Iparágak

EY - Iparágak
  • Share

Mindegy, hogy az üzleti tanácsadás, a könyvvizsgálattal foglalkozó, az adótanácsadásért vagy a tranzakciós tanácsadásért felelős csapathoz csatlakozik – mindenképpen tapasztalatokat fog szerezni egy konkrét üzletággal kapcsolatban.

Azon törekvésünk, hogy javítsuk és biztosítsuk az ágazatokba történő betekintés lehetőségét, lehetővé teszi az Ön számára, hogy egy konkrét ágazatra fókuszáljon, vagy világos szempontrendszert dolgozzon ki azon ágazatokra vonatkozóan, amelyekben ügyfeleink tevékenykednek. A multidiszciplináris csapat tagjaként közvetlen együttműködést fog kialakítani a világ legkülönbözőbb részein dolgozó ügyfeleinkkel, hogy segítsen nekik céljaik elérésében és versenyképességük fokozásában.

Gyűjtsön bővebb információkat az Önt érdeklő területről:

Autóipar

EY - Autóipar Az EY autóipari hálózata a világ autóiparában érvényesülő megatrendekre fókuszál. Az ágazat szakembereinek egyikeként együtt fog működni a könyvvizsgálattal, az adótanácsadással, a tranzakciós tanácsadással és az üzleti tanácsadással foglalkozó kollégákkal. Tudását a piaci trendek előrejelzésére, az ügyfeleinket érintő mozzanatok felismerésére, illetve a megfelelő reakció kidolgozására kell használnia.

Olaj és gáz

EY - Olaj és gáz Az olaj- és gázipar folyamatosan változik. A fokozódó jogalkotói nyomás mellett az árváltozások és a bonyolult geopolitikai helyzet tekinthetők a jelenkor legfontosabb kihívásainak. Az ágazat szakembereinek egyikeként tudását a többi tehetséges szakemberrel együtt a piaci trendek előrejelzésére, ezen tendenciák ügyfeleinket érintő mozzanatainak felismerésére, illetve a megfelelő reakció kidolgozására kell használnia.

Fogyasztói termékek

EY - Fogyasztói termékek A globális recesszió átrajzolta a fogyasztói termékek térképét. Az értéket képviselő termékeket kereső fogyasztók, a vevők és a versenytársak részéről tapasztalható nyomás fokozódása, a termékköltségek emelkedése, illetve a devizaárfolyam ingadozásának erősödése az összes, fogyasztói terméket gyártó vállalatot karcsúsításra és nagyobb agilitásra ösztönzi. Ezen vállalatok folyamatosan a megvalósításra fókuszálnak. Ágazati szakembereink egyikeként szakértelmét a tehetséges kollégákkal együtt arra használja majd, hogy előrejelezze a piaci trendeket, felismerje ezen tendenciák ügyfeleink szempontjából fontos mozzanatait, és kidolgozza a megfelelő reakció részleteit.

Áram- és közüzemi szolgáltatók

EY - Áram- és közüzemi szolgáltatók Egy zöldebb, biztonságosabb és kedvezőbb költségvonzatú energiára épülő jövő kialakítása érdekében az áramszolgáltató és a közüzemi szektornak komoly átalakításon kell átesnie, amely alapjaiban változtatja meg az ágazat üzleti modelljének egészét. A szektor egyik szakértőjeként Ön segíteni fog az ügyfeleknek az új kihívások leküzdésében.

Kormányzat és állami szektor

EY - Kormányzat és állami szektorAz állami irányítás alá tartozó szervek és a nonprofit szervezetek a világon mindenütt innovatív jellegű válaszokat keresnek azokra a komplex kihívásokra, amelyekkel szembe kell nézniük. Ön az ágazat szakembereinek egyikeként a minket jellemző lelkesedéssel és komoly elhivatottsággal segíti majd ügyfeleinket a céljaik eléréséhez vezető utak felismerésében. A tehetséges kollégákkal együttműködve ügynökségeknek és vállalatoknak kell segítséget nyújtania a köz érdekeit jobban szolgáló módszerek kidolgozásában.

Magántőke

EY - MagántőkeAz értékteremtés a magántőke befektetési cikluson túlmenően egészen a portfóliótársaságoknak és a pénzügyi alapoknak nyújtott tanácsadásig terjed. A szektor egyik szakértőjeként Ön testreszabott szolgáltatást fog nyújtani a magántőke alapok részére, amelynek célja a piaci versenyben történő hatékonyabb részvétel biztosítása. Ez a szemlélet a tranzakciós folyamatokra, a befektetésekre és a portfólió-társaságok teljesítményére, illetve piaci, ipari, valamint jogalkotási kérdésekre fókuszál.

Life Sciences

EY - Life SciencesAz EY élettudományi ágazata az élettudományokkal foglalkozó vállalatokat segíti a kihívásoknak történő megfelelésben a munkafolyamat minden egyes fázisában. Az ágazat szakembereinek egyikeként olyan ügyfelekkel fog együttműködni, akiknek a skálája az induló biotech vagy medtech cégektől az ismert piacvezető gyógyszeripari vállalatokig terjed. Ön jelenti majd a különbséget, függetlenül attól, hogy az innovatív szövetségek létrehozásában segédkezik a vállalatoknál, vagy a vállalat tevékenységének minőségét javítja, a szabályozással foglalkozik vagy éppen új piacokat térképez fel.

Ingatlan

EY - Ingatlan Napjaink ingatlan-ágazatának új szemléletmódot kell magáévá tenni a jogi előírások teljesítése, illetve a pénzügyi kockázatok kezelése érdekében, továbbá a globális terjeszkedéssel együttjáró kihívásoknak való megfelelés és a fenntartható növekedés biztosítása céljából. Ön a szektor egyik szakértőjeként tehetséges kollégáival együtt segít az ügyfeleknek abban, hogy sikereket könyvelhessenek el változó világunkban.

Média és szórakoztatóipar

EY - Média és szórakoztatóiparManapság a médialehetőségek széles tárházából eredően az integráció és az alkalmazkodóképesség a siker fontos tényezőjévé vált a médiavállalatok és szórakoztatóipari cégek számára. Az ágazat szakembereinek egyikeként tudását a többi tehetséges szakemberrel együtt a piaci trendek előrejelzésére, ezen tendenciák ügyfeleinket érintő mozzanatainak felismerésére, illetve a megfelelő reakció kidolgozására kell használnia. Kollégáival együtt segíteni fog az ügyfeleknek a versenyelőny elérésében.

Technológia

EY - TechnológiaA technológiai ágazatot az állandó változás jellemzi, amelynek többek között a folyamatos innováció, a megfelelő piaci időzítés és a dinamikus fogyasztói kereslet a mozgatórugója. Ön a szektor egyik szakértőjeként tehetséges kollégáival együtt segít az ügyfeleknek abban, hogy sikereket könyvelhessenek el változó világunkban. A többi tehetséges szakemberrel együtt piaci trendeket kell előrejeleznie, továbbá a piaci tendenciák ügyfeleinket érintő mozzanatainak felismeréséért lesz felelős, illetve a megfelelő reakció részleteit fogja kidolgozni.

Bányászat és fémipar

EY - Bányászat és fémiparAz állandóan változó fémárak, illetve a kereslet terén és a korlátozott tőkepiacok vonatkozásában tapasztalható bizonytalanság miatt a világ bányászatának és fémiparának új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznie. Az ágazat szakembereinek egyikeként tudását a többi tehetséges szakemberrel együtt a piaci trendek előrejelzésére, azok ügyfeleinket érintő elemeinek felismerésére, illetve a megfelelő reakció kidolgozására kell használnia. Kollégáival együtt segíteni fog az ügyfeleknek abban, hogy sikeresek legyenek változó világunkban.

Telekommunikáció

EY - TelekommunikációA telekommunikációs szakembereknek a növekedéssel, a működési hatékonysággal, a konvergenciával, a technológiával és az erősödő hatósági nyomással együttjáró kihívásoknak kell megfelelniük napjaink gyorsan változó világában. Ön a többi tehetséges szakemberrel együtt a piaci trendeket fog előrejelezni, ezen tendenciák ügyfeleinket érintő mozzanatainak felismeréséért lesz felelős, illetve a megfelelő reakció részleteit fogja kidolgozni. Telekommunikációs hálózatunk központjai Párizsban, Kölnben, Johannesburgban, Delhiben, Pekingben és San Antonioban találhatók. Ön a kollégákkal karöltve sikerekhez fogja segíteni a telekommunikációs vállalatokat napjaink folyamatos változásokkal jellemezhető világában.

Pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő karrierlehetőségek: segítséget kell nyújtani ügyfeleinknek egy állandóan változó és erősen szabályozott világban

A korábbinál jóval nagyobb szükség van arra, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek naprakészek legyenek, és a jogszabályokkal, illetve a törvényekkel összhangban végezzék tevékenységüket. Ezenkívül fontos, hogy képesek legyenek előrejelezni a piaci trendeket.
 
Pénzügyi szolgáltató csapatunk tagjaként nem csupán ügyfeleink rendszereit és a náluk lefolytatott ellenőrzéseket kell minősítenie, hanem tanácsokat is kell adnia nekik a piaci tendenciákkal kapcsolatban, valamint arra vonatkozólag, hogy mit kell tenni a versenyelőny kiharcolása érdekében.

Ön ténylegesen globális jellegű munkát fog végezni, értékes tapasztalatokra tehet szert, kihasználhatja a kiváló szakmai fejlődési lehetőségeket, és hozzájuthat ahhoz a támogatáshoz, amelyre az Önben rejlő potenciál kiaknázásához szükség van.

Három különböző terület létezik a pénzügyi szolgáltató csapaton belül – ezen területek egyikében tehet szert tapasztalatokra, de szorosan együtt kell működnie a másik kettővel, hogy olyan problémamegoldási javaslatokkal tudja segíteni ügyfeleinket, amelyekre a bennük rejlő potenciál kiaknázása érdekében szükség van.

Eszközmenedzsment

EY - EszközmenedzsmentAz eszközmenedzsment gyorsan fejlődik. Ágazati szakembereink egyikeként Ön segítséget fog nyújtani az eszközmenedzsereknek és a szolgáltatóknak, hogy képesek legyenek elllenállni a dinamikus gazdasági környezetre jellemző mindennapi nyomásnak. Segíteni fogja őket a gazdasági növekedés elérésében, a kockázat csökkentésében, a transzparencia biztosításában és a jogi ellenőrzésre való felkészítésben.

Banki szolgáltatások és tőkepiacok

EY - Banki szolgáltatások és tőkepiacokNapjaink erősen szabályozott és a globális verseny uralta világában a bankoknak és a biztosító társaságoknak hatékonyan kell kezelniük a kockázatot, miközben különböző részvényesek egész seregének igényeit kell kielégíteniük. Ágazati szakértőink egyikeként Ön a többi tehetséges szakemberrel együtt a piaci trendeket fogja előrejelezni, a piacon megfigyelhető tendenciák ügyfeleinket érintő mozzanatainak felismeréséért lesz felelős, illetve a megfelelő reakció részleteit fogja kidolgozni.

Biztosítás

EY - BiztosításA biztosítóknak fokozott mértékben kell kezelniük az egyre komplexebb és egymással szorosan összefüggő jogalkotási kérdéseket, amelyek érintik a kockázatkezelés terén kialakult szemléletüket, kockázatkezelési gyakorlatukat és a pénzügyi beszámoló készítést. Ágazati szakértőink egyikeként Ön segíteni fog az említett problémák megoldásában, és változó világunkban sikerre vezeti ügyfeleinket.