5 minuutin lukuaika 6 maalisk. 2019
Naispuolinen sähköinsinööri juottaa

Kolme tapaa tehdä innovaatiosta osallistavampaa naisille

Kirjoittaja Shaun Crawford

EY Global Vice Chair – Industry

Driving solutions designed to reshape global markets and industry through convergence and disruption.

5 minuutin lukuaika 6 maalisk. 2019
Samankaltaisia aiheita Ura EY:llä Digitaalisuus

Tänä kansainvälisenä naistenpäivänä meidän on varmistettava, että naiset kuuluvat innovaation maailmaan. Näin se tapahtuu.

Viime vuosikymmenten aikana näkemämme valtava teknologinen kehitys on muuttanut maailmaa monin tavoin paremmaksi. Olisi kuitenkin väärin sanoa, että me kaikki olemme hyötyneet näistä muutoksista tasavertaisesti. Miljoonat ihmiset, erityisesti vähiten kehittyneillä markkinoilla, ovat tuskin hyötyneet lainkaan. Edes kehittyneemmillä markkinoilla naiset eivät saa samoja teknologisen vallankumouksen etuja kuin miehet.

Ellemme ole todella varovaisia, tekoälyn (AI) nousu vain pahentaa asioita. Jo nyt on ollut tapauksia, joissa algoritmit kohdistavat korkeapalkkaisten työpaikkojen ilmoitukset miehiin eivätkä naisiin. Kun tekoälyn käytöstä tulee hienostuneempaa ja laajemmalle leviävää, naiset saattavat huomata, että heitä syrjitään tahattomasti monissa erilaisissa tilanteissa, alkaen heidän mahdollisuuksistaan saada asuntolaina aina heidän terveyspalvelujen käyttömahdollisuuksiinsa. Meidän on painittava tämän ongelman kanssa, jos emme halua, että puolueellisuus on ohjelmoitu tulevaisuuteemme. 

Miten siis varmistamme nykyisessä muuttuvassa ajassa naisten kuulumisen liiketoiminnan kaikkiin osa-alueisiin? Teoriassa yksinkertainen ratkaisu on palkata lisää naispuolisia tietotekniikan asiantuntijoita, data-analyytikoita ja kehittäjiä. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi.

Ajan kuluessa teknologiateollisuus on jatkuvasti epäonnistunut houkuttelemaan ja pitämään naispuolisia osaajia, ja sen maine miesvaltaisena toimialana on vahvistunut eikä heikentynyt. Koska naiset on jätetty teknologian ulkopuolelle, he tavoittelevat sen sijaan uraa muilla toimialoilla, ja tämä vain pahentaa ongelmaa. Tilastot kertovat kaiken: Nykyään naisilla on pienempi osuus Yhdysvaltain tietotekniikan asiantuntijatyöpaikoista kuin 1980-luvulla.  

Seuraavassa on kolme tapaa, joilla organisaatioiden johtajat voivat varmistaa naisten tasa-arvoisen osallistumisen:

1. Ohjelmien luominen ja niihin sijoittaminen

Tänä kansainvälisenä naistenpäivänä yritysten, valtion ja voittoa tavoittelemattomien alojen johtajien on pohdittava, kuinka löydämme pitkän aikavälin ratkaisuja, jotka rohkaisevat naisia tavoittelemaan uraa tieteen, teknologian, talouden ja matematiikan (STEM) aloilla. Jo pitkään on keskusteltu siitä, että meidän on työskenneltävä koulujen, yliopistojen ja työnantajien koulutusohjelmien tarjoajien kanssa selvittääksemme, kuinka STEMistä voidaan tehdä houkuttelevampi tytöille ja nuorille naisille. Meidän on myös pohdittava, kuinka voimme tarjota tytöille ja naisille taitoja ja kokemusta, joita he tarvitsevat kukoistaakseen STEM-uralla. Tarvitsemme edelleen lisää ohjelmia. EY:llä on useita koulunsa päättäneiden ohjelmia sekä voittoa tavoittelematon ohjelma STEM Advantage,, joka valmistaa ja inspiroi nuoria naisia ja kaikkien sukupuolten huonommin osallistettuja vähemmistöjä tavoittelemaan STEM-uraa palkallisen harjoittelun, mentoroinnin ja stipendien kautta. 

Se, että saamme enemmän naisia aloittamaan STEM-uran laajentaaksemme osaajien joukkoa, on kuitenkin vain prosessin alku. Meidän on myös tuettava heitä pysymään tuolla uralla – aina eläkkeelle siirtymiseen saakka, jos he niin haluavat. Tällä hetkellä STEM tunnetaan huolestuttavan korkeasta naisten keskeyttämisasteesta. Itse asiassa Yhdysvaltain Center for Talent Innovationin mukaan naiset lopettavat kaksi kertaa miehiä todennäköisemmin teknologiateollisuuden alalla. Vuonna 2015 australialaisessa tutkimuksessa todettiin, että lähes kolmannes STEM-aloilla työskentelevistä naisista odotti lopettavansa työnsä viiden vuoden kuluessa uralla etenemisvaikeuksien ja ammatillisten kehitysmahdollisuuksien puuttumisen vuoksi. 

Se, että saamme enemmän naisia aloittamaan STEM-uran laajentaaksemme osaajavarantoa, on kuitenkin vain prosessin alku. Meidän on myös tuettava heitä pysymään tuolla uralla.

2. Oikean kulttuurin luominen

On selvää, että STEM-työnantajien on työskenneltävä muita työnantajia ahkerammin varmistaakseen, että naisilla on samat mahdollisuudet edetä urallaan kuin miehillä. Siksi heidän on luotava tukea antava työpaikkakulttuuri, jossa on näkyviä korkeammassa asemassa olevien naisten roolimalleja, ja varmistettava, että naisilla on mahdollisuus valmennukseen, mentorointiin, verkostoihin, joustavaan työhön ja ylenemismahdollisuuksiin. Ennen kaikkea australialainen tutkimus esittää, että STEM-työnantajien pitäisi löytää tapoja, joiden avulla naiset voivat tasapainottaa työhön ja elämään liittyviä vastuitaan.

3. Sukupolvien monimuotoisuuteen kannustaminen

Toinen asia, josta olen hyvin tietoinen International Longevity Centren edustajana, on ikääntyvä väestö. Kun elämme terveellisempää elämää ja pidempään, niin samalla nautimme, ja odotamme nautittavamme, myös pidemmästä, onnellisemmasta ja tyydyttävämmästä työelämästä. Silti nykyään naiset monilla aloilla – ei vain STEM-aloilla – huomaavat olevansa yhä enemmän syrjäytettyjä työelämästä täytettyään 45. Tämä syrjäyttäminen on yksilön tietojen, taitojen ja kykyjen hirveää tuhlausta. Se aiheuttaa myös suuria kustannuksia sekä taloudelle että yhteiskunnalle laajemmin, etenkin siksi, että naiset elävät keskimäärin pidempään kuin miehet.

Koska digitaaliteknologia on osa jokapäiväistä liiketoimintaa ja elämää, meidän on varmistettava naisten osallisuus tänään. Se ei tapahdu yhdessä yössä, mutta voimme tehdä sen kannustamalla useampia tyttöjä opiskelemaan STEM-aineita koulussa ja aloittamaan STEM-uran yliopiston jälkeen. Voimme tehdä sen tukemalla naisia heidän edetessään STEM-urallaan saavuttamaan yhä korkeampia asemia. Voimme tehdä sen myös työskentelemällä ahkerasti naisten pitämiseksi työpaikalla heidän ikääntyessään sekä STEM-aloilla että yleensä sen sijaan, että annamme heidän poistua organisaatioistamme vieden kaiken arvokkaan kokemuksensa ja kaikki taitonsa mukanaan. En sano, että näillä asiat saadaan korjattua pikaisesti, eivätkä ne toimi erillään toisistaan. Uskon kuitenkin, että yhdistämällä ne kaikki voimme nopeuttaa sukupuolten tasa-arvoa.

Mitä aiot siis tehdä tänä kansainvälisenä naistenpäivänä, varmistaaksesi että #SheBelongs toteutuu? Edistäkäämme alustaamme #WomenFastForward.

Yhteenveto

Naisten osallistumisen varmistamiseksi innovaatioon, organisaatioiden on investoitava koulutukseen, luotava oikea kulttuuri ja kannustettava monimuotoisuuteen.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Shaun Crawford

EY Global Vice Chair – Industry

Driving solutions designed to reshape global markets and industry through convergence and disruption.

Lisää aiheesta Ura EY:llä Digitaalisuus