3 minuutin lukuaika 26 huhtik. 2018
man suit waiting interview chairs

Kolme tapaa houkutella osaajia disruption aikakaudella

3 minuutin lukuaika 26 huhtik. 2018
Samankaltaisia aiheita Kasvu Digitaalisuus Ura EY:llä

Yritykset voivat sopeutua työvoiman muutokseen hyödyntämällä joustavuutta, rohkaisemalla ”sisäistä yrittäjyyttä” ja viestimällä yrityksen päämäärää ja toiminnan tarkoitusta.

Digitaalisen disruption ja innovaatioiden aikakausi on täällä - ja se on tullut jäädäkseen. Globalisaatio, nopea teknologinen kehitys ja työvoiman väestörakenteelliset muutokset ovat aiheuttaneet muutoksia kautta maailman.

Vaikka nämä kehitykset ovat luoneet innovatiivisia ratkaisuja toimintatapoihimme, muutokset ovat tuoneet myös uusia riskejä ja haasteita yritysyhteisölle. Tämä on johtanut epävarmuuteen organisaatioiden tulevaisuudesta ja niiden kyvystä ohjata kasvua. Erityisesti kykyjen houkutteleminen ja säilyttäminen katsotaan usein kilpailuriskiksi, jopa Piilaakson vakiintuneiden teknologiayritysten parissa.

Huippuosaajien etsimistä on erityisesti häirinnyt ”keikkatalous”, jossa työntekijät työskentelevät joustavasti projekti- tai freelance-pohjalta. Tämä osa-aikaisen työn kasvun trendi on muuttanut useita toimialoja, koska yhä useammat ammattilaiset ovat siirtymässä freelancereiksi.

Amerikkalaisen kansalaisjärjestö Upwork and Freelancers Unionin vuonna 2015 tekemän tutkimuksen mukaan 34 % maan työvoimasta on nyt freelancereita. Isossa-Britanniassa Independent Professionals Association arvioi, että tällä hetkellä itsenäisiä ammatinharjoittajia on maassa noin 4,64 miljoonaa.

Yhä useammat ammattilaiset siirtyvät freelancereiksi.

Tämä muutos työvoiman rakenteessa ja työskentelytavoissa viimeisten 10 vuoden aikana johtuu osittain uusimmista työmarkkinoille tulijoista. Milleniaalien odotetaan muodostavan 72 prosenttia työvoimasta vuoteen 2025 mennessä. Kehitystä ohjaavat myös kiihtynyt disruptio ja teknologiset innovaatiot, jotka muuttavat perusteellisesti toimintatapojamme työelämässä ja jopa sitä, kuinka koemme työpäivän.

Jatkossa meidän on esitettävä tärkeitä kysymyksiä. Kuinka organisaatiot voivat löytää ja houkutella tiimiinsä parhaat kyvyt muuttuvilla työmarkkinoilla? Kuinka löydämme henkilöt, joilla on oikeat taidot vastata nykypäivän liiketoiminnan tarpeiden lisäksi myös tulevaisuuden tarpeisiin? Miltä tulevaisuuden työpaikka näyttää ja miten voimme valmistautua tähän?

Vaikka nämä ovat kaikki erittäin monimutkaisia kysymyksiä eikä niihin ole yksinkertaisia ratkaisuja, on olemassa kolme alaa, joita yritykset - aloittelevista yrityksistä pitkäaikaisiin yrityksiin - voivat harkita sovittaessaan henkilöstöprioriteettinsa yritysten kasvuun.

1. Hyödynnä joustavuutta

Keikkatalouden keskeinen vetovoima on joustavuus, jota se tarjoaa työntekijöille. Jos suurempaa joustavuutta suositaan perinteisiin työsopimuksiin nähden, meidän on myös omaksuttava joustavuus ja ketteryys. On mietittävä, kuinka kollegoillemme voidaan tarjota samaa vapautta ja riippumattomuutta, jonka avulla he voivat täyttää sekä työ- että henkilökohtaiset sitoumuksensa.

Me EY:llä olemme jo pitkään olleet joustavien työmetodien kannattajia, joihin sisältyy etätyötä tai tyypillisen työajan ulkopuolella tehtävää työtä, joihin sisältyy lyhennetty tai kausiluonteinen aikataulu. Keikkatalouden kasvaessa on entistä tärkeämpää miettiä, mitä joustavuus tarkoittaa henkilöstösi ja organisaatiosi kannalta.

Työntekijät joustavassa työympäristössä

2. Vahvista "sisäisen yrittäjyyden" henkeä

Julkistimme yrityksessämme äskettäin yksinkertaisen järjestelmän nimeltään "ennakoitavissa oleva vapaa-aika". Ajatuksena on, että tiimin jäsen ilmoittaa yhteiseen kalenteriin ne illat tai viikonloput, jolloin he ovat kiireisiä työn ulkopuolisten suunnitelmiensa kanssa, jotta ihmiset tietävät, kehen ottaa yhteyttä kiireaikoina. Alun perin tilintarkastuspalvelupalveluiden keksimä käytäntö otettiin vastaan niin hyvin, että se on nyt otettu käyttöön myös muilla liiketoiminta-alueilla.

"Ennakoitavissa oleva vapaa-aika" on hyvä esimerkki siitä, kuinka voidaan rohkaista kollegoja ajattelemaan uudella tavalla ja innovatiivisesti. Kun työntekijöille annetaan mahdollisuus kehittää luovia ratkaisuja, he pystyvät löytämään uusia tapoja tukea kaikkia tiimin jäseniä. Kyse on "sisäisen yrittäjyyden" edistämisestä eli työntekijöiden kannustamisesta toimimaan, ajattelemaan ja käyttäytymään kuin yrittäjät suuren organisaation sisällä.

Yritys, jossa on sisäinen yrittäjyyden henki, voi rohkaista innovaatioita ja siten nostaa tuottavuutta ja tehokkuutta. Lähestymistapa vähentää myös työntekijöiden vaihtuvuutta ja auttaa houkuttelemaan uusia kykyjä. Ehkä luovien projektityöntekijöiden ottaminen mukaan yrityksen toimintaan on ratkaisu, joka tuo käyttämättömiä kykyjä ja ”sisäisen yrittäjyyden” henkeä organisaatioon.

3. Tunnista päämäärän tärkeys

Joustavuuden ja "sisäisen yrittäjyyden" korostaminen ovat hyviä ratkaisuja uusien lahjakkuuksien houkuttelemiseen. Vielä tärkeämpää on, että ne auttavat yrityksiä pitämään ammattitaitoiset henkilöt palkkalistoillaan - mutta he eivät voi saavuttaa tätä yksin.

Selkeä tarkoitus voi auttaa yrityksiä luovimaan disruption aiheuttamien haasteiden läpi. Sen pitäisi tukea jokaista uutta työpaikkaa ja strategiamuutosta.

Yhteistyössä Harvard Business Review -lehden kanssa tehdyn tutkimuksen mukaan suurin osa tutkituista johtajista uskoo, että päämääräorientoituneet organisaatiot tuottavat muita menestyksekkäämmin korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, toteuttavat liiketoiminnan transformaatiota ja pitävät työntekijät ja asiakkaat riveissään. Kuitenkin lähes puolet johtajista myöntää, että heiltä itseltään puuttuu tarkoitusta ja päämäärää heijasteleva strategia.

On tärkeää rohkaista avointa ja säännöllistä kaksisuuntaista viestintää työntekijöiden kanssa ja puhua yrityksen suunnasta ja heidän roolistaan näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Loppujen lopuksi henkilöstösi on tärkein voimavarasi, vahvin etujesi ajaja ja paras apusi rekrytoidessasi uusia ihmisiä.

Joka vuosi Monacossa järjestetään World Entrepreneur Of The Year -kisa, jossa tunnustetaan yrittäjien saavutuksia ja heidän ponnisteluitaan työpaikkojen ja kasvun luomisessa ympäri maailmaa. Osana vuoden 2016 tapahtumaa julkaisimme 2016 Job Creation Survey -tutkimuksen, jossa selvitettiin yrittäjien näkemyksiä siitä, miten disruptio ja innovaatiot vaikuttavat globaalilla tasolla työpaikkojen luomiseen ja kasvustrategiaan.

Tekniikka ja disruptio uudistavat työvoimaa yli toimialojen, joissakin tapauksissa vähentämällä rooleja, toisissa muuttamalla olemassa olevien roolien luonnetta ja luomalla uusia. Onkin selvää, että tämä on yrityksille mielenkiintoinen aika tarttua mahdollisuuksiin ja muuttaa henkilöstöstrategiaa tulevaisuuden kasvun mukaiseksi.

Yhteenveto

Kun tekniikka ja disruptio määrittelevät uudelleen työtapoja, yritysten on mukauduttava tai otettava se riski, että he menettävät huippuosaajat.

Tästä artikkelista