Mukautuuko yrityksesi yhtä nopeasti kuin markkinat muuttuvat? Mukautuuko yrityksesi yhtä nopeasti kuin markkinat muuttuvat?

Kirjoittajat
David Padmos

EY Americas TMT Leader

Experienced consulting leader. Technology enthusiast excited about advances in robotics, AI, cognitive analytics, blockchain and automation and the potential to improve our clients’ business models.

Ken Englund

EY US North America Technology Sector Consulting Services Principal

Focused on helping technology, consumer electronics, internet, social commerce and software companies solve critical business issues.

10 minuutin lukuaika 28 kesäk. 2019
Samankaltaisia aiheita TMT

Sellaiset teknologia-, media- ja viihde- ja televiestintäsektorin (TMT) yritykset, jotka optimoivat back office -palvelunsa, ovat digitaalisen muutoksen onnistumisen kannalta parhaassa asemassa.

Digitaalisuus saa asiakkaat odottamaan uudenlaisia kokemuksia. Asiakkaat odottavat nopeaa, ja jopa ennakoivaa vastaamista perusteellisiin yksilöllisiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. Jos näihin tarpeisiin ei voida vastata, asiakkaat ovat vain klikkauksen päässä odotuksiin vastaavasta kilpailijasta. Digitaalisuus tarjoaa asiakkaalle loputtomat mahdollisuudet täyttää kaikki toiveet ja tarpeet. Samalla asiakkaat löytävät nopeasti odotuksiaan parhaiten vastaavan ratkaisun.

Usein yritykset vastata asiakkaiden tarpeisiin kariutuvat back-office -prosesseihin ja järjestelmiin, jotka eivät kykene vastaamaan digitaalisiin odotuksiin. Huomattava osa kuluttajaorientoituneista yrityksistä, jotka ovat usein TMT-sektorin yrityksiä, käyttävät kriittisiin liiketoimintoihin kymmeniä vuosia vanhoja teknologioita ja vanhentuneita verkkoprosesseja. Teknologiavelat on maksettava ennen kuin toiminta voidaan digitalisoida, ja uudesta arvoketjusta voidaan todella hyötyä.

Kilpailukyvyn säilyttämiseksi organisaatioiden on samalla menestyttävä myös kahden täysin päinvastaisen maailman paineessa: lineaaristen, hierarkkisten ja kustannuksiin ja sääntöihin keskittyvässä vanhassa "analogisessa" maailmassa, ja dynaamisessa ja hajautetussa tulos- ja analysointipainotteisessa uudessa maailmassa. Digitaalinen murros tarkoittaa vanhasta maailmasta uuteen maailmaan siirtymistä, ja samalla myös selviytymistä hankalasta "teinivaiheesta" niiden välissä silloin, kun molemmat maailmat ovat vielä olemassa.

Asiakkaan odotukset

64 %

Näin suuri osuus kuluttajista odottaa yritysten vastaavan ja olevan vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa reaaliajassa. ¹

Kompromissi

Uusien teknologioiden asteittainen käyttöönotto voi usein vain heikentää asiakkaiden käsitystä teknologiasta. TMT-yritykset painottavat digitaalista asiakaskokemusta, mutta tukitoiminnot, kuten talous ja muut yritystoiminnot, eivät useinkaan pysy vauhdissa mukana.

Lohkoketjua hyödyntävästä reaaliaikaisesta varmennuksesta laskuja maksettaessa on tuskin hyötyä, jos maksun käsittely kestää neljästä kuuteen viikkoon. Bottiapuri voi vastata kysymykseen muutamassa minuutissa, mutta botin kautta välitetyn pyynnön toteuttaminen voi viedä tunteja tai jopa päiviä. Mitä enemmän front end -palveluja digitalisoidaan, sitä suurempia kustannuksia, päänvaivaa ja tuottavuusriskejä jäljessä laahaavat back office -prosessit aiheuttavat.

Esimerkki: Ensimmäinen kyydin jakamispyyntöön reagoinut kuljettaja saa 30 dollaria, ja seuraavaksi vastannut ei saa mitään. Digitaalisessa maailmassa henkilökohtainen palvelu ja nopeus ovat avainasemassa, eikä häviäjä saa mitään. Oikea ratkaisu oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan ei ole enää kilpailuetu, vaan se on selviytymisen edellytys.

InsideSales.comin tutkimuksen mukaan ensimmäisenä vastannut myyjä saa 35–50 % myynnistä.2

Mies laskuvarjosimulaattorissa
(Chapter breaker)
1

Luku 1

Informaatiovaihdunta

Toimintanopeuden ja informaation optimointi auttavat menestymään digitaalisessa maailmassa

Organisaatiot ovat organismeja. Organisaatiolla on oma aineenvaihdunta eli toimintanopeutensa. Pysyäkseen terveenä koko organisaation on toimittava samalla nopeudella, mutta käytännössä organisaatiot kuitenkin toimivat eri tahtiin.

Asiakaskohtaamista edellyttävät prosessit (esimerkiksi myynti) ovat yleensä back office -palveluja nopeampia (esimerkiksi tilauksen käsittely), joten toimintaan liittyy luonnostaan jännitteitä, ja organisaatioiden toiminta voi kärsiä, jos ne eivät vastaa markkinoiden vaatimuksiin. Front ja back office -toimintojen samanaikainen digitalisoiminen on tehokkaan ja terveen organisaation perusedellytys.

Tietysti tällaisesta monitasoisesta osaamisesta puhuminen on huomattavasti helpompaa kuin sen toteuttaminen käytännössä.

 • Organisaation aineenvaihdunnan nopeuttaminen

  Jos aika on digitaalisen kilpailun tärkein valtti, informaatio on digitaalisen aikakauden polttoaine, ja organisaatioiden on hyödynnettävä tietoa aineenvaihdunnan nopeuttamiseksi. Digitaalisessa maailmassa organisaatio on vain yhtä hyvä kuin sen hitain prosessi.

  Siksi organisaatioiden on nopeutettava tietojen keräämistä, analysointia ja hyödyntämistä saavuttaakseen asiakkaiden arvostamia tuloksia. Informaation vaihdunnan nopeuttaminen ei ainoastaan vähennä kustannuksia lisäämällä suoritetun työn määrää, vaan se parantaa myös tuottavuutta lisäämällä asiakkaiden tarpeisiin vastaamista.

  Useat johtavat TMT-yritykset ovat jo sitoutuneet digitaaliseen muutokseen. Front office -toimintoihin investoiminen luo ainutlaatuisia digitaalisia kokemuksia ja asettaa riman korkealle myös muille sektoreille.

  Tästä huolimatta TMT-markkinajohtajilla on vielä runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia organisaation muilla tasoilla. Panostamalla asiakkaan kohtaamiseen "kasvokkain"luodaan ainutlaatuisia uusia asiakaskeskeisiä kohteita, mutta samalla back office -toiminnot voivat jäädä varjoon tai ne jopa laiminlyödään. Tähän liittyvät haasteet kasvavat muutoksen nopeutuessa.

  Organisaatioiden on digitalisoitava back office -toimintonsa pysyäkseen mukana front officen uudistumisvauhdissa ja varmistaakseen koko yrityksen kasvun. Front ja back office -toimintojen digitalisoitumisen välisen kuilun syventyminen johtaa yrityksen toiminnan päättymiseen.

  Aggressiivinen liikkuvuuden, analytiikan, prosessiautomaation ja tekoälyn hyödyntäminen rahoituksessa, henkilöstöjohtamisessa, toiminnoissa, toimitusketjuissa ja verotus- ja IT-palveluissa voi parantaa yritysten tuloksia merkittävästi lyhyelläkin aikavälillä. 

Älykäs automatisointi (IA) mahdollistaa organisaatioiden tärkeiden toimintojen nopeuttamisen ilman merkittävien muutosten tekemistä järjestelmiin tai prosesseihin. Älykäs automatisointi parantaa myös organisaation joustavuutta, sillä digitaalisia henkilöstöresursseja voidaan hyödyntää tarpeen mukaan.

IA mahdollistaa digitaalisen muutoksen ilman, että toimintoja täytyy kokonaan suunnitella uudelleen. Muutos on tulossa, mutta IA:n avulla se on vähemmän kivulias ja toteuttaminen on helpompaa.

IA:n vaikutuksista ja johtavista käytännöistä on olemassa kiehtovia esimerkkejä. IA:ta hyödyntävien organisaatioiden on tarkasteltava mahdollisuuksia kahdesta näkökulmasta:

 • Asioiden tekeminen uudella tavalla – toimintaa digitalisoidaan
 • Kokonaan uusien asioiden tekeminen – digitaalisen transformaation toteutus

Älykästä automaatiota hyödyntävät asiakkaat määrittävät parhaat lähestymistavat, miten skaalautua ja optimoida tekemistään tulevaisuutta varten. Hyödyntämällä jo olemassa olevia mutta toistaiseksi käyttämättömiä resursseja parannetaan menestymisenmahdollisuuksia ja saavutetaan tavoitteet. Samalla onnistuminen viedään uudelle tasolle.

Nainen kuuntelee musiikkia kapselihotellissa
(Chapter breaker)
2

Luku 2

Toimitaan toisin

Nykyiset prosessit muutetaan digitaalipohjaisiksi

Muutoksen ensimmäisessä vaiheessa toiminta muuttuu digitaaliseksi. Sellaiset älykkään automaation teknologiat, kuten esimerkiksi RSPA tai koneoppiminen, auttavat saavuttamaan samat tulokset samoilla prosesseilla, mutta nopeammin, edullisemmin ja luotettavammin. Usein liiketoimintaprosessien kustannuksia on optimoitu vuosikymmeniä, joten kustannussäästön aikaansaaminen on todellinen haaste.

Vain muutamien prosessien nopeutta on optimoitu, joten tällä alalla on paljon parantamisen varaa. Robotit voidaan ohjelmoida suorittamaan samat vaiheet kuin ihmisetkin, mutta 300-400 % nopeammin ja paremmalla tarkkuudella ja huolellisuudella.

Koneoppiminen on eräs tekoälyn muoto, jota voidaan käyttää apuna automaation laajentamisessa vaihtelevuutta hyödyntävän oppimisen ja hallinnoinnin avulla silloin, kun sääntöihin perustuva automaatio ei riitä. Kognitiivinen automaatio lisää käytettävän mallin joustavuutta ja kestävyyttä, ja laajemmin hyödynnettäessä perusteellinen älykkääseen automaatioon perustuva ratkaisu tarjoaa selvää säästöä ja toimivan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle.

B2B-yritysten reagointiaika käytännössä:³

 • B2B-yritysten keskimääräinen reagointiaika liideihin on 42 tuntia.
 • Vain 37 % yrityksistä vastasi liideihin tunnissa.
 • 16 % yrityksistä vastasi 1-24 tunnin kuluessa.
 • 24 %:lla yrityksistä vastaamiseen meni yli 24 tuntia.
 • 23 % yrityksistä ei vastannut lainkaan.

Back-office -prosesseissa 10-25 % kustannussäästön saavuttaminen älykkään automaation avulla ei ole lainkaan tavatonta. Yleensä myös prosessien kesto lyhenee 70-90 % automaation myötä, ilman, että prosesseja täytyisi suunnitella uudelleen.

Liiketoiminnan digitalisoiminen mahdollistaa samojen liiketoiminnan tulosten saavuttamisen entistä nopeammin, edullisemmin ja yhtenäisemmin ilman merkittäviä kustannuksia tai disruptiota. Tämä on valtava askel kohti organisaation informaatiovaihdunnan kehittämistä ja yhtenäistämistä. Samalla organisaatio valmistautuu seuraavaa vaihetta eli transformaatiota varten.

Nainen kävelee futuristisessa valaistussa tunnelissa
(Chapter breaker)
3

Luku 3

Asioiden tekeminen uudella tavalla

Uusia ja yllättäviä tuloksia

Uudet ja toisinaan myös yllättävät tulokset ja arvo ovat ominaisia digitaaliselle muutokselle. Usein arvoa ei voi ennakoida etukäteen.

Epäonnistumista povattiin Amazonin ottaessa käyttöön saman päivän toimitukset osana Prime-palveluaan, mutta vuotta myöhemmin Prime oli kokonaan mullistanut verkkokaupan kilpaillun toimintaympäristön.

Samaan tapaan Domino’s -pizzaravintolaketjun uusi Dinner Bell -palvelu ei välttämättä vaikuta sen kummallisemmalta kuin uudelta pizzatoimitusten seurantasovellukselta, mutta tieto pizzalähetyksen tarkasta saapumisajasta voi muuttaa koko palvelun.

Digitaalinen muutos tarkoittaa asioiden tekemistä uudella tavalla, ja älykkäällä automaatiolla on oma tehtävänsä tässä muutoksessa. Bottiapurit eivät ole pelkkä työkalu ihmisten välisen keskustelun automatisointiin, sillä ne voivat kerätä myös aikaan ja kontekstiin liittyviä tietoja asiakkaalta, jotta asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata kokonaisvaltaisesti jo alusta lähtien.

Tekoälyä voidaan käyttää suositusmoottorina, joka lajittelee valtavia datakokonaisuuksia parhaan vastauksen löytämiseksi asiakkaalle. Muutos tarkoittaa myös sitä, että back office -toiminnot eivät ole enää hidaste vaan mahdollistavat kasvun ja innovaation.

Chattipalvelun asiakastyytyväisyys on usein muita kanavia korkeampi nopeuden ja keskusteluun perustuvan tyylin ansiosta.

 • Hankinnat

  Hankinnoissa digitaalisuus pyrkii tehostamaan jo valmiiksi kevyitä toimitusketjuja. Prosessien keskeytymisen poistaminen on kriittinen osa keveyttä, ja nopeuttamalla tietojen keräämistä ja dokumentaation käsittelyä tuottavuutta voidaan parantaa entisestään.

  Datan virheettömyys on myös kriittisen tärkeää toimitusketjun läpinäkyvyyden kannalta, ja IA-teknologiat varmistavat vaaditun tarkkuuden oikea-aikaisesti saapuvien ja lähtevien transaktioiden hallinnassa.

  Saman päivän toimitusten kysyntä kasvaa

  120 %

  "Toimitus samana päivänä" hakujen määrä on kasvanut huimasti vuodesta 2015⁴

  Hankintojen digitaalisessa transformaatiossa transaktiota koskevien tietojen on todettu olevan jopa itse transaktiota tärkeämpiä. Luomutuotteiden jäljittäminen ns. maatilalta lautaselle tai vaarallisten aineiden elinsyklin seuranta asianmukaisen hävittämisen varmistamiseksi ovat esimerkkejä tällaisista tiedoista.

  AI-teknologiat käsittelevät tarkasti ja perusteellisesti valtavia määriä tällaiseen seurantaan liittyvää kontekstuaalista tietoa, ja varmistavat, että lakisääteisiä vaatimuksia ja raportointivaatimuksia noudatetaan reaaliajassa. Riskit eliminoidaan ja hankinta- ja toimintakustannukset laskevat.

  Toimitusketjujen kehittäminen

  14 %

  Näin suuri osa TMT-yritysten johtajista oli sitä mieltä, että entistä tehokkaampi, ketterämpi ja kestävämpi toimitusketju on organisaation automaation AI:n toteutussuunnitelman tärkeimpiä tavoitteita. (Lähde: EY Global Capital Confidence Barometer, April 2019, 20th edition)

 • B2B-sopimusten SLA:t ja resurssien ja tarjonnan määritys

  Televiestinnässä uusien verkkoyhteyksien B2B-sopimukset sisältävät usein sulautettuja SLA-sopimuksia ja tavoitetasoja. Yhteyksien yli- tai alitarjonta ei ole poikkeuksellista, joten palveluntarjoajille voi aiheutua joko sopimusriskejä tai lisätuloja.

  Älykkään automaation hyödyntäminen dokumentaatiossa tarkoittaa, että yritys voi nopeasti arvioida valtavia sopimusmääriä (miljoonia sopimuksia) ja erotella tarvittavat tiedot, joita voidaan verrata todellisuudessa tarjottuihin palveluihin ja informaation kulutukseen riskien ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Tällainen 100 % arviointi ei ole yksinkertaisesti mahdollista ilman automatisoitua asiakirjojen käsittelyä.

  Hankintojen muutos tarkoittaa myös toimitusverkkojen tai verkostojen kehittämistä ketjujen sijasta. Virtuaaliedustajat neuvottelevat ehdot ja suorittavat dynaamisen hinnoittelun toimittajaverkoston kanssa. Tässä tapauksessa tekoälyä hyödynnetään tilausten ja toimitusten täydelliseen synkronointiin ja paikallisten olosuhteiden ja vaatimusten huomioimiseksi kaikissa toimituksissa sen sijaan, että noudatettaisiin keskitettyjä sääntöjä ja toimenpiteitä.

  Älykkäät sopimukset tehdään automaattisesti, ja toimitusketjut ovat itsekorjautuvia, eli vaihtoehdot löydetään ja varmistetaan poikkeamien ilmetessä.

 • Verotus

  Verotus on eräs liiketoiminnan osa-alue, jossa älykkäästä automaatiosta on paljon hyötyä. Verotuksen parissa työskentelevien aikaa kuluu yhä enemmän “liiketoiminnan liiketoimintaan”, ja tietoa rahoitusjärjestelmistä ja taloushallinnon järjestelmistä sekä toiminnasta tarvitaan. Tämä voidaan usein tehdä IA:n ja koneoppimisen avulla, jotka tukevat ja tehostavat ihmisten työskentelyä.

  .

  Manuaaliset järjestelmät eivät yksinkertaisesti enää pysty vastaamaan välittömien yhteyksien tarpeeseen ja tarjoamaan haluttuja yhteyksiä asiakkaiden ja veroviranomaisten välillä. Digitaalisuuden avustamana verotukseen liittyviä, määräyksiä ja lakeja voidaan sen sijaan soveltaa yhtenäisesti kaikkiin tarpeellisiin transaktioihin entistä perusteellisemmin, huolellisemmin ja vastuullisemmin.

  .

  Robotit noudattavat sääntöjä tunteitta ja johdonmukaisesti, sekä tunnistavat poikkeamat, joihin ihmisten on tarvittaessa puututtava.

  Täysin uudistuneet verotukselliset toiminnot hyödyntävät usein koneoppimista ja AI:ta vaativien verotukseen liittyvien tilanteiden hallinnoinnissa ja riskien sekä tulosten optimoinnissa. Digitaaliset verotusorganisaatiot hyödyntävät dataan perustuvaa älykkyyttä toimittaakseen entistä laadukkaammat palvelut entistä nopeammin.

  Näin asiantuntijoiden aikaa vapautuu rutiinitehtävistä strategiseen ajatteluun, verosuunnitteluun ja konsultointiin.

  Silloin kun tarkistettavana on satoja tuhansia verotustietoja, tehtävän suorittamiseen voidaan käyttää automaatiota lukemattomien työtuntien sijasta, ja tietojen tarkistamiseen kuluu muutamia päiviä eikä suinkaan viikkoja. AI pystyy merkitsemään tarkistamista kaipaavia tapahtumia, ja koneoppiminen voi muokata ja erotella tulevat tehokkuudet.

  .

  Asiantuntijamme voivat puolestaan keskittyä osaamisensa kehittämiseen entistä tehokkaampaa tietojen analysointia, kriittistä ajattelua, projektijohtamista ja ketterien yksilöllisten ratkaisujen laatimista varten, jotka auttavat asiakkaita toteuttamaan digitaalisen verotusstrategian ja kehittämään entistä parempia toimintamalleja.

  .

  Eräs esimerkki uudenlaisesta verotuksellisesta toiminnasta on tapa, jolla EY auttoi televiestintäyritystä muuttamaan verotukseen liittyvää toimintaa hyödyntämällä älykästä automaatiota strategisesti. Suurivolyymiset rutiininomaiset tehtävät automatisoitiin, ja henkilöstölle jäi enemmän aikaa keskittyä poikkeamien hallinnointiin, päätöksentekoon ja vaatimustenmukaisuuden valvontaan jatkuvasti muuttuvassa verotuslainsäädännön ja määräysten paineessa.

  .

  Automatisointi tunnisti tehottomat, tarpeettomat ja vanhentuneet tehtävät ja mahdollisti samalla perusteellisen prosessin uudelleensuunnittelun, joka paransi merkittävästi verotusosaston toimintaa. Yhdessä nämä muutokset mahdollistivat asiakkaalle yli 100 miljoonan dollarin verosäästön.

  .

  TMT-yritysten digitaalinen kapasiteetti kasvaa jatkuvasti keskellä muuttuvia globaaleja verotus- ja säännösvaatimuksia, ja reaaliaikaista tietoa tarvitaan entistä dynaamisemmin ja nopeammin. Näihin vaatimuksiin vastaaminen edellyttää yrityksiltä sellaisia toimintamalleja, järjestelmiä ja asiantuntemusta, jotka mukautuvat ja toimivat yritysten kulloinkin tarvitsemalla tavalla.

  .

  Yritysten on muutettava verotuksellisia toimintojaan voidakseen vastata näihin haasteisiin ja hajauttaa samalla myös riskejä. Onko tehtäviin valittu oikeat henkilöt? Tulisiko yrityksen tehdä sisäisiä muutoksia verotukseen liittyvien toimintojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi perinteisellä ja tutulla tavalla, joka aiheuttaisi mahdollisimman vähän disruptiota? 

  .

  Tulevat haasteet

  87 %

  kyselyyn osallistuneista ilmoitti, että heillä ei ole riittävästi resursseja käytössään uusien verotuslainsäädännön muutosten tunnistamiseen, arviointiin ja niihin vastaamiseen. (Lähde: Euromoney Institutional Investor Thought Leadership survey of senior executives)

  Tämä vaihtoehto edellyttää kuitenkin suuria investointeja ja merkittävää panosta myös yrityksen johdolta. Suurin haaste ei välttämättä ole kuitenkaan alkuinvestointi ja työmäärä, vaan kyky säilyttää responsiiviset verotukseen liittyvät toiminnot ja niitä tukevat tarvittavat järjestelmät, koulutus ja asiantuntemus nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

  Johdettujen palvelumallien hyödyntäminen verotukseen liittyvissä toiminnoissa voi olla tehokkaampi tapa vähentää verotuskustannuksia ja riskejä, koska siinä IT-palvelut, koulutus ja muut kustannukset ulkoistetaan osapuolelle, joka on jo tehnyt mittavat investoinnit alan johtavaan teknologiaan, uusinta uutta edustavaan data-alustaan, globaaleihin toimituskeskuksiin ja asiantuntijaverkostoon. Palvelujen hallinnoinnin avulla saavutettava kustannussäästö ja lisäarvo voivat olla todella suuria. 

  Poistamalla rutiininomaisen verosäännösten noudattamisen, yritysten resursseja vapautuu strategian kannalta olennaisempiin tehtäviin.

  Tällaisen lähestymistavan ansiosta yritys voi keskittyä paremmin ydinosaamiseensa, kuten tuoteinnovaatioon, tutkimus- ja kehitystoimintaan, käytäntöihin, innovointiin ja siihen, miten verotuslainsäädäntö vaikuttaa liiketoimintaan, ja jättää samalla sellaiset back office- toimintaan liittyvät tehtävät kuten vaikkapa vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. TMT-yritykset pystyvät arvioimaan uusien lähestymistapojen ja teknologioiden vaikutukset nopeasti kaikissa asiakkaiden kohtaamista edellyttävien ja sisäisten toimintojensa eri segmenteissä. Siksi verotuksen hallinnoituun palvelumalliin kannattaa perehtyä, sillä se vastaa yleensä yrityksen kustannusten karsimiseen liittyviin tavoitteisiin innovoinnin avulla, ja syntynyt säästö voidaan investoida tutkimus- ja kehitystoimintaan, asiakasratkaisuihin ja tulevaisuuteen.

 • Talous

  Digitaalinen talous optimoi toimintaa ja parantaa pääoman hallinnan laatua, yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta ja parantaa samalla koko talouden arvoketjun tehokkuutta ja toistettavuutta. Taloustoiminnoissa käytettävä IA-teknologia voi sisältää botteja jotka suorittavat esim. tarkastuksia, täsmäytyksiä ja raportointia entistä tarkemmin ja useammin.

  Tämä lisää talouteen liittyvää läpinäkyvyyttä organisaation kaikilla tasoilla vähentäen sekä kustannuksia että riskejä.

  Uudessa digitaalisessa taloushallinnossa kehittyy uudenlaisia digitaalisia talouden toimintamalleja (FDOM), jotka pystyvät tuottamaan huomioita ja suorittamaan lähimaksuja reaaliajassa. Uudet FDOM-toimintamallit sisältävät erittäin keveitä ja hyvin pitkälle automatisoituja talouteen liittyviä toimintaelementtejä (O2C, P2P, rahoitustapahtumat jne.), jotka keskittyvät entistä enemmän M&A:han, PBF:ään (suunnittelu, budjetointi ja ennusteiden laadinta) ja kasvuun (tuotteiden tai palvelujen positiointi, marginaalien vaikutus jne.) liittyvien reaaliajassa tehtyjen liiketoimintaa koskevien päätösten muokkaamiseen.

  Uudenlainen FDOM auttaa taloushallintoon ja rahoitukseen liittyviä toimintoja kehittymään yritysten todelliseksi yhteistyökumppaniksi tarjoamalla välittömästi tietoon perustuvia huomioita, lausuntoja ja tulevaisuuteen suuntautuneita analyysejä.

  Talouteen liittyvien toimintojen muutos voi tehdä usein rutiininomaisina pidetyistä tehtävistä strategisesti tärkeitä. Media- ja viihdeteollisuudessa (M&E) oikeuksien käytöstä maksettavat palkkiot ovat talouteen liittyvien toimintojen ytimessä. Näyttelijät, tuottajat ja muut osaajat saavat usein palkkiota monimutkaisen osallistumiseen ja oikeuksiin perustuvien laskelmien perusteella, ja laskentamenetelmät määritetään pitkissä kirjallisissa sopimuksissa.

  Perinteisesti mediayhtiöillä oli omat tiimit, jotka vastasivat joka ikiseen televisiosarjan osaan, elokuvaan ja teatterituotantoon liittyvien henkilöiden sopimuksista, ylläpidosta ja vaatimustenmukaisuudesta. Älykkään asiakirjahallinnon avulla sopimukset voidaan lukea ja ymmärtää, ja niihin liittyvät toimet voidaan tehdä tekoälyn avulla.

  Näin media- ja viihdeteollisuuden asiakkaat voivat siirtyä nopeasti pitkien sopimusten tallentamisesta sopimussalkkuun, otettaessa käyttöön hallintajärjestelmä, joka on luotu osallistumisten ja oikeuksien käytöstä maksettavien palkkioiden hallintaan. Sopimussalkkujakaan ei välttämättä enää tarvita tulevaisuudessa. Nopeuden ja tehokkuuden lisäksi myös prosessin yhdenmukaisuus ja laatu paranevat.

  Digitaalinen toimintamalli luo puitteet tekoälyn ja RPA:n käytölle älykkään automaation toteuttamiseksi. IA:ta hyödyntävien talouteen liittyvien toimintojen toteuttamisessa "ylhäältä alaspäin" suuntautuva lähestymistapa voi osoittautua hyödylliseksi. CEO ja CFO sitoutuvat taloustoiminnon muutokseen tekemällä uuteen FDOM:ään siirtymisestä strategisen prioriteetin. Tämä tehdään määrittämällä jakeluverkon optimoinnille pitkän aikavälin tavoitteet sekä henkilöstö- että laitetasolla.

  Tässä tapauksessa muuttuva tavoite on etu, ja se tulee selkeämmin esiin jatkuvan innovaation myötä, tuomalla fokukseen uuden taloudellisen tulevaisuuden visio, joka vahvistaa ja voimaannuttaa avainsidosryhmät (yritysten hallitukset, CEO, CFO ja yritysten johtoportaat).

  Pelkkä IA-teknologioiden hyödyntäminen talouteen liittyvien toimintojen ja transaktioiden kaikilla tasoilla ei riitä, jos laajempaa, prioriteetteihin keskittyvää ja muutosten hallintaa tukevaa visiota digitaalisesta taloudesta ja sen tulevaisuudesta ei ole. Loppujen lopuksi ihmisten toiminnan täytyy kehittyä ja mukautua, eikä pelkkä tietojärjestelmien muutos riitä.

  Talouden ja rahoituksen tulevaisuuden visiossa transaktiot hoituvat etänä, data ja katsaukset ovat saatavilla reaaliajassa, useamman osapuolen sopimukset tulevat voimaan heti ja maksutapahtumat tehdään ja selvitetään saumattomasti. Tyypillinen finanssialan työntekijä jatkaa mieluummin samalla tavalla kuin hyödyntää datatiedettä, ennakoivia algoritmeja, RPA:ta ja lohkoketjuteknologioita, jotka muuttavat ympäröivää maailmaa.

  Otsikot ovat näyttäviä, mutta arjessa uudet teknologiat edustavat kuitenkin muutosta.

  Älykkäämmän taloustoiminnon luominen

  16 %

  Näin moni TMT-johtaja oli sitä mieltä, että automaation ja AI:n hyödyntäminen entistä älykkäämpien talouteen liittyvien toimintojen luomiseksi on organisaation tärkeimpiä tavoitteita. (Lähde: EY Global Capital Confidence Barometer, April 2019, 20th edition)

 • Pitäisikö digitaalista osaamista ostaa vai rakentaa?

  Liiketoiminnan teknologiaan perustuva transformaatio jatkuu, mutta digitaalisen vision toteuttaminen on haasteellista. Onnistuneen digitaalisen tulevaisuuden luominen voi edellyttää sekä palvelujen ostamista että yrityksen oman osaamisen rakentamista.

  .

  Tällä hetkellä sijoittajat ovat valmiita palkitsemaan yrityksiä, jotka tekevät rohkeita teknologiaan ja muutokseen liittyviä kauppoja. Digitaalisia fuusioita ja yrityskauppoja määrittävät digitaalisen kapasiteetin rakentamisen avainprosessit ja uudet toimintatavat.

  Tulevaisuudessa menestyvät vain ne, jotka pystyvät toteuttamaan digitaaliset fuusiot ja yrityskaupat pidemmällä aikavälillä.

  EY:n Digital Deal Economy -tutkimuksen mukaan miltei kolme neljästä (74 %) yrityksestä harkitsee epäorgaanista kasvureittiä yrityskauppojen, yhteenliittymien ja yhteisyritysten (joint ventures) muodossa.

  Digitaaliset fuusiot ja yrityskaupat ovat vielä verrattain uusi ilmiö, ja useimmat yritykset eivät ota käyttöön innovatiivisia prosesseja, kuten kyber- ja teknologiatarkastuksia ja henkisen omaisuuden arviointia, joita tarvitaan onnistuneissa yrityskaupoissa.

  Myös arviointiin liittyy haasteita, sillä samat menetelmät, jotka sopivat kivijalkaliikkeisiin eivät sovellu netissä toimiville yrityksille.

  Lue lisää digitaalisista fuusioista ja yrityskaupoista  Haluatko olla digitaalisen talouden kärjessä?

Miltei kaksi kolmasosaa ostajista odottaa vastausta 10 minuutin kuluessa markkinointiin, myyntiin tai asiakaspalveluun liittyvään yhteydenottoonsa.⁵

Digitaalisen muutoksen onnistuminen edellyttää holistista lähestymistapaa. Asiakaskeskeiset front office -ratkaisut saavat yleensä eniten huomiota.

Back office -prosessien on kuitenkin käytävä läpi samat muutokset koko palvelukaaren kattavien lupausten toteuttamiseksi. Alku- ja loppuvaiheen digitaalisten investointien oikea tasapaino parantaa onnistumisen mahdollisuuksia.

Samaan tapaan siirtyminen täysin uudelleen suunniteltuihin muutettuihin prosesseihin voi olla hankalampaa ja riskialttiimpaa kuin miltä ensisilmäyksellä voi näyttää. Tämä koskee erityisesti asiakkaisiin liittyviä ratkaisuja. Jos asiakkaille luvataan uudenlaisia kokemuksia ja arvoa, ne on myös pystyttävä toteuttamaan.

Keskittymällä ensin digitaalisuuden mahdollistamiseen organisaatiot voivat tunnistaa useita varhaisen vaiheen etuja ja selkeitä haavoittuvuuksia toiminnoissaan, jotka voidaan myöhemmin hyödyntää ja hajauttaa digitaalisen onnistumisen hyödyntämiseksi. Tasapainoisella, tarkoituksenmukaisella ja holistisella lähestymistavalla saadaan luotettavimmat ja kestävimmät tulokset, ja samalla varmistetaan nopeus, joustavuus ja mukautuvaisuus.

Yhteenveto

Älykäs automaatio (IA) perustuu useisiin teknologioihin, kuten RPA:han (robotic process automation), chattiapureihin ja tekoälyyn (AI). Ne mahdollistavat organisaatioiden digitaalisen muutoksen ja minimoivat muutokseen liittyvät kustannukset, vaivannäön ja pelot.

Perusteellisessa ja kokonaisvaltaisessa yritystoiminnan muutoksessa hyödynnetään näitä teknologioita asiakkaisiin liittyvien ja front ja back office -palveluiden sovelluksien sisällyttämistä varten. Lopputuloksena on digitaalinen yritys, joka on asiakkaiden odotuksia edellä ja tarjoaa yhä digitaalisempaa ja automaattisempaa palvelua.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
David Padmos

EY Americas TMT Leader

Experienced consulting leader. Technology enthusiast excited about advances in robotics, AI, cognitive analytics, blockchain and automation and the potential to improve our clients’ business models.

Ken Englund

EY US North America Technology Sector Consulting Services Principal

Focused on helping technology, consumer electronics, internet, social commerce and software companies solve critical business issues.

Lisää aiheesta TMT