Wavespacen rooli on mahdollistaa innovaatio ja yhteiskehittely.

Jussi Hermunen

EY Nordics, Wavespace Leader

Renessanssi-ihminen, joka yhdistää osallistavat suunnittelumetodit ja konsultoinnin yrityksiä transformoiviksi tuloksiksi. Kulttuurin ja kahvin ystävä.

Fokusalueet Digitaalisuus
Toimisto Helsinki, FI

Wavespacen Pohjoismaiden vetäjänä Jussi on vastuussa innovaatiolaboratorion työmenetelmien ja -ympäristön kehittämisestä sekä pohjoismaisesta tarjonnasta.

Palvelumuotoilijana Jussilla on pitkä kokemus ihmisläheisten työmenetelmien yhdistämisestä järeän luokan konsultointiin.

Jussi tuli EY:lle suunnittelutoimistojen ja teknologiakumppanien johtotehtävistä.

Building a better working world – Näin Jussi rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

"Konsultoinnin työmenetelmät ovat muuttumassa. Nopean suunnittelun ja liiketoimintakyvykkyyksien yhdistelmä menestyy tulevaisuudessa, ja sitä edistän.

Käyttämällä suunnittelutyöstä tuttuja, ymmärrettäviä menetelmiä pystymme tunnistamaan ja luomaan palveluja ja ratkaisuja, joilla on iso vaikutus sekä liiketoiminnan että käyttäjien hyvinvointiin samanaikaisesti. Tämä vaikuttaa myös brändiin."

Ota yhteyttä Jussiin