Organization and Workforce Transformation

Organization and Workforce Transformation auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan uusia tehokkaita organisaatio- ja toimintamalleja, esim. asiakaskeskeisiä tai ketteriä malleja, joita tarvitset muutos- ja yritysjärjestelystrategioiden toteuttamiseen. Käyttämällä omaa dataamme ja tekoälypohjaisia analytiikka-alustoja voimme auttaa sinua nopeuttamaan muutoksen läpivientiä sekä tuottamaan lisäarvoa.

. 

Liiketoiminnallinen haaste

Yritykset vastaavat käynnissä oleviin merkittäviin markkina- ja kilpailudisruptioihin ottamalla käyttöön uusia organisaatiomalleja ketteryyden, kasvun ja tehokkuuden yhdistämiseksi. Niiden on samalla mukautettava henkilöstönsä vastaamaan muutosten ja yrityskauppojen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Niiden tulee paikata kiireelliset ja kasvavat kyvykkyysvajeensa haastavassa kilpailussa osaajista säilyttääkseen kilpailukykynsä.

Ratkaisun edut

Organization and Workforce Transformation kehittää liiketoimintastrategian toteuttamiseen tarvittavia työvoiman valmiuksia viemällä käytäntöön innovatiivisia organisaatiomalleja. Nämä mallit tarjoavat kättöösi työvoiman, jota tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, sisältäen seuraavat asiat:

 • Strategisiin tavoitteisiin mukautetut organisaatiomallit, jotka tukevat leania, innovatiivista, ketterää ja asiakaslähtöistä työvoimaa.
 • Testatut ja toimivat organisaatiomallit, jotka pitävät työvoiman ja teknologian tehokkaasti tasapainossa yritys- ja toimintatasolla.
 • Henkilöstön, joka on strategisesti oikein mitoitettu, ja joka mukautuu tuleviin muutoksiin.
 • Työvoima, joka on benchmarkattu vasten markkinoiden johtavia organisaatioita, ja jolla on kyky kilpailla ja kehittyä osana kehittyvää toimintaympäristöä ja liiketoimintaa.

Ratkaisun ominaisuudet ja toiminnallisuudet

 • Henkilöstöstrategia, suunnittelu ja analyysi

  Voi olla vaikeaa pysyä kartalla nykyisistäkään henkilöstötarpeistasi, tulevien tarpeiden selvittämisestä puhumattakaan. Henkilöstöstrategiamme ja suunnittelu- ja analytiikkaratkaisumme auttavat suunnittelemaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa, määrittelemään tarvittavat valmiudet ja rakenteet, sekä sisällyttämään mukaan hankinnan, osaamisen ja uudelleenkoulutuksen, joita tarvitaan tehtävien täyttämiseen. Kyvykkyytemme ovat datan ja teknologian mahdollistamia. Ne auttavat edistämään päätöksentekoa.

  • EY Organization & Talent Hubin kautta voit tehdä analyysiä, mallinnuksia, suunnittelua, auttaa toteutuksessa sekä seurata eri etuja end-to-end-palvelussa, joka perustuu omaan tieto- ja teknologia-alustaamme.
  • Voit arvioida perusteellisesti nykyisen organisaatiosi ja henkilöstösi kokoonpanoasi vertaamalla sitä johtavien yritysten ja toimintojen hyödyntämiin käytäntöihin.
  • Voit mallintaa eri parametreihin perustuvia skenaarioita tulevaisuuden strategioiden ja toimintamallien vaikutusten arvioimiseksi.
  • Voit luoda siirtymävaiheen tiekartan ja priorisoida, mitä pitää tapahtua nykyisen ja tulevan hetken välillä, jotta voit saavuttaa tavoitteesi.
  • Voit seurata muutoksen toteutusta sekä synergiaetujen tai muutosetujen toteutumista.

  Voit suunnitella ja auttaa toteuttamaan organisaation ja työvoiman muutosta integroidun palvelun avulla, joka sisältää työvoimasuunnittelun, osaamisen hallinnan sekä organisaation yhdenmukaistamisen. Prosessi sisältää seuraavat asiat:

  • Strateginen työvoimasuunnittelu: Tunnista työvoiman puutteet ja kehitä taitoja ja valmiuksia, jotta voit vastata parhaalla mahdollisella tavalla yritysten ja asiakkaiden tarpeisiin ja varmistaa, että oikeasta paikasta löytyy oikeaan aikaan oikea määrä ihmisiä, joilla on oikeat taidot.
  • Työn mahdollistaminen: Paranna tuottavuutta tarjoamalla henkilökunnalle optimaalinen infrastruktuuri, teknologia, prosessit ja resurssit, asettamalla ihmiset keskiöön sekä auttamalla teknologian nopeassa käyttöönotossa.
  • Siirtymäsuunnittelu: Valitse henkilöt eri organisaatiorakenteen rooleihin ja suunnittele siirtymä niin, että resursseja kehitetään ja käytetään tehokkaimmalla tavalla.
  • Verkoston kohdistaminen: Kohdista muodolliset rakenteet ja raportoinnin linjat olemassa oleviin hyväksi todettuihin, tuottaviin organisaatioverkostoihin (organisaation verkkoanalyysi).
  • Oppiminen ja kehitys: Automaattisen tekoälyperustaisen EYSpotMentor-alustan avulla voit tarkistaa yrityksen taitokartoituksen terveysindeksin sekä automatisoida henkilöstön koulutus- ja uudelleenkoulutustarpeet.
 • Organisaation suunnittelu ja henkilöstö

  Henkilöstön muutoksia tekevät yritykset saattavat käyttää jopa viikkokausia erilaisten skenaarioiden pohtimiseen. Tietoperustainen lähestymistapamme auttaa nopeuttamaan päätöksenteko-, suunnittelu- ja designvaiheita sekä toiminta- ja organisaatiomallien toteuttamista. Tätä taas vaaditaan muutos- ja yritysjärjestelystrategiassa onnistumiseen, reaaliaikaisten liiketoiminnallisten henkilöstöskenaarioiden mallintamiseen ja siirtymän suunnitteluun sekä hyötyjen seurantaan. Prosessi sisältää seuraavat asiat:

  • Toimintamallin ja organisaation suunnittelu: Tarkista toimintamallisi, ihmiset, teknologia, prosessit, data ja rakenne mukaan lukien, parantaaksesi organisaation kykyä tuottaa enemmän arvoa pienemmillä kustannuksilla. 
  • Suunnittele organisaatio uudelleen hyödyntämällä tuotettuja näkemyksiä, vertailuarvoja ja suunnitteluperiaatteita. Suunnittele käyttöönottoon tarvittava tuki ja seuraa uuden organisaatiomallin toteutumista. Hyödynnä tästä saatavat edut.
  • EY Organisation & Talent Hub: Älykäs, pilvipohjainen teknologia-alusta tuo säännöllisesti yhteen organisaatiota, työntekijöitä ja palkkioita koskevat tiedot organisaatiossa tapahtuvan suunnittelun helpottamiseksi. EY:n analytiikka auttaa ymmärtämään nykyistä henkilöstöä sekä muuntamaan tulevaisuusskenaariot liiketoimintastrategian toteuttamiseen tarvittaviksi resursseiksi. Kaiken keskiössä, alusta loppuun, on henkilöstöösi liittyvien kapasiteetin, kykyjen, koostumuksen ja kustannusten ymmärtäminen. Lisäksi alusta auttaa:
   • Kehittämään drag-and-drop -tyylisiä visualisointeja sekä tukemaan erilaisia analyysejä ja yksityiskohtaisia kustannusarvioskenaarioita.
   • Mallintamaan mukautettavien parametrien avulla, kuten esimerkiksi organisaatiorakenne, työperhe, roolit tai yksittäiset työntekijät, erilaisia tulevaisuuteen suuntautuvia organisaatio- ja henkilöstöskenaarioita.
   • Tunnistamaan mahdolliset kustannus- ja toimintamallivaihtoehdot, jotta voit luoda yksityiskohtaisia suunnitelmia, jotka ovat yhdenmukaisia taloudellisten parametriesi ja tavoitteidesi kanssa.
 • Henkilöstön ketteryys

  Pitkäkestoisempi muutos edellyttää uudenlaisten taitojen kehittämistä. Henkilökunnan jäsenten irtisanominen ja korvaaminen uusilla työntekijöillä voi olla kallista ja moraalin kannalta vahingollista. Kannattaakin hyödyntää tutkittuja ja testattuja interventiotekniikoita, joilla voit rakentaa kyvykkyyksiä, taitoja ja käyttäytymistapoja sekä saavuttaa strategiset tavoitteesi. Henkilöstön ketteryyttä parantavan ratkaisumme avulla voit:

  • Kehittää ja ottaa käyttöön resursseja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla yhdistämällä seuraaja- ja siirtymäsuunnittelun tulevaisuuden organisaatiota koskevaan suunnitteluun.
  • Hyödyntää benchmark- ja tekoälyperustaisia näkemyksiä tunnistaaksesi tulevaisuuden taidot, verrataksesi nykyistä henkilökuntaasi näihin tarpeisiin ja suunnitellaksesi työvoiman taitojen kehittämistä sekä skaalautuvasti että yksilötasolla.
  • Parantaa tuottavuutta tarjoamalla henkilökunnalle optimaalisin infrastruktuuri, teknologia, prosessit ja resurssit oikea-aikaisesti.
  • Motivoida henkilökuntaa tarjoamaan kohdennettuja tuloksia mahdollisimman tehokkaasti; parantaa työnantajabrändiäsi ja työntekijöiden moraalia.
  • Toteuttaa tehokas, ihmiskeskeinen organisaatiomuutos EY Change Insights -sovelluksen kehittyneen analytiikan avulla. Se tarjoaa monipuolisia näkemyksiä vaikutuksen kohteena olevasta työvoimasta, sekä mahdollistaa muutoksen kestävän omaksumisen.

. 

Miksi EY?

EY:n työntekijöiden vahvuudet, teknologiat ja innovaatiot voivat tehdä muutostavoitteistasi totta. Ihmisten asettaminen keskiöön, teknologian ripeä käyttöönotto ja suuren mittaluokan innovointi ovat Transformation Realized™ -arvonluontilähestymistapamme ytimessä.

EY:n allianssi- ja ekosysteemisuhteet

Allianssisuhteisiimme kuuluvat  IBM , Microsoft ja  SAP .

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.