Välillisten verojen noudattaminen

Jokainen päivä näyttää tuovan muutoksia välilliseen verotukseen ympäri maailmaa, mukaan lukien uusia veroja sekä uusia raportointi- ja noudattamisvelvoitteita. Tiedämme, että välillisten verojen tasalla pysyminen maailmanlaajuisesti ei ole helppoa, mutta EY-tiimit voivat auttaa.

Related topics Veropalvelut

Miten EY voi auttaa sinua

EY:n maailmanlaajuinen välillisten verojen ammattilaisten verkosto yhdistää teknisen tietämyksen alan ymmärrykseen ja teknologisesti edistyneiden työkalujen ja menetelmien saatavuuteen. Tunnistamme välillisten verojen riskialueet ja kestävät suunnittelumahdollisuudet koko verotuksen elinkaaren ajan, mikä auttaa sinua noudattamaan säännöksiä ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteesi kaikkialla maailmassa.

Indirect Tax keskittyy neuvonta- ja compliance-palveluihin välillisten verojen kaikkien näkökohtien ja tyyppien osalta. Tähän sisältyy:

  • Arvonlisävero (ALV), tavara- ja palveluvero (GST) ja myynti- ja käyttövero (SUT)
  • Maailmanlaajuinen kaupankäynti
  • Valmisteverot
  • Vakuutusmaksuvero (IPT)
  • Ympäristö- ja energiaverot (EET)

Välillisen ALV:in/ ja GST-veron noudattamisen globaalit toimintamallit

Noudattamismallin vaihtoehtojen grafiikka

Yrityksellä on veroraportointi omissa käsissään

EY auttaa asiakkaidensa taloushallintoja täyttämään velvoitteensa tarkasti ja tehokkaasti ja varustaa yrityksen omat ammattilaiset tehokkailla digitaalisilla työkaluilla, jotka yksinkertaistavat prosesseja ja lisäävät automatisointia sekä ottavat huomioon kaikki olennaiset muutokset arvonlisäverolakiin ja hallintokäytäntöihin. Ohjelmistomme avulla yrityksesi hallitsee paremmin ALV-/GST-raportointiprosessia ja pystyy tehostamaan toimintaansa. 

EY:n Global VAT Reporting Tool automatisoi ALV-/GST-ilmoitusten laatimisen maailmanlaajuisesti käyttäjäystävällisellä tavalla, ja EY päivittää automaattisesti kaikki olennaiset muutokset ALV/GST-lainsäädännössä ja hallintokäytännöissä maailmanlaajuisesti. Data-analytiikka ja sen sisältämät alustat tunnistavat tapahtumien alv-käsittelyn poikkeavuudet sekä muita mahdollisia erityistilanteita.

EY:n tarjoama digitaalinen palvelu vähentää raportointiin ja muiden säännöksien noudattamiseen liittyviä riskejä hyödyntämällä teknologiaamme ja tietämystämme, mikä mahdollistaa korkeatasoisen raportoinnin ja tarjoaa samalla tietoa riskialueista ja muuten kenties käyttämättä jäävistä mahdollisuuksista.

Ulkoistaminen

Veroraportointien ulkoistaminen auttaa yrityksiä täyttämään ALV-/GST-velvoitteensa tarkasti ja tehokkaasti ilman suuria investointeja yrityksen sisäiseen tietämykseen tai jatkuvasti muuttuvien säännösten seurantaan ympäri maailmaa. EY Global VAT Compliance and Reporting -palvelun edistyneen teknologian ja syvällisen asiantuntemuksen avulla voit muuttaa tapaasi täyttää useiden eri maiden raportointivelvollisuudet, mukaan lukien arvonlisävero, GST ja muut ALV-tyyppiset välilliset verot.

Liiketoimintaasi ymmärtävät EY:n ammattilaiset tuovat sinulle uusia näkökulmia panostamalla merkittävästi EY Global Tax Platform (GTP) -järjestelmään. Microsoft Azuren tukema GTP tarjoaa korvaamattoman perustan saumattomalle ulkoistamiselle. Yritystäsi tuetaan huipputeknologisella yhdistä-ja-käynnistä-arkkitehtuurilla, joka voi parantaa riskienhallintaa ja verotuksen hallinnointia maailmanlaajuisen näkyvyyden ja valvonnan avulla. Se on käytettävissä milloin tahansa ja mistä tahansa, ja se voi myös parantaa verotietojen laatua, tarjota arvokasta analytiikkaa ja auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia.

Osaulkoistus

Välillisten verovelvoitteiden ulkoistaminen kokonaan ulkopuolisille neuvonantajille voi olla järkevä lähestymistapa, mutta sen ja kokonaan asioiden itse hoitamisen välissä on joillekin yrityksille sopiva keskitievaihtoehto: osittain ulkoistus. Jatkamalla kriittisten toimintojen hoitamista itse ja ostamalla joitakin palvelukokonaisuuksia ulkoa, yritykset voivat maksimoida tehokkuuden ja hyötysuhteen sekä asettaa paremmat prioriteetit sille, missä heidän omat työntekijänsä ja prosessiratkaisunsa voivat tuoda eniten lisäarvoa. Joissakin tapauksissa tietyt maantieteelliset alueet ja toiminnot ulkoistetaan, kun taas toiset hoidetaan talon sisällä.

EY:n Global VAT Compliance and Reporting -osaulkoistuksen myötä toiminnallinen ohjaus säilyy talon sisällä. EY:n resurssit auttavat hallitsemaan niitä ALV-/GST-vaatimusten osia, joissa EY voi tarjota enemmän arvoa ja käsitellä monimutkaisempia alueita. Kun EY:n työntekijät ja infrastruktuuri ovat käytettävissä tarpeen mukaan, organisaatiosi saa enemmän joustavuutta, jolloin voit vähentää merkittävästi rekrytointi- ja koulutuskustannuksiasi ja hyödyntää omaa osaamistasi.

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.