Az Ön fejlődése

EY - Az Ön fejlődése
  • Share

A szakmai fejlődés

Legyen az EY karrierjének következő állomása, így hatalmas lépést tesz az Önben rejlő potenciál kiaknázása felé. Az  EY karrierfejlesztési keretrendszere EYU néven ismert– az EY és Te. Ez a keretrendszer biztosítja az Ön számára azon készségek, ismeretek és határozottság elsajátítását, amelyekre a szakmai előmenetel érdekében szüksége van.

És ami a leglényegesebb: lehetőség nyílik karrierjének abba az irányba történő elmozdítására, amely a leginkább érdekli Önt. Nem fogja gúzsba kötni az a vállalati terület, ahol dolgozik, illetve nem csupán egyfajta feladatot fog ellátni. Számtalan lehetőséget fog kapni széleskörű tapasztalatok megszerzésére, valamint az üzletág legkülönbözőbb irányvonalainak feltérképezésére.

Az Ön fejlődése vállalati kultúránk központi eleme. Ez a felfogás hozzájárul egy vonzó és pozitív munkahely megteremtéséhez, és lehetőséget biztosít az Ön munkájának elismerésére, valamint komoly segítséget jelent ahhoz, hogy kimagasló szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleink részére. Röviden: ez tekinthető a folyamatos siker zálogának – az Ön sikere és a mi sikerünk alapjának.

A tanulási folyamat soha nem zárul le

Általános képzési tervünk két részből áll. Az első célja az Ön általános üzleti készségeinek és ismereteinek fejlesztése. A második célkitűzés az Ön szolgáltatásainkkal kapcsolatos műszaki ismereteinek állandó frissítése és bővítése, amely lehetővé teszi szolgáltatásaink színvonalának emelését, és ezáltal az ügyfelekkel kialakított kapcsolat javítását. Ugyanakkor megfelelően átgondolt lehetőségek kínálkoznak a vezetői és kapcsolatépítő képességek fejlesztésére is.

Jelenleg több, mint 16.000 tanfolyam szerepel kínálatunkban, amelyek keretében lehetőség nyílik menedzsment-rendszerünk megismerésére. A tavalyi évben munkavállalóink több, mint hat millió órát töltöttek tanulással, és 700.000-nél is több tanfolyamot végeztek el.

A szóban forgó rendszert munkavállalóink nemcsak tanulási célokra használhatják, hanem annak igazolására is, hogy részt vettek a jogszabályokban előírt műszaki képzésben – függetlenül attól, milyen helyet foglalnak el a globális szervezetünkön belül.

A mi sikerünk  – és egyben ügyfeleink sikere – munkavállalóink teljesítményének függvénye, így komolyan vesszük a képzésüket.

Ezen oknál fogva előrehaladásuk során speciális, jelentős képzési eseményekre invitáljuk munkavállalóinkat – mint például az Üdvözöljük az EY új munkavállalójaként vagy az Új Partnerprogram.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a leginkább hasznos és a karrierépítést leginkább szolgáló tapasztalatokat a munkavégzés során lehet megszerezni, és ezt a karrierfejlesztési programunk szerves részének tekintjük. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy munkatársaink megszerezzék a vállalatunkon belül történő szakmai előmenetelhez szükséges tapasztalatokat. Mindezt szem előtt tartva úgy tervezzük a megbízatásokat, hogy nemcsak ügyfeleinknek tudunk magas színvonalú szolgáltatást nyújtani, hanem munkavállalóink számára is a karrierépítés szempontjából legelőnyősebb közeget tudjuk biztosítani, akik eközben javíthatják vezetési és kapcsolatépítési képességeiket.

Az egyéni képességek hasznosítása

Arra szeretnénk biztatni, hogy a közösség érdekében használja fel szakmai tudását. Ebből nemcsak mások „húzhatnak hasznot“, hanem az Ön szakmai karrierje és személyisége is gazdagodik – miközben javítja vezetői, kommunikációs és projektmenedzselési képességeit.

Előrelépés a vállalatunkon belül

Tapasztalatszerzési programunk határokon és szolgáltatási ágazatokon átívelő álláslehetőségeket biztosít rövid- és hosszútávú megbízásokkal. Ez a mobilitás lehetővé teszi a különböző közegekben történő munkavégzést, amely izgalmas és lenyűgöző tapasztalatokkal gazdagíthatja Önt. Mindez segíteni fog a megfelelő gondolkodásmód kialakításában, illetve a fokozottan globalizálódó piacon elért sikerek realizálásában, ugyanakkor hozzájárul majd ügyfeleink igényeinek kielégítéséhez, valamint az Ön személyes céljainak eléréséhez.

A képzés, amelyre és amikor arra Önnek szüksége van

A képzési támogatás lehetővé teszi a munkatársaink számára, hogy nyílt és őszinte beszélgetéseket folytassanak a vállalatunk legkülönbözőbb szintjein dolgozó kollégákkal. Idetartozik a mindennapos, kötetlen, munka melletti coaching, a projektekkel kapcsolatos visszajelzések, de az időszakos formális teljesítményértékelések is.

Így a skála egyik végén munkatársaink felfogadhatnak egy mentort, akivel beszélgetéseket folytathatnak bizonyos készségekről és problémákról, a másik végén pedig kaphatnak egy tanácsadót maguk mellé, akivel hivatalosabb teljesítmény-ellenőrzéseket végeznek el, illetve akitől visszajelzést kapnak a munkájukról.

Munkával kapcsolatos coaching

EY - Munkával kapcsolatos coaching A munka melletti coaching beszélgetések gyakorlatias kommunikációt jelentenek, amelyekre a napi munkafolyamat során kerül sor, illetve amely segít abban, hogy a munkavállaló szélesítse szakmai látókörét, fokozza az áttekinthetőséget, illetve konkrét problémákat, kihívásokat kezelhetnek.
A coaching eredménye a jobb teljesítmény a gyakorlati oktatás és kevesebb újrakezdett feladat révén. Ha a munkavállaló egy olyan kollégával dolgozik együtt, aki képes segítséget nyújtani a munkával kapcsolatos problémák megoldásában, akkor ez hozzájárul, hogy hitelesebb képet tudjon alkotni saját munkahelyi teljesítményéről.

Tanácsadás – teljesítményértékelések

EY - Tanácsadás – teljesítményértékelések A teljesítménnyel kapcsolatos beszélgetések a tanácsadó és az alkalmazott számára egyaránt lehetőséget biztosítanak a ‘visszatekintésre’ és a teljesítményértékelésre, amely különböző szempontok öszegyűjtését és figyelembe vételét jelenti. Ezek az értékelések segítenek abban, hogy jobban kihasználja erősségeit, és a szakmai fejlődéssel kapcsolatos igények kielégítésében.

Tanácsadás  – szakmai előmenetel

EY - Tanácsadás – szakmai előmenetel A teljesítményértékelésen túlmenően a szakmai előmenetellel kapcsolatos karrierfejlesztési beszélgetések is fontos szerepet játszanak az EY képzési tevékenységében. Ezeknek a beszélgetéseknek arra kell ösztönözniük a munkavállalót, hogy feltérképezze egyéni érdekeit, törekvéseit, igényeit és lehetőségeit. Mindez értelmes célok kitűzését eredményezi  – éves viszonylatban és hosszabb távon egyaránt.

Mentori támogatás

EY - Mentori támogatás A mentori támogatás segítséget, információt és gyakorlati tanácsokat nyújt számos szakmai fejlesztési és karrierépítési témakörben.  A mentorálás nem azonos a képzési támogatással, amely napi támogatást jelent a munkával kapcsolatos kérdésekben. Az EY-nál arra ösztönözzük tapasztalt szakembereinket, hogy mentori támogatást nyújtsanak a kevésbé gyakorlott kollégáknak olyan kezdeményezéseken keresztül, mint a Karrier Tanácsadói program.