Antti Berglund

Antti Berglund

EY Finland, People Advisory Services

Työtehtäviin kuuluu erilaiset työvoiman neuvontaprojektit sekä neuvonta erilaisten korvaus- ja etuusprojektien toteuttamisessa.

Toimisto Helsinki, FI

Suurin osa taustastani liittyy HR toimintojen ja operaatioiden johtamiseen monikulttuurisissa ympäristöissä eri puolilla Eurooppaa, Afrikkaa, Lähi-itää, Intiaa ja osittain Aasiaa. Olen johtanut HR-toimintoja ja HR-projekteja, joissa on hyödynnetty osaamistani organisaatioiden kehittämisessä, sekä toiminut kokonaispalkitsemisen, HR toimintamallien kehittämisen ja muutosjohtamisen kansainvälisten HR-projektien parissa. Olen ollut mukana myös globaaleissa yrityskaupoissa, joihin sisältyi henkilöstö-, työvoima-, palkka- ja eläke due diligence, sekä fuusion jälkeiset integraatioprojektit. Johtamiseni perustuu valmentavaan johtamisotteeseen, sekä vastuullisuuden korostamiseen. 

Ota yhteyttä Anttiin