Noora Ervasti
Sopimuksen laatiminen vaatii huolellisen sopimussuunnitteluprosessin, jonka tavoitteena on saavuttaa molemmat osapuolet huomioiva looginen kokonaisuus palvelemaan sopimusosapuolten välistä sujuvaa yhteistyötä. Sopimus ei ole vain pelkkä asiakirja!

Noora Ervasti

EY Finland, Law, Corporate Law, Legal Counsel

Erityisesti yhtiö- ja sopimusoikeudesta innostunut juristi sekä asianajajatutkinnon suorittanut luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Entinen kilpauimari, kolmen teini-ikäisen lapsen äiti.

Fokusalueet Lakipalvelut
Toimisto Oulu, FI

Noora toimii asiantuntijana erityisesti liikejuridiikan ja sopimusoikeuden alueella. Nooran työ koostuu useista yhtäaikaisista asiakasprojekteista ja toimeksiannoista, jotka suunnitellaan ja toteutetaan aina niin, että asiakkaan intressi parhaiten toteutuu. Nooralla on vuosien kokemus kansainvälisestä yritysmaailmasta ja ennen lakimiehen uraa hän on työskennellyt telekommunikaatioalalla ja vetänyt IT projektipäällikkönä isoja strategisia kehitysprojekteja. Nooralla on sekä kauppatietieteiden (KTM) että oikeustieteen maisterin (OTM) tutkinnot sekä IT palvelujohtamisen sertifioinnit (ITIL ja COBIT).

Building a better working world - Näin Noora rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Entisenä kilpaurheilijana Noora tietää mitä on tehdä töitä pitkäjänteisesti sekä tulosorientoituneesti ja sama tuloshakuinen asenne tekemiseen on säilynyt myös hänen työtavoissaan. Noora on hyvä eri sidosryhmien välisessä kanssakäymisessä, ottaa helposti yhteyttä eri osapuoliin yhteistyön helpottamiseksi. Hän on myös ehdottomasti avoimen kommunikaation kannattaja. 

 

Ota yhteyttä Nooraan