Jari Piittinen

Jari Piittinen

EY Finland, Law, Digital Law, Associate Legal Counsel

Tietosuojaan ja teknologiaan erikoistunut juristi, joka ymmärtää juridisia asioita myös teknisestä näkökulmasta.

Fokusalueet Lakipalvelut
Toimisto Oulu, FI

Keskityn työssäni EY:llä avustamaan asiakkaitamme tietosuojaan ja teknologiaan liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi avustan säännöllisesti asiakkaitamme erilaisissa sopimus- ja yhtiöoikeudellisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa.

Ennen siirtymistäni EY:n palvelukseen työskentelin globaalin ICT-yrityksen palveluksessa ohjelmistokehityksen ja laadunvarmistuksen parissa.

Jarilla on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Lisäksi Jarilla on tietotekniikan insinöörin tutkinto Oulun ammattikorkeakoulusta.

Building a better working world - Näin Jari rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Tietosuojan merkityksen kasvaminen asettaa yrityksille haasteita hyödyntää tietoa tehokkaasti. Pyrin aina tarjoamaan asiakkaillemme käytännönläheisiä ratkaisuja, joiden avulla tietoa ja uudenlaisia teknologioita voidaan hyödyntää tehokkaasti ja turvallisesti.

Ota yhteyttä Jariin