Tavoitteemme

  EY:n tavoitteena on rakentaa paremmin toimivaa maailmaa. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kehitämme poikkeuksellisia johtajia, jotka yhdessä tiimiensä kanssa toteuttavat lupauksemme kaikille sidosryhmille. Näin panostamme entistä paremman työelämän rakentamiseen työntekijöillemme, asiakkaillemme ja yhteisöillemme.

  Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aiemmin. Siksi tarkoituksemme toimii meille johtotähtenä, joka ohjaa yli 280 000 työntekijän toimintaa tarjoamalla sisällön ja tarkoituksen päivittäiselle työlle. Autamme digitalisaation suunnannäyttäjiä taistelemaan datapiratismia vastaan. Autamme julkista sektoria selviytymään kassavirtakriiseistä. Edistämme uusien hoitomuotojen kehitystä data-analytiikan avulla ja pyrimme lisäämään rahoitusmarkkinoiden ja yritystoiminnan luottamusta ylläpitämällä laadukasta tilintarkastustoimintaa. Teemme toisin sanoin yhteistyötä yrittäjien, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi.

  Neljän integroidun palvelualueemme – tilintarkastuspalvelut, liikkeenjohdon konsultointipalvelut, veropalvelut ja strategia- ja yritysjärjestelypalvelut – ja syvällisen toimialatuntemuksemme ansiosta autamme asiakkaitamme hyötymään uusista mahdollisuuksista ja arvioimaan sekä hallitsemaan riskejä vastuullisen kasvun edistämiseksi. Tehokkaat ja monialaiset tiimimme auttavat täyttämään lakisääteiset vaatimukset, pitämään sijoittajat ajan tasalla ja vastaamaan sidosryhmien tarpeisiin.

  Uskomme, että parempi työelämä perustuu kestävään ja osallistavaan taloudelliseen kasvuun. Pyrimme jatkuvasti parantamaan kaikkien palveluidemme laatua panostamalla ihmisiin ja innovaatioihin. Olemme ylpeitä voidessamme työskennellä yhteistyössä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa – ja voidessamme käyttää tietojamme, taitojamme ja kokemustamme tavoitteiden saavuttamiseen ja positiivisen muutoksen edistämiseen.

  Carmine Di Sibio
  Editoija

  Carmine Di Sibio

  EY Global Chairman and CEO

  Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

  Henkilöstömme

  Tavoitteemme – Building a better working world – on kulttuurimme perusta.

  Me EY:llä kehitämme johtajia, jotka rakentavat paremmin toimivaa maailmaa. 

  280 000 työntekijäämme ja yli miljoona EY:n alumnia muodostavat vahvan verkoston. Kaikki nämä ihmiset ohjaavat ja inspiroivat toisiaan EY:llä ja sen ulkopuolella sekä antavat päivittäiselle työlle uutta sisältöä.

  Esimerkiksi EY:n globaali ohjelma Better begins with you nostaa esiin EY:n työntekijöitä, jotka ovat löytäneet innostavia ja merkityksellisiä tapoja tuoda esiin EY:n tavoitetta rakentaa paremmin toimivaa maailmaa.

  5 vinkkiä työn ja vapaa-ajan tasapainoon

  Konsultointiala kantaa leimaa alasta, jolla työtahti on keskimääräistä kovempi. Tämän vuoksi myös work life balance eli työn ja vapaa-ajan tasapaino on aihe, josta keskustellaan toimialallamme säännöllisin väliajoin.

  17 maaliskuuta 2020 EY Suomi

  Mikä tekee hyvästä työpaikasta hyvän?

  Teknologian kehitys, globaalisaatio ja erilaiset toimintaympäristön muutokset myllertävät tällä hetkellä ennennäkemättömällä tavalla yrityksiä eri toimialoilla. Muutoksiin vastaaminen ja niihin sopeutuminen vaativat yrityksiltä isoja ponnisteluja sekä uudenlaisten toimintamallien suunnittelua.

  17 helmikuuta 2020 Mikko Äijälä

  Voivatko yritykset menestyä siellä, missä hyväntekeväisyys on epäonnistunut?

  Keskitymme työskentelemään vaikutukseen pyrkivien yrittäjien kanssa auttaaksemme skaalaamaan joitain näiden parhaimmista ideoista ja rohkeimmista toimista eriarvoisuuden torjumiseksi.

  4 kesäkuuta 2019 Dan Gray

  Johtajamme

  Yritykset taistelevat koronavirusepidemian vaikutuksia vastaan

  Koronavirusepidemia (COVID-19) vaikuttaa tällä hetkellä laajasti yhteiskuntaamme ja liike-elämään. Yritykset Suomessa ja ympäri maailman etsivät keinoja haasteista selviytymiseen ja epävarmuuden kohtaamiseen. Me EY:llä olemme ryhtyneet varotoimenpiteisiin ja koronavirusepidemiasta huolimatta palvelemme asiakkaitamme normaalisti.

  16 maaliskuuta 2020 Mikko Äijälä

  EY Suomi on Helsinki Priden virallinen kumppani 2020

  EY Suomi osallistuu jo toista vuotta peräkkäin yhteen Suomen suurimmista ja vaikuttavimmista kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumista, Helsinki Pride 2020- tapahtumaan sen virallisena yhteistyökumppanina.

  5 maaliskuuta 2020 Helsinki FI

  who from your past could change your future

  EY:n alumnit

  EY:n miljoona alumnia inspiroivat ja auttavat rakentamaan entistä paremmin toimivaa maailmaa.

  Tule mukaan EY:n alumniverkostoon (EN)

  Saavutuksemme

  Keskittymällä tavoitteeseemme rakentaa paremmin toimivaa maailmaa, teemme pysyvän vaikutuksen ihmisiin, asiakkaisiin ja yhteisöihimme.

  Global review 2019  -katsaus kuvaa päättyneen vuoden toimintaamme havaintojen, faktojen ja numeroiden sekä esimerkkien ja videoiden avulla. Siitä selviää, kuinka käytämme osaamistamme ja kokemustamme päivittäin rakentaaksemme paremmin toimivaa maailmaa – tarjoamalla palveluitamme asiakkaille, lisätessämme luottamusta pääomamarkkinoihin ja tukiessamme yhteisöjä, joissa henkilöstömme elää ja työskentelee.

  Me EY:llä pyrimme toteuttamaan pysyviä muutoksia nopeasti muuttuvassa maailmassa keskittymällä tavoitteeseemme rakentaa paremmin toimivaa maailmaa.

  Carmine Di Sibio

  EY Global Chairman and CEO

   

  Osallistava kasvu

  Uskomme, että parempi työelämä on sellaista, jossa jokainen voi osallistua talouskasvun rakentamiseen ja jakaa sen hyödyt.

  Edellisen sukupolven aikana nopeasti kehittyvä tekniikka, lisääntynyt globalisaatio ja väestörakenteen muutokset ovat saaneet aikaan valtavia etuja, mutta samalla monet ihmiset tuntevat jääneensä niistä osattomiksi.

  Uskomme, että talouskasvua ja sosiaalista inkluusiota on aina tarkasteltava yhdessä ja lisääntynyt yleinen hyvinvointi voidaan saavuttaa vain yhtäläisten mahdollisuuksien ja tulosten myötä. 

  Palveluidemme, laajan vaikutusvaltamme ja yritysvastuunäkökulmamme myötä olemme sitoutuneet tukemaan laajapohjaista kasvua, joka antaa kaikille mahdollisuuden osallistua ja hyötyä taloudellisesta menestyksestä, sekä nyt että tulevaisuudessa.

  Jay Nibbe

  Voivatko toimitusjohtajat enää sivuuttaa globaaleja haasteita?

  Perehdy kestävän ja osallistavan kasvun edistämiseen liittyvään toimintaamme, ja tue kestävän kehityksen tavoitteidemme toteutumista osana uusinta YK:n Global Compact -aloitetta.

  Lue koko tarina (EN)

  LGBT+ osallistaminen: Voiko yhdenmukaista globaalia käytäntöä noudattaa ristiriitaisessa maailmassa?

  Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen pyrkivät yritykset vähentävät sosiaalista epätasa-arvoa ja edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Tutustu, miten EY auttaa yrityksiä kehittämään elämää muuttavaa liiketoimintaa.

  Lue koko tarina (EN)

  Luottamuksen rakentaminen pääomamarkkinoilla

  Lisäämme luottamusta pääomamarkkinoiden toimintaan edistämällä avoimuutta, tukemalla taloudellista vakautta ja edistämällä osallistavaa talouskasvua.

  Tilintarkastuspalveluillamme on tärkeä vaikutus terveisiin pääomamarkkinoihin. Kaikki palvelumme auttavat organisaatioita parantamaan suorituskykyään ja taloudellista tilaansa, mikä hyödyttää kaikkia toimijoita yhteiskunnassa. Suhtaudumme erittäin vakavasti rooliimme pääomamarkkinoilla, ja keskustelemme säännöllisesti monien sidosryhmiemme kanssa tärkeistä aiheista. Näiden keskustelujen avulla syvennämme ymmärrystämme yritysten elintärkeästä roolista yhteiskunnassa ja toimintaympäristöstämme. Käytämme tätä tietämystä keskustellessamme lainsäätäjien, valvojien ja sijoittajien kanssa sääntelyn muutoksista ja laajemmista käytäntöihin liittyvistä kysymyksistä.
   

  copywriter typing project network

  Työmahdollisuudet

  #FutureOfWork on täällä. EY:llä on 260 000 työntekijää 150 maassa, joten tarjoamme miltei rajattomat mahdollisuudet kehittyä, onnistua ja menestyä.

  Tule meille töihin

  Ota yhteyttä

  Tämä voi olla uuden alku.

  Ota yhteyttä.

  LinkedIn FacebookInstagram  Twitter

  Edellinen

  Etusivu

  Seuraava

  Mitä teemme