Kuinka 5G-palveluntarjoajat voivat auttaa toimialoja muuttumaan joustavammiksi? Kuinka 5G-palveluntarjoajat voivat auttaa toimialoja muuttumaan joustavammiksi?

Kirjoittajat
Tom Loozen

EY Global Telecommunications Leader

Fascinated by the positive impact of telecoms. Passionate musician. Enjoys educating himself on psychology, wine, sports, technology, arts and much more. Husband and father of three daughters.

Adrian Baschnonga

EY Global Telecommunications Lead Analyst

Lead Analyst with deep sector knowledge in technology, media and telecom, gained in professional services and business intelligence environments.

Paikallinen kontakti

EY Finland, Global Business Development, 5G and IoT, Senior Manager

Autan asiakkaita navigoimaan keskellä yhtenäisen maailman tulevaisuuden mahdollisuuksia.

8 minuutin lukuaika 30 heinäk. 2020
Samankaltaisia aiheita TMT

COVID-19-pandemia on tuonut uuden kiireen toimialojen muutokseen. Viidennen sukupolven (5G) verkkoteknologialla voi olla keskeinen rooli joustavuuden ja innovaatioiden edistämisessä.

Ey:n Maximizing the 5G opportunity for enterprise -tutkimuksen mukaan mielipiteet 5G:n käyttöönotosta vaihtelevat toimialoittain. Jotkin toimialat johtavat 5G-investointikäyrää, kun taas toiset ovat omaksumisensa alkuvaiheessa. Jokaisella toimialalla on mielessään omat erityiset 5G-pohjaiset IoT-käyttötapaukset, kun taas niiden asenne 5G-toimittajia ja 5G:tä tukevia ekosysteemejä kohtaan vaihtelee huomattavasti. Näistä eroista huolimatta maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian aiheuttama kriisi asettaa uuden painopisteen toimialojen joustavuudelle ja innovaatioille nyt ja tulevaisuudessa. 5G:llä voi olla tärkeä rooli tämän saavuttamisessa, mutta vain, jos 5G-palveluntarjoajat muuttuvat toimialakohtaisemmiksi toimiessaan yritysten kanssa.

Tutkimusotos toimialoittain

Keskeiset 5G-palveluntarjoajien menestystekijät

5G:n sijoitusnäkymät ovat pohjimmiltaan myönteiset, mutta jotkin toimialat ovat jäljessä 5G-sijoituskäyrästä, koska ne kamppailevat tunnistaessaan erityisiä 5G-etuja. Vaikka monilla aloilla on jo mielessä joukko toimialakohtaisia 5G-käyttötapauksia, IoT:n perustelut suosivat yleensä tehokkuuden lisäämistä kasvupotentiaalin sijaan. Samalla yritysten yhteistyö palveluntarjoajien kanssa on aluillaan — ellei yhteistyö kehity tehokkaasti, se voi heikentää pitkän aikavälin edistymistä. Uskomme, että tulevaisuudessa 5G-palveluntarjoajat voivat ottaa neljä keskeistä askelta auttaakseen toimialoja maksimoimaan 5G-mahdollisuuden.

1.Tarjoa oikea visio toimialoille 5G:n hyödyntämiseksi

5G-palveluntarjoajien pitäisi tarjota vakuuttavampi näkemys siitä, mitä 5G voi tarjota tietyille toimialoille tavoilla, jotka perustuvat olemassa oleviin vaatimuksiin ja käsittelevät alakohtaisia tiedon puutteita. Tähän sisältyy keskittyminen toimialoihin, joissa kasvuvaatimukset ovat vähemmän esillä nykyisessä IoT-agendassa ja joissa 5G:n kyky parantaa IoT-strategioita ei ole yhtä yleistä strategisena prioriteettina.

Tällaisia asenteita esiintyy todennäköisemmin aloilla, jotka ovat jäljessä 5G-sijoituskäyrällä. Esimerkiksi vain 10 % terveydenhuollon vastaajista investoi tällä hetkellä 5G:hen, kun vastaava osuus kaikista vastaajista on 15 %. Samaan aikaan terveydenhuollon vastaajat eivät todennäköisesti pidä uusia käyttötapauksia IoT-suunnitelmien edistäjinä, ja he ovat vähemmän keskittyneet IoT-strategioiden mukauttamiseen 5G:n huomioon ottamiseksi. 5G-toimittajien pitäisi esittää vakuuttavampi näkemys siitä, miten 5G voi mahdollistaa heidän toimialansa uudelleen luomalla uusia kokemuksia, jotka perustuvat olemassa oleviin IoT-strategioihin.

5G- ja IoT -asenteet terveydenhuollon vastaajien keskuudessa

Muut sektorit harkitsevat jo 5G:n suhdetta muihin nouseviin teknologioihin. Neljäkymmentä prosenttia energia-alan vastaajista mainitsee tämän prioriteettina ja koska 23 % on jo investoinut 5G:hen, he myös johtavat 5G-investoinneissa. 5G-palveluntarjoajien pitäisi mukauttaa lähestymistapaansa näihin asiakkaisiin ymmärtämällä, että ne toimialat, joilla on kypsempi näkemys 5G:stä, pohtivat jo, kuinka sitä voidaan hyödyntää muiden teknologioiden kanssa, tekoälystä aina pilvipalvelu (edge cloud) -ratkaisuihin.

2. Aseta 5G-tarjontasi vastaamaan COVID-19:n jälkeistä maailmaa

COVID-19-pandemia on tuonut uuden kiireellisyyden toimialojen muutokseen. Hallinto ja terveydenhoito ovat molemmat aloja, joilla joustavuus ja innovaatiot ovat tärkeämpiä kuin koskaan. 5G:llä voi olla ainutlaatuinen rooli tämän toteuttamisessa, mutta molemmat toimialat ovat tällä hetkellä jäljessä 5G-sijoituskäyrällä, kun taas niiden luottamus sekä televiestintätoimittajiin että 5G-ekosysteemiin on hieman epävarmaa.

Parantaakseen tarjontansa uskottavuutta ja merkityksellisyyttä 5G-palveluntarjoajien pitäisi reagoida asiakkaidensa muuttuvaan käyttötapausten priorisointiin COVID-19:n seurauksena. Ennen pandemiaa hallinnon alan vastaajat olivat jo tietoisia 5G:n roolista yleisen turvallisuuden ja hätätilanteisiin reagoinnin parantamisessa, ja yli puolet mainitsi nämä käyttötapaukset. Kehittyneemmät 5G-käyttötapaukset terveydenhuollossa, esimerkiksi yhdistetyt sairaalat ja ambulanssit, sijoittuivat kuitenkin alemmaksi tärkeiden 5G-pohjaisten käyttötapausten listalla. Vähemmän kuin yksi neljästä vastaajasta mainitsi ne tällä alalla. Niistä voi nyt tulla kiireellisempiä tarpeita nykytilanteessa.

5G-pohjaiset IoT-käyttötapaukset hallinnossa ja terveydenhuollossa

5G-käyttötapaukset, jotka voivat auttaa toimialoja selviytymään kriisiskenaarioista, ovat etusijalla. 5G-palveluntarjoajien pitäisi kaksinkertaistaa tämäntyyppiset käyttötapaukset toimialatasolla mukauttamalla palveluvalikoimiaan ja arvolupauksiaan vastaavasti.

Top 10 risks in telecom 
Lue lisää tärkeimmistä tietoliikenneriskeistä raportistamme

Lataa Top 10 risks in telecom -raportti (EN)

Alakohtaisten erityispiirteiden lisäksi COVID-19 muuttaa etätyön ja työntekijöiden hyvinvointikäsitteitä vauhdilla. Tämän pohjalta kaikki toimialat saattavat sitoutua enemmän 5G-ominaisuuksiin, jotka mahdollistavat uudet asiakas- tai työntekijävuorovaikutuksen muodot, kuten etävalvonnan tai virtuaalitodellisuuden. Samalla yritysten lisääntyvä keskittyminen kestävään kehitykseen vaikuttaa todennäköisesti nykyisiin IoT-ohjelmiin. 5G-palveluntarjoajien pitäisi huolehtia siitä, että nämä kehittyvät organisaatiovaatimukset otetaan huomioon palvelutarjonnassa ja asiakaskeskusteluissa.

3. Lisää 5G-tietoisuutta toimialojen keskuudessa

Yritykset haluavat palveluntarjoajien tukevan heitä 5G-matkallaan, ja toimittajien ominaisuudet - kuten palvelujen luonti yhdessä tai mukauttaminen - ovat yhä tärkeämpiä joillakin toimialoilla. Esimerkiksi 34 % energia-alan vastaajista pitää räätälöintimahdollisuuksia keskeisenä toimittajan ominaisuutena tulevaisuudessa, kun vastaavasti 21 % pitää sitä tärkeänä nyt.

5G-palveluntarjoajien on kuitenkin lisättävä tietoisuutta toimialojen asiakkaiden kanssa hyödyntääkseen nämä vaatimukset. Esimerkiksi televiestintäyritykset ovat yleensä luotettavimpia IoT-palveluntarjoajia, mutta kolme toimialaa - kulutustuotteet, hallinto ja terveydenhuolto - eivät pidä niitä alan asiantuntijoina.

5G-palveluntarjoajien on lisättävä tietoisuutta toimialojen asiakkaiden keskuudessa. Esimerkiksi televiestintäyritykset ovat yleensä luotettavimpia IoT-palveluntarjoajia, mutta kolme toimialaa - kulutustuotteet, hallinto ja terveydenhuolto - eivät pidä niitä alan asiantuntijoina.

IoT-toimittajien luottamus - vertikaalinen näkymä

Kun otetaan huomioon, että 5G on enemmän kuin yhteysteknologia, 5G-palveluntarjoajien kyky toimia katalysaattoreina digitaaliselle muutokselle on myös yhä tärkeämpi. Myös tässä televiestintäyritykset kohtaavat haasteita. 35 prosenttia eri alojen vastaajista luottaa heihin digitaalisen muutoksen asiantuntijoina, alle tietotekniikan (IT) palveluyritysten, jotka johtavat 43 prosentilla. Teknologia- ja terveydenhuoltoyritykset korostavat vähiten todennäköisesti televiestintäyrityksiä digitaalisen muutoksen asiantuntijoina.

Viime kädessä yhdelläkään toimittajatyypillä ei ole kypsää osaamista kaikilla aloilla, joita yritykset vaativat, kun ne ottavat käyttöön 5G:n. Tämän pohjalta 5G-ratkaisuntarjoajien on luotava kumppanuuksia keskenään, varsinkin kun end-to-end-ratkaisuista tulee tärkeämpi asiakastarve. Tämä voi auttaa lisäämään altistusta yrityksen 5G-agendalle - esimerkiksi kun 69 % organisaatioista investoi tai aikoo investoida 5G:hen tällä hetkellä, vain puolet on tällä hetkellä tekemisissä tai aikoo olla tekemisissä televiestintäyritysten kanssa liittyen 5G-pohjaiseen IoT:hen.

Maximizing the 5G opportunity for enterprise -tutkimus

69 %

organisaatioista investoi tai aikoo investoida 5G:hen tällä hetkellä, mutta vain puolet on tällä hetkellä tekemisissä tai aikoo olla tekemisissä televiestintäyritysten kanssa liittyen 5G-pohjaiseen IoT:hen.

4. Rakenna suurempi yritysten luottamus yhteistyöhön perustuviin 5G-ekosysteemeihin yritysten keskuudessa

Tietoisuuden lisääminen yritysasiakkaiden keskuudessa ja sellaisen 5G-vision tarjoaminen, joka on asetettu vastaamaan vertikaalimarkkinoita ja COVID-19:n jälkeistä maailmaa, ovat erittäin tärkeitä. Mutta myös suora yhteistyö asiakkaiden kanssa on yhä tärkeämpää - tutkimuksemme mukaan 77 % yrityksistä asettaa etusijalle toimittajat, jotka voivat tuottaa 5G-liiketoimintatuloksia kumppaneina.

Maximizing the 5G opportunity for enterprise -tutkimus

77 %

yrityksistä asettaa etusijalle toimittajat, jotka voivat tuottaa 5G-liiketoimintatuloksia kumppaneina.

Onnistuneen yhteistyön perusteet vaativat kuitenkin huomiota. Toimialaekosysteemin asenneanalyysi osoittaa, että niiden ekosysteemien yhteistyöhön kohdistuvan avoimuuden ja 5G-ekosysteemeihin liittyvien huolten välillä on positiivinen korrelaatio. Tämä jännite voi olla vahingollista, ellei siihen puututa.

Toimialan vertikaaliset asenteet 5G-yhteistyöhön

Sen ratkaiseminen tarkoittaa keskittymistä niille aloille, joilla on suuri avoimuus yhteistyötä kohtaan - esimerkiksi hallinto ja tuotanto - ja näiden toimialojen auttamista ymmärtämään paremmin sitä, mitä 5G-kumppanien ekosysteemi voi tehdä heidän hyväkseen. Samaan aikaan muut toimialat - esimerkiksi kulutustuotteet, terveydenhuolto ja rahoituspalvelut - keskittyvät vähemmän ulkoiseen yhteistyöhön, mikä voi selittää, miksi ne aliedustavat ekosysteemien sitoutumiseen liittyviä haasteita.

5G-yhteistyön perusetujen selittäminen on tärkeämpää näille toimialoille. Viime kädessä avoimilla innovaatioperiaatteilla on keskeinen rooli 5G-pohjaisen IoT:n maailmassa. 5G-toimittajien pitäisi sisäistää tämä ja ryhtyä toimiin johtaakseen yhteistyötä alan rajojen yli.

Yhteenveto

EY:n Maximizing the 5G opportunity for enterprise -tutkimuksessa tutkittiin 1 000 organisaatiota kahdeksalla toimialalla - autoteollisuus, kulutustuotteet, rahoituspalvelut, terveydenhuolto, energia, tuotanto, hallinto ja teknologia. Tutkimuksessa tutkittiin yrityksen muuttuvia tarpeita ja asenteita organisaatioiden arvioidessa 5G-mahdollisuutta. On olemassa lupaavia indikaattoreita tärkeästä roolista, joka 5G:llä on seuraavalla esineiden internetin aallolla, mutta optimismiin liittyy ahdistusta. Jos haluat lisätietoja, katso artikkeli If you don’t trust your 5G vision, how will your customers trust you? (EN).

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Tom Loozen

EY Global Telecommunications Leader

Fascinated by the positive impact of telecoms. Passionate musician. Enjoys educating himself on psychology, wine, sports, technology, arts and much more. Husband and father of three daughters.

Adrian Baschnonga

EY Global Telecommunications Lead Analyst

Lead Analyst with deep sector knowledge in technology, media and telecom, gained in professional services and business intelligence environments.

Paikallinen kontakti

EY Finland, Global Business Development, 5G and IoT, Senior Manager

Autan asiakkaita navigoimaan keskellä yhtenäisen maailman tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Lisää aiheesta TMT