Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden palvelut

Vastuullisuus tulee huomioida yrityksen liiketoimintastrategiaa laadittaessa, tuotteita ja palveluita kehittäessä sekä johtamisjärjestelmässä ja muissa yrityksen operatiivisissa toiminnoissa.

Green Economy & Infrastucture, Renewables, eMobility, Sustainable Finance, Sustainable Sourcing

Miten EY voi auttaa

Ekologinen kestävyys ja sen edistäminen ovat yksi 2020-luvun megatrendeistä. Sääntely ja yritysten aloitteet keskittyvät usein vihreään talouteen ja infrastruktuuriin, uusiutuvien energianlähteiden käyttöön sekä sähköisen liikkumisen edistämiseen. Myös kestävä rahoitus ja kestävät hankintaketjut ovat tärkeitä. Nämä laajat kokonaisuudet koskettavat kaikkia yrityksiä eri tavoin ja tarjoavat niin mahdollisuuksia kuin haasteita.

Vaatimukset kestävyysvaikutusten raportoinnista kasvavat, ja rahoituksen saanti tulee perustumaan yhä enemmän yrityksen suoriutumiseen kestävyysnäkökulmasta. Tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa kehittämällä toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ja kestävyyttä, käyttämällä uusiutuvaa energiaa ja innovoimalla sen tehokkuuden lisäämiseksi sekä edistämällä kiertotalousajattelua ja kestävien liikkumismuotojen omaksumista. Olemme kumppanisi transformaatiossa kohti kestävämpää huomista.

EY on asiakkaan transformaatiokumppani strategiasta toteutukseen

Monialaiset tiimimme tuottavat pitkän aikavälin arvoa (long term value) auttamalla organisaatioita kestävämmän tulevaisuuden ja toimivamman maailman rakentamisessa. Sijoituimme ensimmäiseksi tutkimus- ja konsultointiyritys Verdantixin kokoamassa johtavien konsultointiyritysten 2022 Green Quadrant -vertailussa.

EY:n kansainvälisestä organisaatiosta löytyy syvää osaamista kaikkiin kestävyystarpeisiin. Kykymme jakautuvat neljään kategoriaan.

Kestävyysajattelun sisällyttäminen osaksi strategista arvonluontia

EY tukee kestävän toiminnan sisällyttämisessä yrityksen tai liiketoiminnan strategiaan sekä strategisten kestävyysriskien ja -mahdollisuuksien tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa. Autamme myös strategisten sijoituskohteiden arvioinnissa ja arvottamisessa. Tuemme yrityksen strategian kirkastamisessa sekä arvonluontiin, kuten vihreään talouteen ja infrastruktuuriin, uusiutuviin energialähteisiin, e-mobiliteettiin ja kestävään rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Muutoksen kiihdyttäminen kestävyyden toteuttamiseksi

Tuemme liiketoimintamallien suunnittelussa ja siirtymässä kohti vihreämpää organisaatiota ja liiketoimintaa. EY tukee tuote- ja palvelumuotoilussa sekä innovaatioiden saattamisessa suunnittelupöydältä asiakkaalle, IT-arkkitehtuurin suunnittelussa ja rakentamisessa, toimitusketjujen päivittämisessä kestävämmiksi ja läpinäkyvämmiksi, työvoimatarpeen suunnittelussa kestävyysperspektiivistä sekä toimintamallien suunnittelussa ja projektijohdon fasilitoinnissa. Tarjoamme asiantuntemusta konseptoinnista valmiin tuotteen saattamiseen loppukäyttäjille säilyttäen kestävyysperspektiivin toiminnan kulmakivenä.

Kestävyys operatiivisessa johtamisessa

EY:llä on vahvaa johtamisosaamista, jota tarjoamme avuksi liiketoiminnan optimoinnissa. Tuemme ei-taloudellisen raportoinnin kehittämisessä, kestävyystavoitteiden mittaamisessa ja raportoinnissa, ESG-huomioiden ja kestävyystavoitteiden sisällyttämisessä palkitsemisjärjestelmiin, pääoman hyödyntämisessä ja kehitystarpeissa sekä liiketoiminnan optimoinnissa vihreiden verojen mukaiseksi.

Kestävyysriskin hallinta ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Prosessiosaaminen ja säännöstenmukaisuus ovat EY:n vahvuuksia. Tarjoamme asiantuntemustamme sääntelyn tulkinnassa ja noudattamisessa, riskien ja prosessien arvioinnissa, ei-taloudellisen raportoinnin vahvistamisessa ja päästövähennysten todentamisessa sekä EU:n taksonomian vaikutusten selventämisessä liiketoiminnalle. Tuellamme varmistut liiketoiminnan oikeellisuudesta ja vahvistat ulkoista viestintää toimintasi kestävyysvaikutuksista.

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.