Tuija Luoto

Tuija Luoto

EY Finland, Indirect Taxation, Manager

Usean alan moniosaaja. Vastuualue: Maailmanlaajuinen Indirect Tax -säännöstenmukaisuus. Urheilun ystävä. Äiti.

Toimisto Helsinki, FI

Useiden ulkoistettujen maailmanlaajuisten ja paikallisten Indirect Taxation -säännösten noudattamisen varmistamista koskevien hankkeiden johtaminen, ja sovittujen KPI-lukujen, asiakkaiden odotusten ja kannattavuustavoitteiden saavuttamisen varmistaminen maailmanlaajuisesti.

Monialainen kokemus Big 4 -organisaatioista, IT-alan konsultoinnista ja yritysten sisäisistä toiminnoista. Avainosaaminen painottuu monialaisiin tehtäviin tax compliance -toiminnasta, käytännön rahoitustoiminnasta, prosessien ja liiketoiminnan kehittämisaloitteista, projektijohtamisesta ja tiimijohtamisesta.

Kauppatieteiden ja liiketaloustieteiden maisteri, pääaineena johtaminen ja organisaatio, Tampereen yliopisto, ja kauppatieteiden kandidaatti, pääaineena liiketaloustiede, Helsingin kauppakorkeakoulu                                                                                                                   

Ota yhteyttä Tuijaan