Ylimmän johdon palkitsemisen trendit - raportit

Kaikki raportit koottuna

Related topics Workforce
 • 2015-2019

  • Ero toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkioiden välillä on kasvanut suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä. Keskisuuret pörssiyhtiöt maksavat toimitusjohtajalleen lähes kolminkertaisia ja suuret pörssiyritykset 3,5-kertaisia palkkioita muuhun johtoryhmään verrattuna.
  • Naisten osuudessa yritysten hallituksissa ja johtoryhmissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Edelleen valtaosa päättävissä asemissa olevista henkilöistä on miehiä. Naisten osuus yritysten johtoryhmistä oli 25 % ja hallituksista 28 %.
  • Yli kolme neljäsosaa suomalaisten pörssiyritysten toimitusjohtajista ja hallitusten jäsenistä oli yli 50-vuotiaita, sen sijaan johtoryhmäläisistä 46 % oli alle 50-vuotiaita.
  • Yli puolessa suomalaisista pörssiyhtiöistä suosituin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä oli suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä.
  • Yritysvastuun merkitys ja siihen sidottujen mittareiden käyttö osana tulospalkkiojärjestelmää on yleistymässä suomalaisissa pörssiyhtiöissä.

  Lataa raportti

 • 2015-18

  Raportin keskeiset tulokset

  Suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien kokonaisansiot ovat laskussa. Pienissä ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä toimitusjohtajien kokonaisansioiden mediaani laski 6 %: keskisuuren pörssiyhtiön toimitusjohtaja tienasi keskimäärin noin 600 000 euroa ja pienen yhtiön noin 276 000 euroa.

  Naisten osuuden kasvu johtavissa tehtävissä on maltillista - vuonna 2018 suomalaisten pörssilistattujen yhtiöiden toimitusjohtajista kymmenen oli naisia ja heistä suuryhtiön johdossa vain kolme.

  Suomalaisista pörssiyhtiöistä 80 % on käytössään pitkäaikainen kannustinjärjestelmä yrityksen toimitusjohtajalle. Viime vuosina suomalaisissa pörssiyhtiöissä selkeästi suosituin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä on suoritukseen perustuva osakejärjestelmä.

  Johtopaikat ovat tiukasti yli viisikymppisten käsissä. 70 % toimitusjohtajista ja 53 % kaikista johtoryhmän jäsenistä on yli 50-vuotiaita.

  Lähes puolissa tutkittujen yritysten hallituksista ja johtoryhmistä oli vähintään yksi tai enemmän ulkomaalaisia.

  Raportti 2015-18

   

  Toimitusjohtajan kokonaiskompensaation mediaanin kehitys yrityksen koon mukaan vuosina 2015-18

  Toimitusjohtajan kokonaiskompensaation mediaanin kehitys yrityksen koon mukaan vuosina 2015-18

  Toimitusjohtajan kokonaiskompensaation mediaanin kehitys yrityksen koon mukaan vuosina 2015-18

  Naisjäsenten prosenttiosuus hallituksissa ja johtoryhmissä

  Johtoryhmän jäsenten kokonaiskompensaation mediaanin kehitys yrityksen koon mukaan vuosina 2015-18

  Johtoryhmän jäsenten kokonaiskompensaation mediaanin kehitys yrityksen koon mukaan vuosina 2015-18

  Frequency of LTI plan types in 2018

  Erilaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien (LTI) yleisyys vuonna 2018

  Näkökulmia

  Kannustinjärjestelmien käyttö ei ole enää erottautumistekijä, vaan normi.

  Hannu Tyyskä
  Senior Manager, People Advisory Services

  "Kannustinjärjestelmien käyttö ei ole enää erottautumistekijä, vaan normi. Suomessa korostuu nyt kannustaminen kestävään tulosten ja omistaja-arvon kehittymiseen. Maailmalla suhteellisen osakkeen kokonaistuoton käyttö on yleistynyt ja todennäköisesti tulemme näkemään samanlaista kehitystä myös Suomessa, kun Shareholders’ Rights Direktiivin myötä osakkeenomistajat pääsevät jatkossa vaikuttamaan ylimmän johdon palkitsemiseen yhtiökokouksessa."

  Minna Nylander
  Manager, People Advisory Services

  "Viime vuonna 90 prosentissa suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa oli naisjäseniä. Naisten osuus yhtiöiden hallituksissa on meillä perinteisestikin ollut suurempi kuin naisten osuus johtoryhmissä. Yksi syy tähän on pörssiyhtiöille laaditut hyvää hallinnointia koskevat suositukset, jotka edellyttävät selvitystä, mikäli naisia ei ole hallituksessa. Samaa ei vaadita johtoryhmien osalta.

  Sen sijaan nuorempien hallitusjäsenten määrä ei vielä päätä huimaa. Selvityksemme mukaan 76 % kaikista pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä on yli 50-vuotiaita. Hallituksen jäseniltä odotetaan usein laajaa ja monipuolista kokemusta johtamisesta, liiketoimintojen vetämisestä sekä strategiasta, joten ikäjakauma selittyy luonnollisesti tätä kautta. Mutta uskoisin kyllä, että nuorten diginatiivien osuus hallituksissa pikku hiljaa kasvaa."

   

  Raportti (pdf)

 • 2015-17

 • 2016

Kaikki ylimmän johdon palkitsemisraportit

2015-2019 2015-2018 

2015-2017 2016