3 minuutin lukuaika 8 kesäk. 2021
Pohjoismaiset yritykset luottavat suoriutumiskykyynsä

Pohjoismaiset yritykset luottavat suoriutumiskykyynsä

Kirjoittaja Timo Eerola

EY Finland, Assurance, Senior manager, KHT

KHT-tilintarkastaja ja Assurance Manager, jonka kotipaikka on Helsinki. Wannabe-kirjailija. Rakastaa pekonia.

3 minuutin lukuaika 8 kesäk. 2021
Samankaltaisia aiheita Yksityisyritys Kasvu Digitaalisuus

EY:n julkaiseman The Global Capital Confidence Barometerin mukaan pohjoismaiset yritykset ovat luottavaisia oman suoriutumiskykynsä suhteen.

Barometrin mukaan uudistumiskyvyn nähdään korostuvan entisestään pandemiasta toivuttaessa, vaikka itse pandemia onkin ollut pohjoismaisille yrityksille kova koetus. Markkina on joiltain osin saattanut muuttua pysyvästi ja niinpä sekä digitaalisten kanavien, että yrityskauppojen merkityksen korostumisen uskotaan jatkuvan.

COVID-19 on jättänyt pysyvän jäljen globaaliin liike-elämään sekä yrittäjyyteen. Osa toimialoista on selvinnyt pandemiasta vähemmällä, mutta monelle toimialalle rajoitukset ovat tienneet rajua turbulenssia, jossa panokset ovat olleet kovimmat mahdolliset. 

CCB:n mukaan pohjoismaiset yrittäjät sekä yritysjohtajat kokevat kuitenkin selvinneensä pandemiasta suhteellisen hyvin, jos tilannetta arvioidaan verrokkiyrityksiin muilla maantieteellisillä alueilla. Liikevaihdon laskulta ei ole monissa tapauksissa voitu välttyä vuonna 2020, mutta silti jopa 74% yritysjohtajista arvelee liikevaihdon palautuvan pandemiaa edeltävälle tasolle tai jopa sen yläpuolelle jo vuonna 2021 taikka viimeistään vuonna 2022.

Global Capital Confidence Barometer

74 %

yritysjohtajista arvelee liikevaihdon palautuvan pandemiaa edeltävälle tasolle tai jopa sen yläpuolelle viimeistään vuonna 2022.

Pandemia on kiistatta ollut kova opetus etenkin organisaatioiden resilienssin tärkeydestä kaikkialla maailmassa. COVID-19 on lyhyessä ajassa luonut ja paljastanut yritysten toiminnasta uusia sekä ennakoimattomia haavoittuvuuksia ja haasteita. Monella omistajalla ja yritysjohtajalla onkin nyt edessään täysin uusi tilanne, jossa liiketoimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti niin taloudellisten kuin sosiaalistenkin olosuhteiden osalta. Myös kilpailuympäristö on monissa tapauksissa kokenut muutoksia.

Global Capital Confidence Barometer

Vuoden 2021 barometri kartoittaa yritysten keinoja palautua kasvu-uralle koronaviruspandemian jälkeen.

Lataa PDF (EN)

Barometrin tulokset indikoivat, että pohjoismaisilla yrityksillä on vahvasti katse tulevassa. Yrityskauppojen merkityksen uskotaan näin ollen korostuvan, minkä lisäksi pääomasijoituksien uskotaan muovaavaan jatkossa kilpailuympäristöä vielä aiempaa voimakkaammin. Lähes puolet barometriin vastanneista pohjoismaisista yritysjohtajista uskookin yrityksensä tavoittelevan yrityskauppojen toteuttamista seuraavan vuoden aikana ja enemmistö heistä keskittyy tätä kautta nimenomaan täydentämään kyvykkyyksiä ja sitä kautta parantamaan yrityksensä operatiivisia valmiuksia pysyvästi muuttuneessa markkinassa. 

Digitaalisten kanavien merkitys vaikuttaisi myös korostuvan vielä entistäkin enemmän. Tämän uskotaan kannustavan yrityksiä jatkamaan entisestään panostamista digitaaliseen saavutettavuuteen ja kasvun hakemiseen juuri digitaalisesta toimintaympäristöstä. Barometrin perusteella monet yritysjohtajat näkevät juuri sähköisten palvelu- ja jakelukanavien olevan myös poikkeusoloissa avaintekijä toimintojen jatkuvuuden ja kannattavuuden kannalta.

 

Barometrin tulokset indikoivat, että pohjoismaisilla yrityksillä on vahvasti katse tulevassa.
Timo Eerola
EY Finland, Assurance, Senior manager, KHT

Käytännössä tämä tarkoittaa myös monille yksityisille yrityksille strategian uudistamista tai vähintäänkin päivittämistä, sillä monet markkinaolosuhteisiin ja toimintaympäristöön liittyvistä lähtökohdista ovat muuttuneet merkittävästi. Toisin sanoen nyt jos koskaan on sisäisten toimintojen tehostamiseen ja erilaisten jakeluketjujen kehittämiseen panostettava, jotta yritykset pystyvät aiempaa paremmin kohtaamaan pandemian kaltaiset poikkeusolosuhteet. Barometrin tulosten perusteella tämä tarkoittaa monille yrityksille myös uutta ponnistusta kansainvälistymisen tiellä ja jopa 61% pohjoismaisista yrityksistä arvioikin mahdollisuuksia rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin. 

Voitaneen siis todeta, että onnistuminen näissä tärkeissä strategisen uudistumisen päätöksissä sekä toiminnan uudistamisessa ovat mitä suurimmalla todennäköisyydellä jatkossakin edellytys poikkeusolosuhteista selviämiselle sekä kestävän kilpailuedun rakentamiselle.

 

Yhteenveto

Pandemiasta huolimatta katse on vahvasti tulevaisuudessa ja usko omaan selviytymiseen kantaa kovienkin aikojen yli. 

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Timo Eerola

EY Finland, Assurance, Senior manager, KHT

KHT-tilintarkastaja ja Assurance Manager, jonka kotipaikka on Helsinki. Wannabe-kirjailija. Rakastaa pekonia.