7 minuutin lukuaika 11 maaliskuuta 2020
Fodelia listautui EY:n avustuksella menestyksekkäästi ja nopeasti First Northiin

Fodelia listautui EY:n avustuksella menestyksekkäästi ja nopeasti First Northiin

Kirjoittajat

Päivi Pakarinen

EY Finland, Transaction Advisory Services, IPO Leader

Listautumisten ammattilainen. Kokenut yritysjärjestelyjen neuvonantaja. Matkustaa mielellään. Pyöräilee töihin. Kolmen tytön ylpeä äiti.

Ollipekka Kotkajuuri

EY Finland, Corporate Finance, Director

Kokenut yritysjärjestelyjen ammattilainen ja Hyväksytty Neuvonantaja. Innokas urheilija sekä kulinaristi.

Anna Karjalainen

EY Finland, Transaction Advisory Services, Manager

Listautumisvalmiuksien rakentamisen tukemisen sekä IPO due diligence-selvitysten ammattilainen. Harrastelijakokki, aktiivisuuden mittaaja ja vastaantulevien koirien rapsuttelija.

7 minuutin lukuaika 11 maaliskuuta 2020
Samankaltaisia aiheita Yritysjärjestelypalvelut

Rahoitus kahden suomalaisen elintarvikevalmistajan kasvun tukemiseen saavutettiin yhdistämällä nämä samaan konsernirakenteeseen ja listaamalla emoyhtiö Fodelia Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle. EY toimi yhtiöiden kokonaisvaltaisena neuvonantajana aina konsernijärjestelyistä listautumisannin toteuttamiseen saakka ja jatkaa yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana tukien Fodelian pörssitaivalta. Aikaa projektin käynnistämisestä itse listautumiseen kului vain kuusi kuukautta, ja anti ylimerkittiin moninkertaisesti.

Kaksi menestyvää, innovatiivista ja trendejä seuraavaa kasvuyritystä

Feelia Oy on terveellisten valmisruokien valmistaja, jonka valikoimaan kuuluu noin 150 eri tuotetta, kuten keittoja, vuokaruokia, kastikkeita ja puuroja. Feelian asiakaskuntaan kuuluu liikenneasemia, lounas- ja henkilöstöravintoloita, kauppoja, kahviloita, kioskeja, kouluja ja hoivayksiköitä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tuotteita myydään myös suoraan kuluttajille oman verkkokaupan kautta kotiovelle toimitettuina.

Raaka-aineiden kotimaisuusaste on yli 80 %, ja ne hankitaan lähiseudun sopimusviljelijöiltä. Feelian käyttämä autoklaavitekniikka mahdollistaa jopa puolen vuoden säilyvyysajan ilman lisäaineita sekä vähentää asiakkaiden ruoan valmistukseen kuluvaa aikaa, investointeja, kustannuksia, työvoiman tarvetta ja ruokahävikkiä.

Feelia perustettiin vuonna 2007 Tekesin ja omistajien rahoituksella. Kasvattaakseen tuotantokapasiteettiaan Feelia rakennutti uuden tehtaan Pyhännälle vuonna 2013 ja laajensi sitä parin vuoden päästä. Vienti muihin Pohjoismaihin aloitettiin 2017, ja jo 2018 pohjoismaisen kasvun sekä kasvaneen kysynnän myötä Feelia investoi uuteen tehtaaseen, mikä lisäsi merkittävästi tuotantokapasiteettia ja tehokkuutta.

Real Snacks valmistaa perunalastuja sekä maissi- ja kaurasnackseja. Yhtiö tarjoaa snacks-tuotteita omien brändien alla ja toimii kauppojen private label -tuotteiden, kuten Pirkan ja Rainbown, sopimusvalmistajana. Omat brändit tuovat kolmanneksen liikevaihdosta, sopimusvalmistus kaksi kolmannesta.

Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1979, jolloin Pyhännän Einestuotanto perusti Suomen ensimmäisen perunalastutehtaan. Raisio Oyj:stä tuli seuraavan vuosikymmenen alkupuolella Pyhännän Einestuotannon uusi omistaja ja yhtiö kasvoi merkittävästi. Vuonna 2001 yritys siirtyi uuteen yksityiseen omistukseen ja Real Snacks Oy perustettiin. Tuotevalikoimaa laajennettiin maissi- ja kauravälipaloihin, joiden kysyntä on niin Suomessa kuin maailmalla ollut viime vuosina kasvussa nousevan napostelutrendin ansiosta.

Ripeän kasvun jatkaminen vaati ulkopuolista rahoitusta

Molemmat yhtiöt ovat kehittyneet nopeasti. Niiden yhteenlaskettu keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti vuosina 2016–2018 oli 28 prosenttia, ja samalla kannattavuus on parantunut – liikevoittomarginaali nousi vajaasta 8 prosentista yli 10 prosenttiin.

Ripeän kasvun jatkaminen ja vahvan kasvupotentiaalin hyödyntäminen, muun muassa julkisen sektorin ja hoiva-alan yhtiöiden lisääntyvässä palvelussa, omien brändituotteiden myynnissä sekä kansainvälistymisessä, tarvitsivat uutta kasvurahoitusta.

Ennen listautumishanketta omistajat olivat pohtineet kasvurahoituksen hankkimista molemmille yhtiöille erikseen. Tahto säilyttää toiminnot yhtiöiden kotipaikkakunnalla Pyhännällä, halu pysyä molempien enemmistöomistajana sekä tavoitteet tunnettavuuden nostamisesta ja työntekijöiden laajemmasta sitouttamisesta tekivät konsernirakenteen järjestelystä ja listautumisesta kuitenkin sopivimman vaihtoehdon.

Kokonaisvaltaisella neuvonannolla nopeasti tuloksiin

Yhdistymisen lähtökohta oli sikäli epätyypillinen, että molemmilla yrityksillä oli osittain yhtenevä omistuspohja. Koska EY oli ollut aktiivinen keskustelukumppani jo ennen varsinaisen hankkeen käynnistämistä sekä pystyi tukemaan Feelian ja Real Snacksin omistajia jo konsernirakenteen suunnittelussa ja listautumisvalmiuksien kartoituksessa, tuntui luontevalle valita EY toimimaan kokonaisvaltaisena neuvontantajana.

EY toimi neuvonantajana kaikilla muilla yhdistymisen ja listautumisen osa-alueilla paitsi viestinnässä, josta vastasi Bravura. Mukana annin järjestämisessä oli myös Nordnet, joka toimi merkintäpaikkana. Sijoittajille suunnatun itsenäisen analyysin tuottajana toimi Inderes.

Hanke aloitettiin kesällä 2019 listautumisvalmiuksien kartoituksella sekä konsernirakenteen suunnittelulla, joiden perusteella luotiin toimintasuunnitelma valmiuksien kehittämiseksi. EY:n lakitiimi hoiti juridisen Due Diligencen, muun projektiin liittyvän juridiikan ja laati yhtiöesitteen toisten tiimien tuella.

Projektiaikataulu suunniteltiin kunnianhimoisesti, mutta realistisesti. Kun kaikista osakokonaisuuksista vastaavat tahot toimivat saumattomasti yhdessä, aikataulussa pysyttiinkin kiitettävästi. Yksikään tarkistuspiste ei poikennut suunnitellusta edes yhtä viikkoa. Listautuminen toteutettiin loppujen lopuksi jo päivää ennen suunniteltua.

"EY:ltä tuli heti alkuun laajat tukimateriaalit ja tarkka aikataulu projektin toteutuksesta, missä pysyttiin. Hyvien starttikeskustelujen ja tehdasvisiittien lisäksi EY:ltä sai aina tarvittaessa jonkun kiinni ja kysymyksiin vastattiin nopeasti ja asiantuntevasti. Yhteistyö meni alusta loppuun todella hyvin, Fodelia saatiin listoille onnistuneesti ja projektissa pysyi koko ajan mainio tunnelma päällä."
Petri Kajaani
Indereksen analyytikko

Luonnollinen johtopäätös on, että yhden tahon toimiminen kokonaisvaltaisena neuvontajana voi lisätä listautumisprojektin tehokkuutta merkittävästi. Jos neuvonantajia ja kumppaneita on tyypilliseen tapaan jopa neljä tai viisi, aikataulutus on haastavaa. Kun toimitaan ”yhden luukun periaatteella”, toiminnot on helpompi sovittaa toisiinsa ja näin taata aikataulun pitävyys. Lisäksi asiakkaalle pystytään proaktiivisesti antamaan neuvoja kaikista näkökulmista. Tämä olikin Fodelian kohdalla yksi EY:n vahvuuksista.

Annin lopputulos erittäin menestyksellinen

Fodelian listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 1 465 925 yhtiön osaketta osakeantina ja osakemyyntinä. Näistä 1 050 000 uutta osaketta tarjottiin listautumisantina suomalaisille yksityishenkilöille, yhteisöille ja instituutioille sekä henkilöstölle. Lisäksi tietyt osakkeenomistajat tarjosivat myyntiosakkeina ostettavaksi yhteensä 415 925 yhtiön olemassa olevaa osaketta.

Anti oli erittäin menestyksellinen ja ylitti odotukset. Se keskeytettiin ylimerkintöjen vuoksi etuajassa, kun merkintöjä oli tehty kokonaisuudessaan 5,2-kertaisesti verrattuna merkittäväksi tarjottuun osakemäärään. Listautumisannin ehtojen mukaisiin alustaviin osakemääriin suhteutettuna yleisöanti merkittiin 10,8-kertaisesti, instituutioanti 3,4-kertaisesti ja henkilöstöanti 1,3-kertaisesti, eli kaikki annin osat ylimerkittiin. Yhtiö sai listautumisannista noin 4,5 miljoonan euron bruttovarat ja myyjäosakkaat noin 1,8 miljoonan euron bruttovarat.

Osakkeen hinta nousi jo ensimmäisen viikon aikana noin

30 %

Tämän jälkeenkin kurssikehitys on ollut positiivista ja vuoden 2020 alussa kauppaa käydään edelleen yli 50 prosenttia merkintähintaa korkeammalla tasolla.

Myös Fodelian alkutaival First North -kauppapaikalla on ollut erittäin hyvä. Osakkeen hinta nousi jo ensimmäisen viikon aikana noin 30 prosenttia. Tämän jälkeenkin kurssikehitys on ollut positiivista, ja vuoden 2020 alussa kauppaa käydään edelleen yli 50 prosenttia merkintähintaa korkeammalla tasolla.

Osakkeen vaihto on ollut myös suhteellisesti vahvaa ottaen huomioon Fodelian markkina-arvon ja vapaassa vaihdannassa olevan osakemäärän. Menestys kertoo ensi sijassa Fodelian vahvoista kasvunäkymistä, onnistuneesta sijoitustarinasta ja sijoittajien mielenkiinnosta Fodelian tyyppistä kasvuyhtiötä kohtaan.

Tuloksien lisäksi myös listautuneen yhtiön kommentit vahvistavat havaintoja siitä, että hanke onnistui erinomaisesti ja EY:n tarjoama tuki oli Fodelialle arvokasta ja antoi yritykselle mahdollisuuden keskittyä liiketoimintaan, listausvalmiuksien rakentamiseen ja päätöksentekoon.

"EY on ollut tukenamme tässä hankkeessa ensipohdinnoista ja Fodelian struktuurin suunnitelusta lähtien. Kokonaisvaltainen palvelutarjonta, todella ammattimainen tekeminen sekä projektitiimin sitoutuminen helpottivat omaa tehtäväämme merkittävästi. Olemme erittäin tyytyväisiä listautumisantimme toteutukseen ja lopputulokseen"
Mikko Tahkola
Fodelian toimitusjohtaja

Yhteenveto

EY toimii Fodelian hyväksyttynä neuvonantajana, joka vaaditaan jokaiselta First North ‑kauppapaikalla toimivalta yritykseltä. EY on myös toteutuneiden listautumisten lukumäärällä mitattuna Suomen johtava listaumisantien neuvonantaja. Se on ollut mukana 19 eri yhtiön listautumisessa Helsingin pörssiin viimeisen viiden vuoden ajanjaksolla.

 

Projektitiimin jäsenet: Päivä Pakarinen, Anna KarjalainenOllipekka Kotkajuuri ja Sakari Helminen.

 

Tästä artikkelista

Kirjoittajat

Päivi Pakarinen

EY Finland, Transaction Advisory Services, IPO Leader

Listautumisten ammattilainen. Kokenut yritysjärjestelyjen neuvonantaja. Matkustaa mielellään. Pyöräilee töihin. Kolmen tytön ylpeä äiti.

Ollipekka Kotkajuuri

EY Finland, Corporate Finance, Director

Kokenut yritysjärjestelyjen ammattilainen ja Hyväksytty Neuvonantaja. Innokas urheilija sekä kulinaristi.

Anna Karjalainen

EY Finland, Transaction Advisory Services, Manager

Listautumisvalmiuksien rakentamisen tukemisen sekä IPO due diligence-selvitysten ammattilainen. Harrastelijakokki, aktiivisuuden mittaaja ja vastaantulevien koirien rapsuttelija.

Lisää aiheesta Yritysjärjestelypalvelut