Ulla Nykky - EY Finland, Partner, KHT tilintarkastaja
Tilintarkastajana ja asiantuntijana tuon oman kokemukseni ja koko organisaatiomme osaamisen asiakkaittemme käyttöön.

Ulla Nykky

EY Finland, Partner, KHT tilintarkastaja

Asiakaslähtöinen tilintarkastuspartneri. Pitkäaikainen kokemus tilintarkastuksesta ja neuvonnasta. Aktiivinen toimija pääomasijoitustoimialalla.

Ulla on tilintarkastuspartneri ja EY Suomen hallituksen jäsen.

Hänellä on mittava kokemus tilintarkastuksesta ja neuvonnasta esimerkiksi pääomasijoitustoimialalla sekä rahoitus-, sijoitus- ja vakuutusalalla toimivissa yhtiöissä.

Ulla on kauppatieteiden maisteri ja KHT-tilintarkastaja.

Building a better working world - Näin Ulla rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Rakennan paremmin toimivaa maailmaa tuomalla asiakkaittemme käyttöön oman kokemukseni lisäksi koko organisaatiomme osaamisen.  

KHT-tilintarkastajana varmennan taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Luotettavasta raportoinnista hyötyvät yrityksen kaikki sidosryhmät, kuten omistajat, työntekijät ja rahoittajat. 

Ota yhteyttä Ullaan