Ylimmän johdon palkitsemisen trendit

In Veropalvelut

Johdon kannustinjärjestelmät yrityksen kasvun ja menestyksen ajureina

Johdon kannustinjärjestelmät yrityksen kasvun ja menestyksen ajureina

Vuosittain julkaisemamme johdon palkitsemisraportin mukaan suomalaisten toimitusjohtajien kokonaisansiot ovat laskussa, naisten esiinmarssi johtopaikoille on edelleen maltillista sekä suurin osa yritysten hallitusten jäsenistä ja ylimmästä johdosta on yli 50-vuotiaita.

Viime vuosina selkeästi suosituin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä on suoritukseen perustuva osakejärjestelmä. Kannustaminen kestävään tulosten ja omistaja-arvon kehittymiseen nähdään yhä vahvistuvampana trendinä.

Miten sinä kehität oman yrityksesi ylimmän johdon kannustinjärjestelmiä?


Lataa Ylimmän johdon palkitsemisen trendit 2015-18 -raporttimme ja vertaa, miten oma yrityksesi sijoittuu ylimmän johdon palkitsemisen kehityksessä.

Lataa raportti

Raportin keskeiset tulokset

  • Suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien kokonaisansiot ovat laskussa. Pienissä ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä toimitusjohtajien kokonaisansioiden mediaani laski 6 %: keskisuuren pörssiyhtiön toimitusjohtaja tienasi keskimäärin noin 600 000 euroa ja pienen yhtiön noin 276 000 euroa.
  • Naisten osuuden kasvu johtavissa tehtävissä on maltillista - vuonna 2018 suomalaisten pörssilistattujen yhtiöiden toimitusjohtajista kymmenen oli naisia ja heistä suuryhtiön johdossa vain kolme.
  • Suomalaisista pörssiyhtiöistä 80 % on käytössään pitkäaikainen kannustinjärjestelmä yrityksen toimitusjohtajalle. Viime vuosina suomalaisissa pörssiyhtiöissä selkeästi suosituin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä on suoritukseen perustuva osakejärjestelmä.
  • Johtopaikat ovat tiukasti yli viisikymppisten käsissä. 70 % toimitusjohtajista ja 53 % kaikista johtoryhmän jäsenistä on yli 50-vuotiaita.
  • Lähes puolissa tutkittujen yritysten hallituksista ja johtoryhmistä oli vähintään yksi tai enemmän ulkomaalaisia.
Toimitusjohtajan kokonaiskompensaation mediaanin kehitys yrityksen koon mukaan vuosina 2015-18

Toimitusjohtajan kokonaiskompensaation mediaanin kehitys yrityksen koon mukaan vuosina 2015-18

Toimitusjohtajan kokonaiskompensaation mediaanin kehitys yrityksen koon mukaan vuosina 2015-18

Naisjäsenten prosenttiosuus hallituksissa ja johtoryhmissä

Toimitusjohtajan kokonaiskompensaation mediaanin kehitys yrityksen koon mukaan vuosina 2015-18

Johtoryhmän jäsenten kokonaiskompensaation mediaanin kehitys yrityksen koon mukaan vuosina 2015-18

Toimitusjohtajan kokonaiskompensaation mediaanin kehitys yrityksen koon mukaan vuosina 2015-18

Erilaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien (LTI) yleisyys vuonna 2018

Näkökulmia

Kannustinjärjestelmien käyttö ei ole enää erottautumistekijä, vaan normi.

Hannu Tyyskä
Senior Manager, People Advisory Services

"Kannustinjärjestelmien käyttö ei ole enää erottautumistekijä, vaan normi. Suomessa korostuu nyt kannustaminen kestävään tulosten ja omistaja-arvon kehittymiseen. Maailmalla suhteellisen osakkeen kokonaistuoton käyttö on yleistynyt ja todennäköisesti tulemme näkemään samanlaista kehitystä myös Suomessa, kun Shareholders’ Rights Direktiivin myötä osakkeenomistajat pääsevät jatkossa vaikuttamaan ylimmän johdon palkitsemiseen yhtiökokouksessa."

Minna Nylander
Manager, People Advisory Services

"Viime vuonna 90 prosentissa suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa oli naisjäseniä. Naisten osuus yhtiöiden hallituksissa on meillä perinteisestikin ollut suurempi kuin naisten osuus johtoryhmissä. Yksi syy tähän on pörssiyhtiöille laaditut hyvää hallinnointia koskevat suositukset, jotka edellyttävät selvitystä, mikäli naisia ei ole hallituksessa. Samaa ei vaadita johtoryhmien osalta.

Sen sijaan nuorempien hallitusjäsenten määrä ei vielä päätä huimaa. Selvityksemme mukaan 76 % kaikista pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä on yli 50-vuotiaita. Hallituksen jäseniltä odotetaan usein laajaa ja monipuolista kokemusta johtamisesta, liiketoimintojen vetämisestä sekä strategiasta, joten ikäjakauma selittyy luonnollisesti tätä kautta. Mutta uskoisin kyllä, että nuorten diginatiivien osuus hallituksissa pikku hiljaa kasvaa."

People having meeting

Lataa raportti

Ylimmän johdon palkitsemisen trendit 2015-18.

Lataa raportti

EY:n markkinavertailulla positiokohtaista tietoa palkitsemisesta

EY:n markkinavertailun edut

EY käyttää julkisesti saatavilla olevaa dataa, joka takaa raportin läpinäkyvyyden, datan korkean laadun ja juuri yrityksellenne sopivan verrokkiryhmän käyttämisen. EY:n markkinavertailu on mahdollista räätälöidä yrityksellenne sopivaksi sisällyttämällä myös ulkomaalaisia kilpailijoita tai toimialaverrokkeja (hinta sovitaan erikseen).

EY:n markkinavertailu pähkinänkuoressa:

  • 10-20 suomalaista listattua verrokkiyhtiötä, jotka on valittu markkina-arvon ja liikevaihdon perusteella
  • Vertailu toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta sekä ryhmätasolla että positiokohtaisesti
  • Vertailu hallituksen palkkioista
  • Tulosten analyysi ja suositukset
  • Hinta: 5 000€