4 minuutin lukuaika 1 lokak. 2019
Flyboard vesijetti sininen laguuni

Kuinka teknologia voi tuoda divestoinneillesi kilpailuetua

Kirjoittaja Tony Qui

EY Global Strategy and Transactions, Chief Innovation Officer

Passionate digital leader and innovator transforming companies in disruptive growth through M&A, partnership and JVs. Connector of corporates and start-ups. Proud father of two children.

4 minuutin lukuaika 1 lokak. 2019

Markkinoilla, joilla vahvimpien selviytyminen tarkoittaa nopeaa kehittymistä, teknologia on sekä muutoksen katalysaattori että mahdollistaja divestointeja tehtäessä.

Pysyäkseen ketterinä ja menestyäkseen yritykset arvioivat omaisuusportfolioitaan entistä useammin. Ne keskittyvät uusien mahdollisuuksien löytämiseen pitääkseen strategisen, operatiivisen ja kaupallisen suorituskykynsä huipussaan, ja kiinnittävät huomiota kilpailuedun rakentamiseen ja ylläpitämiseen. 

Teknologiavetoiset strategiset divestoinnit voivat mahdollistaa kasvun

Teknologiapohjainen teollisuuden konvergenssi on edelleenkin monien yritysten kasvustrategioiden kantava voima. Jotta yritykset pystyisivät kasvattamaan käännösnopeuttaan uusia kasvumahdollisuuksia etsiessään, on toimintamallien tehostaminen äärimmäisen tärkeää.

Uuden teknologian, osaajien, tuotantokapasiteetin, markkinoille pääsyn tai innovatiivisten uusien yritysten hankkiminen kokonaisuutena voi olla käänteentekevää, mutta kallista. Yritykset, jotka haluavat kerätä varoja sijoittaakseen liiketoimintansa kasvuun, luopuvat yhä useammin omaisuudesta strategisista syistä tai heikkoon liiketoiminnan tulokseen vedoten. Mutta divestoinnin kustannukset voivat olla suuremmat kuin alun perin ajateltiin.

M&A-volyymien kasvusta ja lisääntyneestä ostajaehdokkaiden välisestä kilpailusta huolimatta EY Global Corporate Divestment Study -tutkimuksessa puolet (51 %) yrityksistä ilmoitti divestointinsa kestäneen vähintään viisi kuukautta allekirjoittamisesta kaupan vahvistamiseen. Tämä on huomattavasti pidempi aika kuin se kolmen kuukautta, jota osakkeenomistajat ovat odottaneet. Yli puolet (56 %) kertoi, että ymmärryksen puute työnvaiheiden keskinäisistä riippuvuuksista suisti raiteiltaan tai ainakin viivästytti heidän viimeisimmän divestointinsa vahvistamisen. Kun kauppapalapelistä tulee monimutkaisempi useiden samaan aikaan nopeasti liikkuvien palojen vuoksi, M&A-teknologian hyödyntäminen on älykäs ratkaisu palapelin saamiseksi valmiiksi mahdollisimman vähillä liikkeillä.

EY Capital Edge on verkkopohjainen alusta, joka on erityisesti tarkoitettu käytettäväksi monimutkaisissa divestoinneissa. Modulaarisena alustana se tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja, jotka auttavat kaikissa divestointiprosessin vaiheissa: reaaliaikaista tietoa yhdellä silmäyksellä rahoituksesta projektinhallintaan, oikeushenkilöistä kiinteistöihin, operaatioista analytiikkaan.

Datan läpinäkyvyys ja tehokkuus auttavat optimoimaan arvon divestoitaessa

Analytiikka toimii esimerkkinä, miten EY Capital Edgen käyttö tuo lisäarvoa. Tosiasia on, että asiakkaat, jotka käyttävät analytiikkaa divestoinnissa, saavuttavat kolme kertaa todennäköisemmin korkeamman myyntihinnan samalla kun jäljelle jäävän liiketoiminnan arvo kasvaa. EY Capital Edge sisältää käyttäjäystävälliset analytiikkakäyttöliittymät ja havainnollistamiskeinot. Nämä auttavat asiakkaita näkemään selkeästi taloudelliset asiat, vaikutukset divestoivalle emoyhtiölle ja itse divestoinnin toteutuksen – valmistaen heidät menestykseen.

Analytiikasta tulee käytännössä systemaattinen osa prosessia, ja sen tuomat hyödyt integroidaan saumattomasti tuloksiin.

Tuoreessa artikkelissani Kuinka tehostat kasvustrategiaasi datan ja teknologian avulla kerron siitä, kuinka paljon dataa luodaan hämmästyttävällä nopeudella: arviolta 2,5 triljoonaa tavua dataa päivässä. EY Capital Edge tarjoaa datan läpinäkyvyyden useissa rinnakkaisissa työvaiheissa valvoen yhdellä kertaa selkeästi ja turvallisesti kaikkia ryhmiä, toimintoja, asiakirjoja ja riippuvuussuhteita.

Keskitetty alusta pääsee todella oikeuksiinsa prosessitehokkuuden kautta ja edistäessään kaikkien osapuolten yhteistyötä samaan suuntaan usein rajojen yli. Manuaalisten prosessien automatisointi EY Capital Edge -alustalle säästää aikaa, tehostaa hallintaa ja parantaa jäljitettävyyttä.

Totta on, että mitä tehokkaampi ja läpinäkyvämpi divestointiprosessi on sinulle, sitä paremmin voit optimoida sen arvon ja sitä nopeammin voit rahoittaa muutosinvestointeja liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Onko sinulla varaa olla ottamatta käyttöön teknologiaa, joka antaa sinulle etua markkinoilla, joilla aika on rahaa ja joilla kilpailijasi kehittyvät vauhdilla?

Yhteenveto

Yhä useammat yritykset harkitsevat divestointia vapauttaakseen varoja muutosinvestointeihin, jotka kehittävät niiden ketteryyttä ja parantavat kilpailuetua liiketoiminnassa.

Koska viivästymiset ja prosessin raiteiltaan suistumiset ovat todellinen uhka arvonkehitykselle, yritykset kääntyvät yhä enemmän teknologian puoleen saadakseen tukea. EY Capital Edge tarjoaa modulaarisen verkkopohjaisen alustan, joka auttaa pitämään divestointiprosessin raiteillaan. Jo ennen kaupan aloittamista se valmistelee yritystäsi divestointiin ja tuo yrityksesi kasvun askeleen lähemmäksi todellisuutta.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Tony Qui

EY Global Strategy and Transactions, Chief Innovation Officer

Passionate digital leader and innovator transforming companies in disruptive growth through M&A, partnership and JVs. Connector of corporates and start-ups. Proud father of two children.