Mia Norhomaa
Muutos- ja reagointikyky edellyttävät johtamisen nostamista keskiöön. Koko organisaation on toimittava yhteen, jotta ketteryys skaalautuu.

Mia Norhomaa

EY Finland, People Advisory Services, HR & Transformation Team Lead

Työskentelen strategian ja johtamisen kehittämiseksi, kulttuurin vahvistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Mia vetää HR ja Transformaatiot tiimiä EY:n People Advisory Services -yksikössä. 

Tiimi keskittyy henkilöstönäkökulmiin yrityskauppojen ja transformaatioiden yhteydessä. 

Tuemme yrityskauppojen läpivientiä HR:n ja henkilöstön näkökulmasta. Keskitymme muutosjohtamiseen yrityskauppojen, ERP- ja työkaluhankkeiden sekä digitransformaatioiden yhteydessä. Mahdollistamme HR:n tehokkaan toiminnan ja tuemme HR-teknologioiden ja HR-analytiikan käyttöönottoja.

Muutos- ja reagointikyky edellyttävät johtamisen nostamista keskiöön. Koko organisaation on toimittava yhteen, jotta ketteryys skaalautuu.

Mia on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta. Pääaineenaan hän on lukenut sosiaalipsykologiaa ja organisaatioiden johtamista. 

Building a better working world – Näin Mia rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

"Työskentelen strategian ja johtamisen kehittämiseksi sekä kulttuurin vahvistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Tuen organisaatioiden transformaatioita ja olen mukana rakentamassa ja kehittämässä kestäviin toimintatapoihin perustuvia johtamiskäytäntöjä ja kasvukulttuuria."

Ota yhteyttä Miaan