2 minuutin lukuaika 11 toukok. 2020
Komissio ehdottaa rajat ylittäviä järjestelyjä koskevan raportointivelvollisuuden määräaikojen lykkäämistä

Komissio ehdottaa rajat ylittäviä järjestelyjä koskevan raportointivelvollisuuden määräaikojen lykkäämistä

Kirjoittaja Kennet Pettersson

EY Finland, International Tax & Transaction Services, Partner

Suomen siirtohinnoittelun ja kansainvälisen verotuksen asiantuntijaryhmien vetäjä.

2 minuutin lukuaika 11 toukok. 2020
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut COVID-19

Euroopan komissio ehdottaa EU jäsenvaltiolle direktiivimuutosta, jolla rajat ylittäviä järjestelyjä (Mandatory Disclosure Rules, DAC6/MDR) koskevan raportointivelvollisuuden määräaikoja lykättäisiin COVID-19 tilanteen aiheuttamien ongelmien takia. 

Euroopan komissio ehdottaa EU jäsenvaltiolle direktiivimuutosta, jolla rajat ylittäviä järjestelyjä (Mandatory Disclosure Rules, DAC6/MDR) koskevan raportointivelvollisuuden määräaikoja lykättäisiin COVID-19 tilanteen aiheuttamien ongelmien takia.

Komission ehdotuksen mukaan 1.7.2020 voimaan tulevaa 30 päivän määräaikaa raportin antamiselle lykättäisiin kolmella kuukaudella, jolloin 30 päivän määräajan noudattaminen ei alkaisi vielä 1.7.2020 vaan vasta 1.10.2020. Raportointivelvollisuuden piiriin 1.7.2020 alkaen kuuluvat järjestelyt raportoitaisiin vasta lykkäysajan päätyttyä. 

Myös siirtymäaikaa 25.6.2018 -30.6.2020 koskevan raportoinnin määräaika siirtyisi kolmella kuukaudella ja siirtymäaikaa koskevat järjestelyt olisi raportoitava vasta 30.11.2020 (eikä 31.8.2020).

Direktiiviehdotus sisältää myös mahdollisuuden lykätä määräaikoja vielä edelleen enintään kolmella kuukaudella, mikäli COVID-19 tilanne sitä vaatii.

Jäsenvaltiot ovat epävirallisesti hyväksyneet direktiivin muutosehdotuksen, mutta voimaantulo vaatii vielä virallisen hyväksymisen sekä kansallisten lakien muutostoimenpiteet.

Lisätietoja löydät täältä:

https://globaltaxnews.ey.com/news/2020-5703-european-commission-proposes-deferral-for-certain-filing-deadlines-under-the-mandatory-disclosure-rules

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/taxation-commission-proposes-postponement-taxation-rules-due-coronavirus-crisis_en

Lisätietoja:

Yhteenveto

Rajat ylittävien järjestelyjen lähes reaaliaikaisen raportoinnin on tarkoitus alkaa 1.7.2020, mutta raportin antamista koskevan 30 päivän määräajan aloittamiseen saattaa olla tulossa kolmen kuukauden lykkäys. Samoin myös takautuvasti siirtymäajalta annettavien raporttien määräaika saattaa lykkääntyä kolmella kuukaudella.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Kennet Pettersson

EY Finland, International Tax & Transaction Services, Partner

Suomen siirtohinnoittelun ja kansainvälisen verotuksen asiantuntijaryhmien vetäjä.

Lisää aiheesta Veropalvelut COVID-19