2 minuutin lukuaika 16 huhtik. 2020
Lääkinnälliset laitteet ja suojavarusteet väliaikaisesti verovapaiksi

Väliaikaisella verovapautuksella helpotusta lääkinnällisten laitteiden ja suojavarusteiden hankintaan

Kirjoittaja Kirsti Auranen

EY Finland, Government, Infrastructure and Health, Indirect Tax, Partner

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

2 minuutin lukuaika 16 huhtik. 2020
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut COVID-19

Vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi viruksen torjunnassa käytettävien suojavarusteiden tarve on nyt hyvin suuri. Tästä johtuen Euroopan komissio on päättänyt perjantaina 3.4.2020 jäsenmaiden pyynnöstä vapauttaa väliaikaisesti tulleista ja arvonlisäverosta EU:n ulkopuolisista maista tuotavat lääkinnälliset laitteet ja suojavarusteet. Päätös helpottaa taloudellisesti koronaviruksen torjumisessa käytettävien lääkäreiden, sairaanhoitajien ja potilaiden tarvitsemien lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden hankintaa. 

Päätöksen taustalla ovat voimassa olevaan EU:n tulli- ja arvonlisäverolainsäädäntöön sisältyvät erityissäännökset katastrofien uhrien auttamiseksi, joita voidaan soveltaa koronaviruksen aiheuttaman kriisin hoitamiseen. EU:n tullilainsäädäntö (neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009) mahdollistaa tullivapautuksen myöntämisen valtion elinten tai hyväksyttyjen hyväntekeväisyys- tai avustusorganisaatioiden maahantuomiin tavaroihin. Lisäksi EU:n arvonlisäverodirektiivissä (neuvoston direktiivi 2009/132/EY) on vastaavia säännöksiä, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden lopullisen maahantuonnin vapauttamista arvonlisäverosta.

Euroopan komission päätös tulee takautuvasti voimaan 30.1.2020 alkaen ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan vähintään 31.7.2020 asti. Vapautusta voidaan myös tarvittaessa jatkaa. Vapautus kattaa hengityssuojaimet, suojavarusteet, testaussarjat, hengityslaitteet sekä muut lääkinnälliset laitteet ja varusteet.

Vapautusta sovelletaan, kun tavarat tuodaan valtiollisten toimijoiden, kuten elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden (esim. hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen)  toimesta tai puolesta. Vapautuksen edellytyksenä on lisäksi, että tavarat luovutetaan maksutta henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada koronavirustartunnan tai epidemian torjumiseen osallistuneille henkilöille siten, että tavarat säilyvät edellä mainittujen elinten ja organisaatioiden omistuksessa.

Muilta kuin valtion elimiltä tai julkisyhteisöiltä vaaditaan vapautuksen soveltamista varten erillinen valtuutuslupa, jota voi perustelulla hakemuksella hakea Tullin lupakeskukselta. Tulli-ilmoituksella tulee ilmoittaa tapahtuman liiteasiakirjoissa tämän myönnetyn valtuutusluvan numero ja päivämäärä. Avustamme mielellämme näiden hakemusten laatimisessa.

 

 

Yhteenveto

Euroopan komission päätös tullien ja arvonlisäverovapautuksista helpottaa oleellisesti lääkinnällisten laitteiden ja suojavarusteiden hankintaprosessia. 

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Kirsti Auranen

EY Finland, Government, Infrastructure and Health, Indirect Tax, Partner

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

Lisää aiheesta Veropalvelut COVID-19