Ville Walta - EY Finland, Law, Legal Counsel

Ville Walta

EY Finland, Law, Legal Counsel

Liikejuridiikan moniottelija.

Fokusalueet Lakipalvelut
Toimisto Helsinki, FI

Ville neuvoo asiakkaita erilaisissa liikejuridisissa kysymyksissä keskittyen erityisesti yhtiö- ja sopimusoikeuteen. Hänellä on kokemusta myös finanssialan lainsäädännön soveltamisesta, yritysvastuusääntelystä sekä valtiontukisääntelystä. 

Ota yhteyttä Villeen