5 minute read 29 toukokuuta 2019
Väkijoukko taputtaa kädet ilmassa

Kuinka kasvustrategiaa vahvistetaan datan ja teknologian avulla

By

Tony Qui

EY Global Transaction Advisory Services, Chief Innovation Officer

Passionate digital leader and innovator transforming companies in disruptive growth through M&A, partnership and JVs. Connector of corporates and start-ups. Proud father of two children.

5 minute read 29 toukokuuta 2019
Samankaltaisia aiheita Yritysjärjestelypalvelut Digitaalisuus

Data on pulmallista. Se voi antaa uusia mahdollisuuksia tai rajoittaa. Kun uusia teknologiaratkaisuja kehitetään yhdessä inhimillisen näkemyksen kanssa, voidaan synnyttää syvällisiä muutosstrategioita.

Data on siunaus ja kirous. Se voi sekä lisätä kasvua että estää päätöksentekoa. Kuvittele, että sinulla on vähittäiskaupan alalla toimiva yritys, joka on menestynyt hyvin perinteisillä markkinoilla. Toimialallasi huomaat kuitenkin yhä useammin, että vastatakseen kuluttajien muuttuviin tapoihin ja odotuksiin kilpailijasi innovoivat uutta ja epätyypillistäkin. Toimijat, jotka aikanaan toimivat kauempana yrityksestäsi, perustavatkin nyt kaupan naapurustoosi. Miten reagoit ja mitä tietoja tarvitset seuraavien strategisten toimenpiteidesi tueksi? Onko sinulla sitä tietoa, jota tarvitset uusien näkemysten synnyttämiseen? Tarvitsetko kenties muuta dataa?

 

Datan määrä on todella massiivinen. Dataa luodaan hämmästyttävällä nopeudella, eikä merkkejä hidastumisesta ole. Päivittäin maailmassa luodaan arviolta 2,5 kvintiljoona tavua dataa. Havainnollistaen se tarkoittaa, että esimerkiksi kaikki maailmassa olevat kirjat vastaavat vain kuutta prosenttia kaikesta koskaan tuotetusta datamäärästä.

Disruption kiihtyvä tahti tarkoittaa, että ollakseen markkinajohtajia yritysten on muututtava nopeammin kuin koskaan aiemmin. Kun perinteiset sisäiset sijoitusstrategiat eivät aina tarjoa tarpeeksi vastinetta rahalle, yhä useammat yritykset harkitsevat kasvua tavoitellessaan ostamista itse kehittämisen sijaan. Investoidako edelleen orgaaniseen kasvuun, joka voi olla hitaampaa, vai pitäisikö kasvun vauhdittamiseen tarvittavat innovaatiot ostaa? Suurin osa yrityksistä ( 74 % EY-tutkimuksessa ) valitsee tänä päivänä epäorgaanisen kasvun – yritysostojen ja fuusioiden, yhteisyritysten, kumppanuuksien tai allianssien kautta.

Dataa luodaan tauotta. Yritykset voivat hukkua tähän datavyöryyn. Silti tuoreessa tutkimuksessa 41 % talousjohtajista kertoi, että pääoman optimaalisen allokaation ensisijainen este on riittämätön data — tämä on selvä merkki siitä, että vielä on paljon tehtävää, jotta yritykset saavat relevanttia dataa strategisten päätöstensä tueksi.

Sillä välin edelläkävijäyritykset saavat kilpailuetua oppimalla, kuinka ne voivat kerätä, analysoida ja tulkita dataa kasvustrategiansa tueksi. Mutta tällaiset yritykset ovat pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Miten siis useammat yritykset voisivat vahvistaa kasvustrategiaansa hyödyntämällä teknologiaa paremmin?

Teknologisten ratkaisujen ja asiakkaiden odotusten yhdistäminen

Kun disruption määrä ja vauhti kasvavat, lisääntyy myös tarve nopeutuneelle liiketoiminnan muutosstrategialle. Kuten olemme nähneet, yritysostot ja fuusiot (M&A) ovat yleinen vaihtoehto. Mutta ne muuttuvat itse myös, kun yritykset odottavat, että transaktioammattilaiset käyttävät erilaisia huipputeknologioita tehostamaan M&A-toiminnan tuottamaa arvoa koko niiden elinkaaren ajan:

  • Strategiasta – epäorgaanisen kasvun mahdollistaminen tunnistamalla tehokkaasti etukäteen kohteet, joiden kanssa yritykset haluaisivat ryhtyä yhteistyökumppaneiksi, joihin he haluaisivat sijoittaa tai jotka he haluaisivat ostaa.
  • Due diligence -vaiheeseen – tarkempien näkemysten saaminen, joka antaa paremmat mahdollisuudet yrityksen arvioimiseen ja kauppaneuvotteluhin.
  • Toteutukseen asti – arvon tuottaminen M&A-strategiaa hyödyntäen.

EY:n Yritysjärjestelypalveluiden tiimit ovat kehittäneet työkalupakin, joka on räätälöity erityisesti M&A:n elinkaaren jokaiseen vaiheeseen ja joka auttaa asiakkaitamme seulomaan datavyöryä. EY:n Connected Capital Technologies käsittelee ja pilkkoo dataa ja soveltaa analytiikkaa sekä tekoälyä datakimppujen purkamiseen auttaakseen asiakkaita saavuttamaan strategiset prioriteettinsa. Katsotaanpa, miten tätä voitaisiin soveltaa M&A:n elinkaaren strategiseen alkupäähän.

Parempia näkemyksiä parempaan strategisen kasvun mahdollistamiseksi

Optimaalisen kasvustrategian saavuttaminen tarkoittaa niiden ekosysteemien, joissa toimit, täydellistä ymmärtämistä. Yritykset eivät enää toimi yhdessä ekosysteemissä. Niiden on myös otettava huomioon toimittajien (ja toimittajien toimittajien) ja asiakkaiden (ja asiakkaiden asiakkaiden) ekosysteemit. Organisaatiot, jotka omaksuvat oikean ajattelutavan näistä ekosysteemeistä, menestyvät yhä paremmin tällä aikakaudella.

Tämä ei ole helppoa. Esimerkiksi vain kolmen sijoittajapartnerin ekosysteemin ymmärtäminen voi toisinaan johtaa usean muun yrityksen tutkimiseen. Todellinen selkeys voidaan saavuttaa vain käyttämällä teknologiaa ja big data -lähestymistapaa.

EY Embryonic on tehokas työkalu Connected Capital Technologies -sarjaan, joka on kehitetty auttamaan asiakkaita määrittelemään epäorgaaninen nopean kasvun strategia M&A:n ja kumppanuuksien avulla. Se tarjoaa yhden globaalin näkymän liiketoimintaympäristöstä julkisissa, yksityisissä ja start-up-organisaatioissa. Yhdistämällä miljoonia datapisteitä jäsennellyistä ja jäsentämättömistä julkisista ja yksityisistä yritysten rekistereistä uutisartikkeleihin, patenttitietoihin ja sosiaalisen median sisältöön, se herättää ekosysteemit eloon reaaliajassa. Miljoonat transaktiot viimeisen 20 vuoden aikana – mukaan lukien fuusiot, yrityskaupat, yhteisyritykset, sijoitukset, kumppanuudet ja strategiset allianssit – kuvaavat perinteisten ja innovatiivisten yritysten välisiä suhteita tarjoten ainutlaatuisen ymmärryksen yrityksen strategiasta, uuden kehittyvän teknologian käyttöönotosta ja toimialojen lähentymisestä.

Palataanpa hetkeksi alussa esiteltyyn kuvitteelliseen vähittäismyyntiyritykseen. Kuvittele, että kyseessä on sinun yrityksesi ja olet pestannut EY Embryonicin antamaan sinulle 360 asteen näkemyksen ekosysteemeistä, joissa sinä ja koko arvoketjusi toimitte. Näet, että kilpailijasi sijoittavat vahvemmin start-up-yrityksiin ja muodostavat vahvempia alliansseja infrastruktuurikumppaneiden kanssa. Ehkä he tekevät näin saadakseen etumatkaa uusien maksujärjestelmiin käyttöönottoon, jotka vastaavat paremmin heidän asiakkaidensa elämäntapaan, tai ottaakseen käyttöön innovatiiviset alustateknologiat asiakassuhteen syventämiseen. Nyt sinä saat etua kun pystyt näkemään, missä sijoittamisen ja divestoinnin "hot spotit" ovat ja mihin raha olisi fiksuinta käyttää. Tämä antaa sinulle ymmärryksen, jota tarvitset etsiäksesi potentiaalisia ostokohteita turvataksesi menestyksesi ja kilpailuasemasi.

. Mahdollistamalla tällaiset keskustelut, EY Embryonic auttaa asiantuntijoitamme tarjoamaan ratkaisuja ja vaihtoehtoja asiakkaidemme kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin – eli niihin, jotka auttavat heitä kehittämään ja tarkentamaan kasvustrategiaansa.

Ketterä, räätälöity ja yhteistyöhön perustuva lähestymistapa – menestyksen ABC

Uusien teknologioiden myötä syntyy ketteryyttä. EY:n Yritysjärjestelypalveluissa emme rakenna ERP:in kaltaisia raskaita back end -järjestelmiä. Sen sijaan luomme erittäin ketteriä, räätälöityjä ratkaisuja, jotka on mukautettu asiakkaiden tarpeisiin ja kehitetty yhteistyössä heidän kanssaan.

Mielestämme datan pitäisi auttaa ratkaisussa, eikä muuttua ongelmaksi – data on siunaus, ei kirous. Mieti: arvioidusta 2,5 kvintiljoonasta päivittäin luodusta tietotavusta vain alle yksi prosentti analysoidaan ja hyödynnetään täysimääräisesti. Kuvittele, mikä on mahdollista, jos yrityksesi hyödyntäisi vain muutaman prosentin enemmän tästä arvokkaasta datasta? Mahdollisuudet ovat rajattomat.

EY-konsultit hyödyntävät Connected Capital Technologies:in voimaa auttaakseen yrityksiä muuttamaan datansa toimiviksi strategisiksi näkemyksiksi: polttoaineena data, moottorina teknologia, ohjaajina ihmiset.

Yhteenveto

Nopea muutosvauhti merkitsee, että dataa on kaikkialla ja sen määrä lisääntyy nopeasti. Pysyäkseen mukana tässä vauhdissa myös yritysten on muutosvauhdin on kiihdyttävä. Teknologia on vastaus datamiinakentällä navigointiin. Yhdessä neuvonantajiemme näkemysten kanssa data antaa johtajille suunnan, jota he tarvitsevat pystyäkseen tekemään tietoisia valintoja siitä, mitä heidän yritykselleen tapahtuu seuraavaksi.

Tästä artikkelista

By

Tony Qui

EY Global Transaction Advisory Services, Chief Innovation Officer

Passionate digital leader and innovator transforming companies in disruptive growth through M&A, partnership and JVs. Connector of corporates and start-ups. Proud father of two children.