2 minuutin lukuaika 10 kesäk. 2020
suojavarusteiden väliaikainen nollaverokanta

Hallituksen esitys annettu lääkinnällisten laitteiden ja suojavarusteiden väliaikaisesta nollaverokannasta kotimaanostoissa ja EU-hankinnoissa

Kirjoittaja Kirsti Auranen

EY Finland, Government, Infrastructure and Health, Indirect Tax, Partner

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

2 minuutin lukuaika 10 kesäk. 2020
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut COVID-19

Huhtikuun alussa uutisoitiin Euroopan laajuisesta huojennuksesta, joka väliaikaisesti vapauttaa EU:n ulkopuolelta tulevat lääkinnälliset laitteet ja suojavarusteet maahantuonnin arvonlisäverosta sekä tullista. 

Maahantuonnin vapautuksen edellytyksenä on, että tavarat luovutetaan maksutta koronavirusepidemian torjumista varten ja että vapautuksen saanut taho on valtiollinen toimija tai toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä organisaatio, taikka tällaisten puolesta toimiva taho. Vapautus kattaa hengityssuojaimet, suojavarusteet, testaussarjat, hengityslaitteet sekä muut lääkinnälliset laitteet ja varusteet. 

Maahantuonnin vero- ja tullivapautus aiheuttaa kuitenkin kilpailuneutraalisuusongelman kotimaasta ja EU-alueelta tehtävien suojavarustehankintojen osalta. Tämän vuoksi hallitus on 5.6.2020 antanut arvonlisäverolain väliaikaiseksi muuttamiseksi esityksensä (HE 89/2020), jossa tietyille kotimaassa ja EU-alueelta tapahtuville suojavarustehankinnoille asetetaan väliaikaisesti nollaverokanta.

Esityksessä ehdotetaan, että covid-19 tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat säädettäisiin nollaverokannan alaisiksi, kun ostaja on julkisen terveyden- ja sairaanhoidon tai sosiaalihuollon tuottaja, tai Tullin hyväksymä organisaatio. Edellytykset kotimaan- ja yhteisöhankintojen verovapauden soveltamiselle olisivat esityksen mukaan pääpiirteittäin samat kuin maahantuonnin vapautuksessa. Esityksessä todetaan, että yksityisen terveyden- tai sosiaalipalvelun tuottajan hankintoja nollaverokanta koskisi vain silloin, kun tämä tuottaa julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana terveydenhoito- ja sosiaalihuoltopalveluja esim. kunnan palvelujen kokonaisulkoistustilanteissa. Esityksen mukaan ostajalle säädettäisiin myös velvollisuus suorittaa arvonlisäveroa, jos nollaverokantaan oikeuttanut tavaroiden käyttötarkoitus muuttuu toiseksi.

Kotimaan- ja yhteisökaupan väliaikaista nollaverokantaa sovellettaisiin takautuvasti aikavälillä 30.1.2020-31.7.2020, joka on sama ajanjakso, jona maahantuonnin väliaikaista verovapautusta EU-komission tämänhetkisen päätöksen mukaisesti sovelletaan.

Yhteenveto

Mikäli teillä on ollut tai olette toteuttamassa erilaisia suojaväline- tai muita vastaavia hankintoja, avustamme mielellämme maahantuonnin, yhteisö- tai kotimaanhankintojen arvonlisäverokäsittelyn varmistamisessa tai näihin liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää palveluistamme täältä!

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Kirsti Auranen

EY Finland, Government, Infrastructure and Health, Indirect Tax, Partner

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

Lisää aiheesta Veropalvelut COVID-19