6 minuta/e čitanja 7. tra. 2020.
Man hand fixing up a broken wooden floor

COVID-19: planiranje oporavka poslovanja za privatne tvrtke

6 minuta/e čitanja 7. tra. 2020.
Related topics COVID-19

U trenutnim okolnostima pandemije COVID-19, vrijeme je da se usredotočimo na pet ključnih prioriteta koji mogu pomoći u preoblikovanju rezultata.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je COVID-19 javnozdravstvenom prijetnjom međunarodnog razmjera. COVID-19 je postao ljudska tragedija i podjednako utječe na vlade i tvrtke neviđenim izazovima i rizicima. Kriza je to koja ima duboke posljedice za tvrtke širom svijeta. Od potpunog ili djelomičnog zatvaranja tvornica, poremećaja u lancu opskrbe, otpuštanja radne snage do problema novčanog toka, tvrtke osjećaju poslovni i financijski šok od izbijanja pandemije.

U vrijeme COVIDa-19, postoji niz ključnih pitanja o kojima bi poslovni lideri trebali razmišljati, kao i koraci koje trebaju poduzeti kako bi promijenili svoje poslovanje i planirali oporavak.

Pet načina za odgovor na utjecaj COVIDa-19

1. Prioritet stavite na sigurnost svojih ljudi i omogućavanje kontinuiranog angažmana

Osiguravanje sigurnosti i dobrobiti zaposlenika na radnom mjestu je neophodno. Ljudi traže smjernice svog poslodavca, zajednice i vlade. Rješavanje njihovih briga na otvoren i transparentan način pomoći će da ih angažirate i uvjeri ih u kontinuitet poslovanja.

Osiguravanje sigurnosti i dobrobiti zaposlenika na radnom mjestu je neophodno. Ljudi traže smjernice svog poslodavca, zajednice i vlade.

2. Izmijenite strategiju za kontinuitet poslovanja

Većina će poduzeća vjerojatno doživjeti značajne poremećaje u svom uobičajenom poslovanju i suočit će se s neučinkovitošću poslovanja tijekom cijelog trajanja krize COVID-19. Da bi lakše odgovorile na ove izazove, tvrtke će htjeti:

 • Procijenite kratkoročnu likvidnost
  Tvrtke će htjeti uvesti kratkoročno praćenje novčanog toka koje im omogućuje da pravovremeno predvide pritisak na novčani tijek i interveniraju. One će htjeti održati i strogu disciplinu u pogledu radnog kapitala, posebno oko naplate potraživanja i upravljanja nagomilavanjem zaliha. Uz to, važno je biti kreativan i proaktivno intervenirati kako bi se olakšao ciklus radnog kapitala.
 • Procijenite financijske i operativne rizike i brzo reagirajte
  Tvrtke će morati nadzirati izravne eskalacije troškova i njihov utjecaj na ukupne marže proizvoda, intervenirajući i pregovarajući kad je to potrebno. One će također morati pratiti pritiske koji mogu utjecati na neke od njihovih kupaca, dobavljača, izvođača ili partnera. Konačno, budite svjesni kršenja sporazuma s bankama i drugim financijskim institucijama u vezi s rizikom umanjenja vrijednosti imovine, koje može utjecati na zdravlje ukupne bilance.
 • Razmotrite izmjene duga i ugovore o kreditu
  Tvrtke mogu imati problema s novčanim tokom zbog poremećaja u svom poslovanju, većih operativnih troškova ili izgubljenih prihoda. Možda će morati pribaviti dodatno financiranje, izmijeniti uvjete postojećih ugovora o dugu ili odricanja ako više ne zadovoljavaju ugovore o dugu.
 • Razmotrite alternativne mogućnosti lanca opskrbe
  Tvrtke koje nabavljaju dijelove ili materijale od dobavljača na područjima koja su pod utjecajem COVIDa-19 htjet će potražiti alternative.
 • Utvrdite kako kriza COVIDa-19 utječe na proračune i poslovne planove
  Tvrtke će htjeti testirati financijske planove za više scenarija i povećati učestalost pregleda proračuna kako bi razumjeli potencijalni utjecaj na financijske performanse i procijenili koliko dugo utjecaj može trajati.
3. Komunicirajte s relevantnim dionicima

Jasna, transparentna i pravovremena komunikacija potrebne su prilikom stvaranja platforme za preoblikovanje poslovanja i osiguranja stalne podrške od kupaca, zaposlenika, dobavljača, kreditora, investitora i regulatornih tijela.

 • Kupci
  Tvrtke će htjeti ažurirati kupce o bilo kakvim utjecajima na isporuku proizvoda ili usluga. Ako ugovorne obveze ne mogu biti ispunjene kao rezultat poremećaja dobavljača ili proizvodnje, važno je održavati otvorene linije komunikacije kako bi se revidirali vremenski rokovi ili pozvali na klauzule "više sile". Takva proaktivna akcija pomoći će umanjiti kaznenu odštetu ili obaveze povezane s obećanjima prema kupcima.
 • Zaposlenici
  Za zaposlenike, komunikacijski planovi bi trebali pronaći ravnotežu između opreza i održavanja redovnog poslovanja.
 • Dobavljači
  Tvrtke moraju održavati redovne kontakte s dobavljačima u vezi s njihovom sposobnošću da isporuče robu i usluge tijekom krize COVID-19, kao i njihovim planovima oporavka kako bi tvrtka pravovremeno razmotrila alternativne mogućnosti lanca opskrbe.
 • Vjerovnici i investitori
  Tvrtke će htjeti preispitati uvjete i odredbe ugovora o zajmu kako bi identificirale osjetljive dugove i izbjegle vitalno tehničko kršenje duga. Ovi će pregledi imati dodatnu korist jer će tvrtkama pružiti priliku da proaktivno upravljaju dijalogom i komunikacijom s kreditorima u vezi s potrebnim izmjenama postojećih uvjeta ili refinanciranja.
 • Vlada i regulatori
  Tijekom komunikacije s relevantnim dionicima, tvrtke će se htjeti konzultirati sa svojim pravnim timovima radi savjeta o potencijalnim obvezama i sa svojim poslovnim jedinicama u vezi upravljanja komunikacijama o mogućim kršenjima.
4. Maksimizirajte uporabu državne podrške za tvrtke

Vlade diljem svijeta ubrzano razvijaju nove mjere za rješavanje ekonomskih izazova s kojima su suočene industrije, tvrtke i zaposlenici.

Mnoge su države već uvele fiskalne i / ili monetarne mjere namijenjene olakšavanju izazova nastalih u COVID-19.

Kako se razvijaju nove mjere, tvrtke bi trebale raditi na praćenju regulatornih i zakonodavnih promjena, analizirati kako se politike primjenjuju na njihovo poslovanje, dijeliti ekonomske probleme i prijedloge politika s vašim regulatorima i zakonodavcima, te komunicirati moguće nove prednosti zaposlenicima.

Kako vlade reagiraju na poziv za poticaj?

Redovito ažurirani EY Global Tax Policy Tracker pomaže u nadzoru novonastalih vladinih politika i odgovora na COVID-19.

Više

5. Izgradite otpornost u pripremi za novu normalu

Nakon što su tvrtke učvrstile strategije i iskomunicirale sve novosti s relevantnim dionicima, one će ih morati provoditi na temelju revidiranih planova, dok prate što se i dalje događa. Starije rukovodstvo trebalo bi pravodobno prijaviti svako odstupanje od plana kako bi njihove tvrtke mogle poduzeti dodatne radnje kako bi izbjegle daljnji negativni utjecaj.

Jednom kada se uspije kontrolirati izbijanje COVIDa-19, tvrtke će htjeti pregledati i obnoviti planove za kontinuitet poslovanja. Oni će htjeti procijeniti kako funkcioniraju postojeći planovi za kontinuitet poslovanja. Ako postoje nedostaci, tvrtke će htjeti utvrditi uzroke problema, bilo da se radi o pravovremenosti djelovanja, nedostatku infrastrukture, nedostatku radne snage ili problemima s vanjskim okruženjem. Tvrtke će tada htjeti razmotriti uspostavljanje novih internih smjernica na temelju naučenih lekcija, kao i čvrstih planova za izvanredne situacije kako bi izgradili otpornost i bolje odgovorili na buduće krize.

Planirajte oporavak sada, a ne kasnije

Iako postoje lekcije za naučiti nakon činjenice, tvrtke bi trebale donositi odluke tijekom krize s oporavkom na umu.

Krizu COVID-19 nemoguće je predvidjeti konvencionalnim alatima za predviđanje. Međutim, postoje mnoge lekcije koje tvrtke mogu naučiti i prenositi nakon što kriza prođe, jer su sada imale priliku analizirati svoj odgovor na krizu.

Kad se kriza završi, bit će jasno koje tvrtke imaju otpornost i spretnost da preoblikuju svoju poslovnu strategiju kako bi uspjele u budućnosti.

Dugoročno gledano, kompanije će morati razmotriti koliko im je snažno poslovanje, upravljački tim i inicijative kada se suočavaju s krizom. Bit će važno razmotriti i resetirati poslovne pretpostavke koje podupiru opskrbni lanac, kao i druge pretpostavke kojima su tijekom vremena izložena mnoga poduzeća.

Vodite kroz COVID-19 krizu

Imamo jasan uvid u kritična pitanja i odgovore potrebne za učinkovit kontinuitet i otpornost poslovanja.

Istražite

Kontaktirajte nas

Pomažemo u upravljanju krizama, kontinuitetu poslovanja i otpornosti poduzeća.

 

Kontakt

Sažetak

Dok privatne tvrtke upravljaju tekućom krizom COVID-19, moraju uzeti u obzir ovih pet glavnih prioriteta: dati prioritet sigurnosti ljudi i omogućavanju kontinuiranog angažmana, preoblikovati strategiju za kontinuitet poslovanja, komunicirati s relevantnim dionicima, maksimizirati korištenje državne potpore za tvrtke i graditi otpornost u pripremi za novu normalu.