Johanna Grönroos
Merkityksellinen talous- ja vastuullisuusraportointi lisäävät luottamusta. Luottamus auttaa yrityksiä menestymään. Haluan auttaa yrityksiä merkityksellisen raportoinnin luomisessa ja tukea näin yritysten kasvua.

Johanna Grönroos

EY, Helsinki Financial Accounting Advisory Services

Johtaa taloushallinnon raportoinnin ja kirjanpidon neuvontapalveluja (FAAS) Suomessa vastaten 50 talousasiantuntijan tiimistä.

Toimisto Helsinki, FI

Johanna on taloushallinnon neuvontapalvelujen (FAAS) johtaja Suomessa.

Johanna on tukenut yrityksiä taloudellisen raportoinnin kehittämisessä, yritysjärjestelyjen laskentakysymyksissä, IFRS-raportoinnissa ja vastuullisuusraportoinnissa hyvin laajasti käsittäen pörssiyhtiöitä, pääomasijoittajien omistamia yhtiöitä ja perheyrityksiä.

Nykyisessä tehtävässään Johanna johtaa 50 asiantuntijan tiimiä, joka keskittyy asiakastyössään parantamaan taloudellista raportointia, ratkaisemaan monimutkaisia kirjanpitokysymyksiä käytännönläheisesti, antamaan käytännön raportointitukea yrityksille, tilapäiseen resurssitarpeeseen, ja tarjoamaan yrityksille tukea seurata ja raportoida vastuullisuuskysymyksiä luotettavasti.

Johanna on vuodesta 2000 työskennellyt kahdeksan vuotta EY:llä tilintarkastajana. Hän siirtyi EY:ltä kolmeksi vuodeksi työskentelemään Keskon konserniraportointiin ja palasi takaisin EY:lle vuonna 2011 perustamaan FAASia Suomeen. 

Johanna on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta ja on suorittanut KHT-tutkinnon.

Building a better working world - Näin Johanna rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Johanna haluaa tukea yrityksiä menestymään liiketoiminnassaan parantamalla taloudellista ja ei-taloudellista raportointia. Hän auttaa yrityksiä jakamaan visionsa ja tarkoituksensa kaikille sidosryhmille tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ota yhteyttä Johannaan