Tranzakciós Tanácsadás

EY - Tranzakciós Tanácsadás
  • Share

Karrier a Tranzakciós Tanácsadás területén: az ügyfelek támogatása a tőketervezés területén

Mindannyian tudjuk, hogy egy olyan időszakban, amikor a globális gazdasági környezet egyre komplexebb stratégiai kihívásokat tartogat, a tőketervezés kezelésének módja alapvetően meghatározza a jövőbeni versenyképességet.

Az EY tranzakciós szakembereként a világ legnagyobb vállalataival, a leggyorsabb növekedést produkáló cégekkel és magánbefektetőkkel fog együttműködni a legkomolyabb és leginkább komplex, határokon átívelő feladatok teljesítése során a globális piacon.

Segíteni fog ezeknek az ügyfeleknek, hogy változó világunkban jobb és átgondoltabb döntéseket hozzanak a stratégiai tőkemenedzsmenttel és a tranzakciókkal kapcsolatban. Mindez a vállalatoknak adott tanácsadást jelent arra vonatkozólag, hogyan őrizhetik meg, optimalizálhatják, növelhetik és fektethetik be tőkéjüket a stratégiai célok megvalósítása érdekében.

Ha megérti a tőke lényegét, valamint azt, hogy hogyan lehet elérni a tőke jelenleginél is hatékonyabb működését, otthon fogja érezni magát a tranzakciók területén.

Az ügyfeleinkkel történő együttműködés a tőketervezés területén

M&A Advisory (Fúzióval és felvásárlással kapcsolatos tanácsadás)

EY - M&A Advisory

Fúzióval és felvásárlással foglalkozó szakemberként a helyi ágazattal kapcsolatos alapos ismereteire támaszkodhat egy egyre bővülő globális hálózaton belül. Segíteni fog a vállalatoknak a tőke és a tranzakciók stratégiai kezelésében, ami hozzásegíti őket a változó világban történő helytálláshoz. Segítséget nyújt majd a vezető vállalatoknak és vállalkozásoknak, hogy üzleti beszámolók, akvizíciók, külső finanszírozású tranzakciók, vállalatok szétválása, átvétel és fúzió révén megvalósítsák a tőkével kapcsolatos stratégiai céljaikat.

Restructuring

EY - Restructuring

A piacvezető restrukturálási gyakorlatunk keretében Ön fogja segíteni azokat a vállalatokat és befektetőket, amelyek/akik pénzügyi nehézségekkel és veszélyekkel kénytelenek szembenézni az ügylet teljes gazdasági életciklusa során. Mi segíteni fogunk Önnek azon kompetenciák kifejlesztésében, amelyek szükségesek ahhoz, hogy átfogó és objektív tanácsokat tudjon adni a vállalatok restrukturálására, illetve egy lefoglalt ingóság értékesítésére vagy megvásárlására vonatkozólag, a nehézségek vagy az alulteljesítés kezelésével kapcsolatban vagy a tőkeoptimalizáció terén, amely a működő tőke menedzsment javítása révén érhető el.

Transaction Support

EY - Transaction Support

Tranzakciós támogatási szakemberként segíteni fogja az ügyfeleket stratégiai céljaik elérésében, függetlenül attól, hogy ingatlanvásárlásról- vagy elidegenítésről van-e szó. A tranzakció teljes időtartama alatt tanácsokat ad az ügyfeleknek - a stratégiai felméréstől egészen a megvalósításig, illetve az ügylet lezárását követő integrációig. Azonosítani fogja az értékteremtés kulcsfontosságú elemeit, értékelni fogja a jövőbeni teljesítményre vonatkozó elképzeléseket, és együtt fog működni az EY szolgáltató csapataival ügyfeleink integrált szolgáltatások formájában történő kiszolgálásának biztosítása érdekében.

Transaction Tax

EY - Transaction Tax

Minden tranzakció rendelkezik adóvonzattal, függetlenül attól, hogy akvizícióról, kisajátításról, összeolvadásról, a vállalat felosztásáról, vegyesvállalatról, refinanszírozásról, újrastruktúrálásról vagy tőzsdei ügyletről (például a vállalati részvény kibocsátásáról) van-e szó.

A tranzakciós adóval foglalkozó szakértőink látják el tanácsokkal a vállalatokat és a magánbefektetőket az összes adókérdéssel kapcsolatban - számtalan ágazatban és földrajzi területen. Az Ön feladatai közé tartozik majd, hogy segítsen az ügyfeleknek a tranzakciókkal összefüggésben jelentkező potenciális adózási előnyök kihasználásában, valamint az adókockázatok felismerésében és mérséklésében. Az újrastruktúrálásért felelős kollégákkal együttműködve segít majd a vállalatoknak a pénzügyi nehézségek leküzdésében (beleértve a hivatalos csődeljárás során felmerülő problémákat, illetve a nem alapvető üzletágak értékesítését), hogy helyreállítsa a mérleg egyensúlyát.

A globálisan integrált csapat tagjaként olyan, adózással és tranzakciókkal összefüggő ismeretekre és tapasztalatokra tesz szert, amelyekre egy dinamikus és erőteljes gazdasági környezetben a szakmai előmenetel érdekében szüksége van.

Valuation & Business Modeling

EY - Valuation & Business Modeling

Gazdasági modellezéssel foglalkozó szakemberként segítséget nyújt a döntéshozóknak a források felmérésében, valamint a források vállalaton belül történő hatékony elosztásának megtervezésében. Egy ágazat vagy egy új vállalkozás strukturálása érdekében gazdasági és pénzügyi modelleket fog kidolgozni a jól átgondolt modellezési és mennyiségi elemzési módszerek felhasználásával.
Mi tartozik az Ön feladatkörébe? Az Ön feladata, hogy objektív helyzetjelentést készítsen a legfontosabb feltevésekről és bizonytalanságokról, hogy az ügyfelek és befektetőik jobban átlássák a szóban forgó ügyletet – a bevétellel és az adórendszerrel kapcsolatos stratégiáktól a befektetésösztönző eszközökig, amelyek révén megvalósulhat az értékteremtés.