2 minuutin lukuaika 20 jouluk. 2021
man on a run in cliffs

Vastuullisuusraportointi – velvoitteista kilpailueduksi?

Kirjoittaja Elina Laitinen

EY Finland Audit Assurance Partner, Itä-Suomen aluejohtaja, KHT tilintarkastaja

Audit Assurance Partner, Itä-Suomen aluejohtaja, KHT tilintarkastaja. Syntynyt Kiuruvedellä. Opiskellut Jyväskylän yliopistossa. Harrastaa triathlonia ja kestävyysliikuntaa.

2 minuutin lukuaika 20 jouluk. 2021

Vastuullisuusraportointi on vielä hyvin vaihtelevan tasoista kattavuudeltaan ja monelle yritykselle vapaaehtoista.

Nykyisin moni yhtiö kertoo internetsivuillaan, osana vuosikertomusta tai erillisessä kestävän kehityksen raportissa vastuullisuuteen liittyvistä linjauksistaan ja tavoitteistaan. Varsinainen vastuullisuusraportointi on kuitenkin vielä hyvin vaihtelevan tasoista kattavuudeltaan ja monelle yritykselle myös edelleen vapaaehtoista. Lähivuosina on odotettavissa laajoja sääntelymuutoksia, joiden myötä vastuullisuuden tunnuslukujen raportointia tullaan edellyttämään yhä suuremmalta määrältä yrityksiä.

Vastuullisuusraportoinnin kehitys 

Suurten listayhtiöiden, luottolaitosten ja vakuutusyritysten (työtekijöitä keskimäärin yli 500 ja liikevaihto yli 40 miljoonaa tai tase yli 20 miljoonaa) velvollisuus raportoida selvityksen muodossa muuta kuin taloudellista tietoa, tuli pakolliseksi kirjanpitolain muutoksen yhteydessä vuonna 2016. Nämä yhtiöt ovat nyt viiden vuoden ajan raportoineet omista toimintalinjoistaan, jotka koskevat ympäristöä, työntekijöitä ja sosiaalisia asioita, ihmisoikeuksia sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa. Selvitys on tavallisesti sisällytetty keskeisiltä osin toimintakertomukseen ja annettu laajempana erillisenä dokumenttina.

Sidosryhmien ja sijoittajien odotukset esitettyjen tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä kohtaan kasvavat koko ajan. Sijoittajanäkökulmasta raportoinnilla on olennainen rooli investointipäätöksiä tehtäessä, erityisesti riskejä koskevan informaation riittävyyteen kiinnitetään huomiota.

Tällä hetkellä raportoinnin varmentaminen on vapaaehtoista, mutta jatkossa sen odotetaan tulevan osalle yrityksistä pakolliseksi.

Raportointivelvollisuuden piiriin enemmän yrityksiä lähivuosina 

Vastuullisuusraportoinnin vaateet ovat siis kasvaneet ja näin ollen EU:ssa on meneillään useita raportointiin liittyviä sääntelyhankkeita, jotka tulevat voimaan porrastetusti vuosien 2021-2024 aikana.

Ensi vuoden alusta lukien aiemmin mainitut suuret yritykset raportoivat ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvästä taloudellisesta toiminnasta jo vuoden 2021 osalta. Ensimmäisenä vuonna vaaditaan raportoimaan liikevaihdon, investointien ja käyttökulujen ympäristöystävällisyydestä sekä lisäksi antamaan laadullista tietoa. 

Vielä valmisteluvaiheessa oleva kestävyysraportointia koskevan direktiivin arvioidaan tulevan voimaan vuonna 2024 (koskien tilikautta 2023). Se koskee aiempaa pienempiä yrityksiä, tämänhetkisten arvioiden mukaan noin 600 – 800 suomalaista yritystä.

Direktiiviehdotuksen mukaan yritys tulee raportointivelvollisuuden piiriin silloin kun se täyttää ainakin kaksi seuraavista kriteereistä: yli 250 työntekijää, liikevaihto yli 40 miljoonan euroa ja taseen loppusumma yli 20 miljoonaa euroa. Tämän ohella kaikki EU:n säätelemillä markkinoilla listautuneet yritykset (paitsi mikroyritykset) ja vakuutus- sekä luottoyhtiöt yhtiömuodosta riippumatta kuuluvat luonnollisesti joukkoon. Samassa yhteydessä listayhtiöiden hallitukselle/tarkastusvaliokunnalle tulee uusia velvoitteita.

Myös raportoinnin varmennusvaatimus tulee ehdotuksen mukaan vastaavalla aikataululla voimaan. Raportoinnin varmennus tulisi mukailemaan nykyistä vapaaehtoista varmennuskäytäntöä. 

Lopuksi 

Vastuullisuuden raportoiminen vaatii aikaa ja suosittelemme raportointikriteerien määrittämistyön aloittamista jo tänä vuonna, jos se ei vielä ole työn alla. Kun vastuullisuudesta raportoidaan, myös sen varmentaminen on hyvä ottaa mukaan, sillä se lisää sidosryhmien luottamusta annettuihin tietoihin.

Vastuullisuusraportointia ei tulisi nähdä pelkkänä velvoittavana toimenpiteenä, joka vaatii yrityksen resursseja. Tavoitteellinen vastuullisuusraportointi ohjaa parhaimmillaan myös yrityksen omaa toimintaa kohti asetettuja päämääriä, esimerkiksi energiatehokkuuden lisäämistä, sairaspoissaolojen pienentämistä tai riskienhallinnan kehittymistä.

Lisäksi monet potentiaaliset työnhakijat arvostavat tänä päivänä työnantajan vastuullisuustyötä, ja heille luonnollinen kanava etsiä näitä tietoja on juurikin yrityksen kestävän kehityksen raportti.

”Mitä isot edellä, sitä pienet perässä” – Olisiko vapaaehtoinen säännökset täyttävä vastuullisuusraportointi ja sen varmentaminen kilpailuetu kasvavalle pk-yritykselle, vaikka se ei sille pakollista olisikaan?

Yhteenveto

Vastuullisuusraportointi on monelle yritykselle edelleen vapaaehtoista. Vastuullisuusraportoinnin vaateet ovat kasvaneet ja EU:ssa on meneillään useita raportointiin liittyviä sääntelyhankkeita, jotka tulevat voimaan porrastetusti vuosien 2021-2024 aikana. Vastuullisuuden raportoiminen vaatii aikaa ja raportointikriteerien määrittämistyön aloittaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Kun vastuullisuudesta raportoidaan, myös sen varmentaminen on hyvä ottaa mukaan, sillä se lisää sidosryhmien luottamusta annettuihin tietoihin.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Elina Laitinen

EY Finland Audit Assurance Partner, Itä-Suomen aluejohtaja, KHT tilintarkastaja

Audit Assurance Partner, Itä-Suomen aluejohtaja, KHT tilintarkastaja. Syntynyt Kiuruvedellä. Opiskellut Jyväskylän yliopistossa. Harrastaa triathlonia ja kestävyysliikuntaa.