollisuus kilpailuetuun luomalla maantieteellisesti joustaviin etätyömalleihin pelisäännöt ja riittävät kontrollit

Perinteisesti yritykset ovat olleet haluttomia mahdollistamaan kansainvälistä etätyöskentelyä siihen liittyvien verotuksellisten ja juridisten velvoitteiden vuoksi. Pandemian seurauksena yleistynyt etätyö ja toisaalta työntekijöiden kiinnostus myös maantieteellisesti joustaviin etätyömalleihin tulee haastamaan yritysten perinteisen suhtautumisen asiaan.  Nyt yrityksillä onkin erinomainen mahdollisuus luoda itselleen kilpailuetua luomalla myös maantieteellisesti joustaviin etätyömalleihin pelisäännöt ja riittävät kontrollit, jotta ne ovat valmiina parhaiden tekijöiden palkkaamiseen – istuivat parhaat osaajat sitten Helsingissä, Kajaanissa, San Franciscossa tai Singaporessa. Samalla tulee myös valmistautua siihen, että pääosin etätyön parissa kuluneen vuoden 2020 osalta kansainvälistä etätyötä tehneiden työntekijöiden eri maihin luomat velvoitteet tulee hoidetuksi asianmukaisesti, ja mahdollisten lisäveroseuraamusten jakamisesta yhtiön ja työntekijöiden kesken sovitaan hyvissä ajoin.

Yhteenveto

Maantieteellinen jousto mahdollistavat parhaiden osaajien palkkaamisen suomalaisiin yrityksiin, sillä työntekijöiden tarpeiden mukaan joustavat etätyöratkaisut ovat tulleet jäädäkseen. Työnantajan tosin tulee varmistaa, ettei verotus yllätä.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Mikko Nikunen

EY Finland, People Advisory Services, Partner

Mikko on erikoistunut neuvomaan yrityksiä globaalin työvoimansa hallinnoimisessa. Vapaa-ajallaan Mikko nauttii yhdessäolosta tyttäriensä kanssa, harjoittelee triathlonia varten tai pelaa tennistä tai sulkapalloa.