Picture of Katja Ollila

Katja Ollila

EY Finland, Brand Strategy Leader, Brand, Marketing and Communications

Katja vastaa EY:n brändin kehittämisestä Suomessa markkinoinnin ja viestinnän avulla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat vastuullisuusmarkkinointi ja -viestintä.

Toimisto Helsinki, FI

Katja vastaa EY:n brändin kehittämisestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Lisäksi hän vastaa tilintarkastusliiketoiminnan markkinoinnista sekä EY:n vastuullisuusmarkkinoinnista Pohjoismaissa, ja vetää Suomen brändi-, markkinointi- ja viestintätiimiä.

Katja on työskennellyt EY:llä vuodesta 2021 lähtien. Hän on aiemmin työskennellyt yli 15 vuotta yhdessä Suomen suurimmista metsäteollisuusyrityksistä. Hänellä on kokemusta brändinrakentamisesta, strategisesta markkinoinnista, sekä erilaisista viestinnän tehtävistä, kuten vastuullisuusviestinnästä ja talousviestinnästä.

Katjalla on kauppatieteen maisterin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Building a better working world - Näin Katja rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Selkeä ja läpinäkyvä viestintä ja markkinointi lisäävät luottamusta yrityksiin ja rakentavat suhteita eri sidosryhmiin. Autan EY:n henkilöstöä viestimään EY:n palveluista ja miten luomme paremmin toimivaa maailmaa.

Ota yhteyttä Katjaan