On mielenkiintoista visioida, suunnitella ja toteuttaa digitaalisia ratkaisuja, jotka parantavat maailmaa mahdollistamalla ihmisille parempaa terveyttä, turvallisuutta, liikennettä ja hallintoa.

Teemu Nymander

EY Finland, Government, Infrastructure and Health, Technology Lead for Advisory

Digitaalisen muutoksen ammattilainen, joka keskittyy hallinnon, infrastruktuurin ja terveydenhoidon tehokkuuden parantamiseen. Intohimoinen matkustaja vapaa-ajalla.

Teemu johtaa EY:n julkishallintoon, infrastruktuuriin ja terveydenhoitoon liittyviä konsultointipalveluja ja toimii partnerina teknologiayksikössämme.

Työssään hän keskittyy eri toimialoja koskeviin laajamittaisiin muutoksiin, joissa uudet teknologiat mahdollistavat uusia liiketoimintatapoja.

Teemulla on myös laaja kokemus strategiakonsultoinnista, johdon konsultoinnista, teknologiakonsultoinnista, järjestelmäintegraatioista sekä sovellusten ja liiketoimintaprosessien ulkoistamisesta.

Ennen EY:tä hän on toiminut 22 vuotta konsulttina muun muassa terveydenhoidon, julkisen hallinnon, metalli-, kemikaali- ja energiateollisuuden sekä logistiikan toimialoilla. Hänen asiakkainaan ovat olleet useat Suomen Top 20 ‑yritykset.

Teemulla on diplomi-insinöörin tutkinto Helsingin teknillisestä korkeakoulusta.

Building a better working world - Näin Teemu rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Teemu on toteuttanut eri toimialoilla suuria liiketoiminnan muutosprojekteja. Yhdeksän viime vuoden ajan hänen päätoimialojaan ovat olleet julkishallinto, infrastruktuuri ja terveydenhoito.

Teemu etsii tehokkuuden, turvallisuuden ja tuloksen parannusmahdollisuuksia esimerkiksi terveydenhuollossa, missä hän johtaa myyntiä ja uuden teknologian mahdollistamia laajamittaisia muutosprojekteja.

Tehtäväalueensa vastuullisena Teemu on johtanut liiketoimintaa verohallinnossa, postipalveluissa, logistiikassa, terveydenhuollossa ja julkishallinnossa. Hänellä on ollut eri työtehtäviä projektijohtamisesta tehokkuuden arviointeihin, uusien toimintamallien suunnitteluun ja käyttöönottoon.

Ota yhteyttä Teemuun