14 helmik. 2022
Kuva: Suomelle tulossa mahdollisuus soveltaa nykyistä alennetumpia arvonlisäverokantoja

Suomelle tulossa mahdollisuus soveltaa nykyistä alennetumpia arvonlisäverokantoja

Kirjoittaja Eija Tannila

Senior Manager, Indirect Tax, EY Finland

Pitkän kokemuksen omaava arvonlisäveroasiantuntija. Kokenut luennoitsija. Auttaa löytämään arvonlisäveroasioihin parhaat ratkaisut.

14 helmik. 2022
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut

Euroopan unionin neuvoston tekemän ehdotuksen mukaan jäsenvaltioille tulisi oikeus yhtenäisin perustein alennettujen verokantojen soveltamiseen.

Euroopan unionin neuvosto on tehnyt joulukuussa 2021 ehdotuksen arvonlisäverodirektiivin muuttamiseksi sovellettavien verokantojen osalta. Vanhat säännökset perustuvat alkuperämaaperiaatteeseen ja kun nyt ollaan siirtymässä määränpäämaaperiaatteeseen, myyjän sijoittautumisella ja sitä kautta saatavalla verohyödyllä ei ole enää merkitystä. Jäsenvaltioille tulisi oikeus yhtenäisin perustein alennettujen verokantojen soveltamiseen. Alennettuihin verokantoihin oikeutettujen tavaroiden ja palvelujen olisi tähdättävä hyödyttämään loppukuluttajaa ja niillä olisi pyrittävä yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin. Alennettuja verokantoja soveltamalla jäsenvaltiot voisivat myös edistää ilmastoneutraalia ja vihreää taloutta sekä tukea esim. terveydenhuoltojärjestelmiään. Vastaavasti alennettujen verokantojen mahdollisuus ilmastoa huonontaviin hyödykkeisiin tulee poistumaan.

Ehdotuksen mukaan kaikilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus soveltaa tavaroihin ja palveluihin tietyissä rajoissa:

  • enintään kahta alennettua verokantaa, jotka kuitenkin olisivat vähintään 5 %
  • yhtä alennettua verokantaa, joka on alhaisempi kuin 5 %:n vähimmäisverokanta
  • vapautusta, johon liittyy oikeus vähentää tuotantopanoksien arvonlisävero eli ns. 0-verokanta.

Alennettuja verokantoja voitaisiin soveltaa arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) liitteen III luettelemiin tavaroihin ja palveluihin ja samalla tätä liitettä päivitettäisiin vastaamaan paremmin nykytarpeita.  Vähintään 5 %:n verokantoja voitaisiin soveltaa enintään 24:ään liitteen kohtaan. Tästä alempaa yhtä verokantaa ja 0-verokantaa voitaisiin soveltaa enintään mainitun liitteen 7:ään erikseen määriteltyyn kohtaan. Näihin alimman verokannan tai 0-verokannan kohteisiin lukeutuvat perustarpeiksi katsotut tavarat ja palvelut, kuten mm. elintarvikkeet, vesi, lääkkeet, farmaseuttiset tuotteet, terveys- ja hygieniatuotteet, lääkinnälliset laitteet ja varusteet, henkilöiden kuljetus, kirjat, sanomalehdet ja aikakauslehdet, liitteessä mainittujen rakennusten rakentaminen ja kunnostaminen, sekä aurinkopaneelit ja mahdollisuus edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti.

Eräillä jäsenvaltioilla on niille aikaisemmin myönnettyjen poikkeuslupien perusteella ollut käytössä muita jäsenvaltioita alhaisempia verokantoja, joita on voitu soveltaa laajemmin kuin muissa jäsenvaltioissa. Direktiivimuutos antaisi myös muille jäsenvaltioille yhdenmukaisen oikeuden näiden verokantojen soveltamiseen tietyin edellytyksin.

Suomessa on tällä hetkellä käytössä 14 % ja 10 % alemmat verokannat sekä ns. 0-verokanta. Tässä yhteydessä myös Suomella on mahdollisuus alentaa arvonlisäverokantoja sekä ottaa uusia tavaroita ja palveluja alennetun verokannan soveltamisen piiriin.

Jäämme seuraamaan asian etenemistä. Lisätietoja verokantoja koskevasta muutoksesta löytyy 7.12.2021 annetusta Neuvoston ehdotuksesta direktiivin muutokseksi 14754/21.

Yhteenveto

Euroopan unionin neuvosto on tehnyt joulukuussa 2021 ehdotuksen arvonlisäverodirektiivin muuttamiseksi sovellettavien verokantojen osalta. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioille tulisi oikeus yhtenäisin perustein alennettujen verokantojen soveltamiseen.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Eija Tannila

Senior Manager, Indirect Tax, EY Finland

Pitkän kokemuksen omaava arvonlisäveroasiantuntija. Kokenut luennoitsija. Auttaa löytämään arvonlisäveroasioihin parhaat ratkaisut.

Related topics Veropalvelut