5 minuta/e čitanja 10. tra. 2019.
San Francisco dawn clouds

Kako se pripremiti za digitalnu transformaciju izvješćivanja

5 minuta/e čitanja 10. tra. 2019.
Related topics Usluge revizije

Tehnologija može omogućiti timovima koji rade u odjelima financija da se u svojim izvještajima usredotoče na stvaranje vrijednosti, ali neke organizacije nemaju za to potrebne sustave i ljudske resurse.

Tehnologija donosi promjene u financijsko poslovanje, naročito kad su u pitanju podaci. Organizacije i njihovi financijski odjeli danas raspolažu s više podataka nego ikada prije, zahvaljujući sve bržoj računalnoj obradi, sve većoj povezanosti te računalnom oblaku (cloud) koji nudi ogromne mogućnosti pohrane podataka.

Međutim, mnogi su financijski odjeli i odjeli za izvještavanje u biti preplavljeni tolikom količinom i raznolikošću podataka. Gotovo polovica (49%) voditelja financija koji su sudjelovali Istraživanju korporativnog izvješćivanja za 2018. godinu„Kako digitalna transformacija u izvještavanju može povezati povjerenje i dugoročnu vrijednost?“, odgovorila je da “više vremena troše na prikupljanje i obradu podataka nego na analizu istih”.

Količina vremena koju odjeli financija provode prikupljajući i provjeravajući financijske podatke govori o tome da su usredotočeniji na pružanje usklađenih financijskih informacija nego na unaprijeđivanje nefinancijskog izvještavanja. Kako bi same podatke preobrazili u izvještaje koji su zaista usmjereni na vrijednosti, odjeli financija trebali bi se okrenuti primjeni tehnoloških dostignuća u područjima kao što su automatizacija, umjetna inteligencija i sustav ulančanih blokova (tzv. blockchain) te pažnju posvetiti izgradnji povjerenja u podatkovnu analitiku. Digitalna transformacija od njih također zahtjeva i drukčiji način razmišljanja pri zapošljavanju novih kadrova.

Automatizacija: kako omogućiti financijskim timovima da se posvete stvaranju uvida

Najvještiji timovi odjela financija i odjela za izvještavanje koriste robotsku automatizaciju procesa (RPA) kako bi pospješili učinkovitost te primjenjuju robotske tehnologije koje se temelje na pravilima kako bi automatizirali transakcijske financijske procese velikog opsega.

Istražuju također i mogućnosti koje se nude na sljedećoj stepenici u području automatizacije, a to je inteligentna automatizacija procesa koja kombinira RPA i umjetnu inteligenciju kao što je primjerice strojno učenje. Te tehnologije imaju sposobnost postupnog učenja kroz prikupljanje podataka kojim su izložene. Promjene u obračunavanju zakupa samo su jedan primjer; pilot studije pokazuju da alati UI-ja mogu pregledati oko 70-80% sadržaja jednostavnijih ugovora o zakupu. Kako tehnologija bude napredovala, ovakvi alati moći će se primjenjivati za čitanje, upravljanje i analiziranje složenih ugovora i podataka.

Automatizacija igra ključnu ulogu u tome da se zaposlenim financijskim timovima omogući da u svojim izvješćima pruže odgovarajuće uvide koji pridonose transparentnosti i povjerenju. Automatizacijom ključnih elemenata u izvršavanju zadataka - bilo da se radi o transakcijama ili složenijim zadacima - može im se omogućiti da se usredotoče na to da u svojim izvješćima pruže uvid utemeljen na podacima i na taj način podatke pretvore u stratešku vrijednost.

UI: korištenjem podataka do pravih uvida

Voditelji financija mogu primijeniti umjetnu inteligenciju kako bi uočili uzorke koji se pojavljuju u pozadini podataka, a strojno učenje kako bi predvidjeli mogući tijek događanja i poboljšali ishode. Istraživanje koje je provelo društvo EY pokazuje da gotovo tri četvrtine voditelja financija (72%) smatra da će UI imati značajan učinak na način na koji financije utječu na uvide utemeljene na podacima, odnosno da će takva tehnologija biti ključna za funkcioniranje financija u budućnosti.

Umjetna inteligencija

72%

voditelja financija smatra da će UI imati značajan učinak na to kako će financije oblikovati uvide utemeljene na podacima tijekom sljedeće dvije godine.

Također treba razmotriti i način na koji dionici primjenjuju umjetnu inteligenciju. Na primjer, uz pomoć tehnologije investitori mogu provesti analizu korporativnih financijskih informacija na načine koji su nekoć bili nezamislivi.

Blockchain tehnologija: budućnost korporativnog izvještavanja mijenja se zauvijek

Primjenom blokchain tehnologije provodi se decentralizirano vođenje evidencije transakcija, čime je svakom dioniku omogućen siguran pristup revizijskom tragu svih transakcija koje su provedene i to gotovo u stvarnom vremenu. Neki očekuju da će ova tehnologija postati standard u području korporativnog izvještavanja i računovodstva, odnosno da će zamijeniti postojeće IT i tradicionalne metode izvještavanja. Korištenjem blokchain tehnologije kako bi se automatski agregaciju računovodstvene evidencije, odjeli za izvještavanje manje vremena troše na unakrsne provjere i agregaciju, a više se mogu posvetiti analizi pouzdanih podataka.

U sklopu istraživanja koje je proveo EY, 24% voditelja financija izjaviilo je da smatra da će u idućih pet godina blockchain biti najvažnija tehnologija u području financija. Unatoč tome, tek treba prevladati niz izazova prije nego se takva predviđanja ostvare. Na primjer, ključni dionici, počevši od regulatornih tijela pa do upravnih odbora, trebali bi se usuglasiti i provesti u djelo odgovarajuće regulatorno okruženje.

Naučite se pouzdati u svoju podatkovnu analitiku

Dok su s jedne strane fokusirani na to da podatke o kojima izvještavaju preobraze u uvide, voditelji financija istovremeno moraju i održavati vrlo osjetljivu ravnotežu; naime, inovativne promjene kojima mijenjaju način na koji koriste podatke ne smiju se dogoditi na štetu standarda i povjerenja.

korporativno istraživanje pokazuje da je rizik u pogledu podataka ono što voditelje financija ponajviše brine. Izjavili su da je „povećani rizik u pogledu zaštite podataka i privatnosti“ najveći izazov s kojim se danas suočava korporativno izvještavanje. A upravo je zabrinutost u vezi sigurnosti podataka jedna od najkritičnijih prepreka primjeni novih tehnologija u izvještavanju.

Ovi problemi ipak ne bi trebali stajati organizacijama na putu. Kako bi njihovi izvještaji zaista bili usmjereni na vrijednosti, financijski odjeli trebali bi vjerovati svojim podacima. Za to su potrebne promjene ne samo tehnologije i procesa, već i promjene stava, vještina i načina upravljanja.

U obzir se tako treba uzeti etička dimenzija naprednih tehnologija koje se primjenjuju u podatkovnoj analitici, a potom predstaviti stajalište i pristup koji tvrtka zastupa.  Tvrtke koje su prigrlile umjetnu inteligenciju moraju početi razgovarati o načinima na koje je nadziru.

Automatizacija igra ključnu ulogu u otvaranju prostora koje financijski timovi trebaju da bi u svojim izvješćima mogli dati uvide koji pridonose transparentnosti i povjerenju.

Preobrazba ljudskih resursa u odjelima financija

Usvajanje nove tehnologije također podrazumijeva i promjenu pristupa pri odabiru sastava financijskih timova; 79% financijskih direktora koji su sudjelovali kao ispitanici u istraživanju EY-a tvrdi da je od iznimne važnosti da djelatnici odjela financija posjeduju određene nove vještine.

Konkretno, radu odjela financija svakako bi koristili članovi tima čije sposobnosti nadilaze tradicionalne vještine rada s financijama i računovodstvom, uključujući strateško poznavanje novih tehnologija kao što je umjetna inteligencija te disciplina kao što su podatkovna znanost i napredna statistika. Umjetna inteligencija je od posebnog značaja; istraživanje je pokazalo da 72% ispitanih voditelja financija smatra da će stručnjaci iz područja UI-ja biti ključni pokretači inovacija u financijama i izvještavanju u sljedeće dvije godine.

Kao rezultat toga, financijski direktori provode reviziju postojećih vještina svojih timova kako bi uočili nedostatke. To bi trebalo uključivati kako tehničke kompetencije („hard“ skills) nužne pri korištenju novih tehnologija, tako i one intelektualne, osobne kompetencije („soft“ skills) potrebne za interpersonalne odnose i strateško promišljanje.

Uz spomenute kompetencije, voditelji financija također bi trebali razmotriti budući model poslovanja S obzirom na očekivane nagle promjene strateških prioriteta organizacije, odjeli financija i korporativnog izvještavanja trebali bi biti dovoljno fleksibilni da se u takvoj situaciji uspješno prilagode. Usvajanje fleksibilnih modela, kao što je na primjer usluga vanjskih izvršitelja, jedan je način rješavanja ovakvih situacija.  Dostupni alati i podaci omogućavaju financijskim timovima blisku suradnju s vanjskim izvršiteljima kako bi se uspješno suočili s ovakvim izazovima. Otprilike tri četvrtine ispitanika izjavilo je da će ugovaranje usluga vanjskih izvršitelja igrati ključnu ulogu u ostvarivanju strateških prioriteta, dok će pristup tehnološkim vještinama biti ključni čimbenik pri ovakvom pristupu.

Međutim, primjena novog pristupa može se pokazati vrlo izazovnom uslijed nekih duboko ukorijenjenih kulturološki uvjetovanih stavova i otpora prema promjenama koji mogu stajati na putu prema napretku. Kako bi se prevladala ovakva vrsta otpora i ubrzale promjene koje očekuju djelatnike financijskih odjela, organizacije bi trebale na kreativan način pristupiti ljudskim resursima i vještinama koje su im nužne te na inovativan način odgovoriti na izazove zapošljavanja, razvoja talenata i pronalaska potrebnih članova timova. Na primjer, 76% ispitanika tvrdi da bi financijski odjeli trebali proširiti svoju perspektivu pri zapošljavanju i tako pronaći ljude čija se profesionalna pozadina nužno ne uklapa u postojeće tradicionalne okvire.

Kontinuirani proces

Kreativnost i inovativnost će biti daleko najvažniji čimbenici tijekom procesa digitalne transformacije u području financija u godinama koje dolaze. Nova tehnologija pruža organizacijama zlatnu priliku da koriste podatke u svrhu izvještavanja koje se temelji na vrijednosti, ali ako zaista žele postići taj cilj, moraju biti spremne na korjenite promjene i inovacije.

Kako bi u potpunosti iskoristili moć novih tehnologija, voditelji financija morat će postići ravnotežu između usavršavanja postojećih članova tima u odjelu za izvještavanje i zapošljavanja novih članova koji posjeduju vrlo tražene kompetencije iz područja kao što je podatkovna znanost. Također trebaju uvesti kontinuirani, dinamični pristup učenju - u svijetu digitalnih tehnologija, vještine imaju vrlo kratak rok trajanja. Važno je prepoznati da digitalna transformacija nije konačan, već kontinuirani proces.

Istražite digitalnu transformaciju iz svakog ugla

EY uvidi u digitalnu transformaciju mogu vam pomoći otključati novu vrijednost i stvoriti poduzeće budućnosti. 

Istražite više

Sažetak

Timovi koji rade u odjelima financija danas imaju pristup većoj količini podataka nego ikad prije. Kako bi iskoristili moć koju ta količina podataka sa sobom nosi kako bi njihovi izvještaji bili usmjereni na vrijednosti, trebaju primijeniti najnovije tehnologije i izgraditi povjerenje u vlastitu podatkovnu analitiku. Digitalna transformacija korporativnog izvještavanja također iziskuje od voditelja financije da promijene način razmišljanja pri zapošljavanju članova svojih timova po pitanju profila i vještina koje od njih trebaju očekivati.