Teemu Nilosaari - EY Finland, Business Tax Services, Tax Advisor

Teemu Nilosaari

EY Finland, Business Tax Services, Tax Advisor

Tulo- ja omaisuusveroasiantuntija. Vapaa-ajalla siimat kireänä.

Toimisto Oulu, FI

Teemu työskentelee EY:llä yritysveroasiantuntijana, ja avustaa yrityksiä sekä niiden omistajia tulo- ja omaisuusverotuksellisissa kysymyksissä.

Teemulla on kokemusta erityisesti erilaisten yritysjärjestelyiden suunnittelusta ja toteutuksesta, kiinteistöverosuunnittelusta ja tuloveroilmoittamisesta.

Koulutukseltaan Teemu on oikeustieteiden maisteri.

Building a better working world - Näin Teemu rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Selkeän kokonaiskuvan muodostaminen asiakkaan tarpeista mahdollistaa toimeksiannon tehokkaan hoitamisen ja tarvittaessa EY:n eri palvelusektorien erityisasiantuntijoiden hyödyntämisen. 

Ota yhteyttä Teemuun