2 minuutin lukuaika 17 lokak. 2022
Mies supermarket

Virvoitusjuomaveron uudistus etenee

Kirjoittaja Jasmin Ristell

Tax Advisor

Vahvan kokemuksen omaava valmisteverojen ja muun välillisen verotuksen asiantuntija

Yhteistyössä
2 minuutin lukuaika 17 lokak. 2022
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut

Niin sanottu terveysverouudistus etenee. Ensimmäisen vaiheen uudistus koskien nykyistä virvoitusjuomaveroa on edennyt lausuntokierrokselle.

Valtiovarainministeriö on 5.10.2022 lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksensa hallituksen esitykseksi virvoitusjuomaverolain muuttamisesta. Lausunnon antamiselle on aikaa 26.10.2022 saakka.

Lain muuttamisen taustalla on Sanna Marinin hallituksen syksyn 2021 talousarvioneuvotteluissa antama sopimus terveysperusteisemmasta verotuksesta. Ensimmäisessä vaiheessa uudistettaisiin virvoitusjuomaveroa terveysperusteisempaan suuntaan ja arvioidaan, voidaanko kotimaiset marja- ja hedelmämehut rajata pois veron piiristä. Nyt lausuntopyynnön kohteena olevissa lakimuutosehdotuksissa on kyse tästä ensimmäisestä vaiheesta. Lakimuutosehdotusten taustalla on osaltaan myös kysymyksiä nykyisen virvoitusjuomaverolainsäädännön yhdenmukaisuudesta EU:n valtiontukisääntöjen kanssa.

Budjettiriihessä linjatun terveysperusteisemman verotuksen toisena vaiheena on selvittää mahdollisena laajemman, uuden terveysveron käyttöönottoa. Tätä toista vaihetta ei ole ainakaan virallisesti vielä lakihankkeen muodossa käynnistetty. Valtiovarainministeri Saarikko on aiemmin kommentoinut, laajemman terveysveron varsinainen lainvalmistelu olisi tarkoituksenmukaista käynnistää vasta sen jälkeen, kun juomien terveysperusteisen veron täsmällinen terveyspoliittinen tavoite, valittuun tavoitteeseen nähden looginen ja objektiivinen veropohja ja rakenne ovat selvillä ja niihin liittyvät EU-oikeudelliset kysymykset on ratkaistu. On kuitenkin mahdollista, että tähän liittyen mahdollisia veromalleja tutkitaan ja/tai niistä esitetään kannanottoja jo lyhyemmälläkin aikavälillä.

Virvoitusjuomaverolakiin nyt ehdotettavien muutosten mukaan virvoitusjuomaveroa kannettaisiin nykyisen kahden veroluokan sijasta kuudessa eri veroluokassa, jotka perustuvat tuotteeseen lisätyn sokerin määrään.  Virvoitusjuomaveroa kannetaan kymmenestä eri tullitariffin nimikkeestä 23:ssa verotuoteryhmässä ja nyt ehdotettujen uusien veroluokkien johdosta verotuoteryhmien määrä nousisi 23:sta jopa 61:een.

Alimman veroluokan veroa kannettaisiin lisättyä sokeria sisältämättömistä juomista. Aiemmin alimman veroluokan veroa on kannettu vain sokerittomista juomista. Täten esimerkiksi vain hedelmäsokeria sisältävien juomien, kuten tuoremehujen, osalta veron määrä tulisi laskemaan. Samoin esimerkiksi lisättyä sokeria sisältämättömien alkoholittomien oluiden verotaso tulisi laskelmaan, mikä osaltaan korjaisi nykyistä epäkohtaa alkoholittomien ja alkoholillisten oluiden verorasituksen välillä. Kotimaiset marja- ja hedelmämehut pysyisivät ehdotuksen mukaan edelleen veron piirissä, mutta näiden virvoitusjuomaveron määrä tulisi yleisestä kehityssuunnasta poiketen lähtökohtaisesti alenemaan olettaen, että tuotteet eivät sisällä lisättyä sokeria.

Viidessä muussa veroluokassa veronmäärä tulisi jatkossa perustumaan juoman sisältämän lisätyn sokerin määrään. Jos esitykseen ei tule muutoksia lausuntokierroksen jälkeen, veronmäärät olisivat 13, 19, 25, 32, 39 tai 46 senttiä litralta.

Virvoitusjuomaveron piiriin on lisäksi esitetty lisättäväksi yli 5 litran vähittäismyyntipakkauksiin pakatut makeuttamattomat ja maustamattomat vedet ja kivennäisvedet sekä veron piiristä on esitetty poistettavaksi kiinteät juoma-ainekset, kuten urheilu- ja proteiinijuomien valmistukseen käytettävät jauheet.

Varsinaisten veroluokkien muutosten taloudellisten vaikutusten lisäksi lakimuutos aiheuttaisi nähdäksemme yrityksille hallinnollista taakkaa ja kustannuksia lakimuutoksen edellyttämien uusien vaatimusten huomioimiseksi esimerkiksi tarvittavien uusien tuote- ja ainesosatietojen keräämisen sekä tietojärjestelmämuutosten osalta

Lain voimaantulon tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa. Ennen lain voimaantuloa ehdotetun virvoitusjuomaveromallin EU:n valtiontukisäännösten mukaisuudesta tulee saada varmistus Euroopan komissiolta ja lakimuutokset saatettaisiin tämän jälkeen voimaan valtioneuvoston asetuksella. Tästä aikataulullisesta epävarmuudesta huolimatta on syytä huomioida, että toteutuessaan ehdotetut lakimuutokset edellyttäisivät yrityksiltä aiempaa tarkempien tuotetietojen keräämistä, tietojärjestelmämuutoksia sekä tuotteiden veroluokittelun päivittämistä. joiden osalta tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet on suositeltavaa käynnistää mahdollisimman pian.

Me välillisen verotuksen asiantuntijat EY:llä seuraamme asian etenemistä ja keskustelemme mielellämme kanssanne esityksen vaikutuksista toimintaanne ja kuinka mahdollisiin muutoksiin tulisi valmistautua.

Yhteenveto

Me välillisen verotuksen asiantuntijat EY:llä seuraamme asian etenemistä ja keskustelemme mielellämme kanssanne esityksen vaikutuksista toimintaanne ja kuinka mahdollisiin muutoksiin tulisi valmistautua. 

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Jasmin Ristell

Tax Advisor

Vahvan kokemuksen omaava valmisteverojen ja muun välillisen verotuksen asiantuntija

Yhteistyössä
Lisää aiheesta Veropalvelut