Üzleti tanácsadás

 • Share

Globálisan integrált társaságként egységes módszertani megközelítéssel és eszköztárral állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Struktúránk lehetővé teszi tanácsadóink hatékony mozgósítását annak érdekében, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyre és projekthez rendelhessük őket.

Iparág-orientált megközelítésünkkel és globális jelenlétünkkel segítjük ügyfeleinket a kockázatok kezelésében, piaci teljesítményük növelésében és működési eredményeik fenntartásában. 

 • Teljesítménynövelés

  A lehetőségek teljes kiaknázása érdekében ügyfeleinknek folyamatosan növelniük kell vállalati teljesítményüket – valamint fenntartani ezt a növekedést. Szakértőink segítenek abban, hogy sikeresen megfeleljenek e kihívásnak. A pénzügyi és ügyfélkezelési i területekre, valamint a szállítói láncra összpontosítva segítjük ügyfeleinket, hogy mérhető és fenntartható növekedést érjenek el üzleti teljesítményükben.


  Pénzügy
  Tapasztalatainkra és multidiszciplináris szemléletünkre támaszkodva az alábbiakban nyújtunk segítséget ügyfeleinknek:

  • Pénzügyi működési modellek kialakítása, átalakítása
  • Kiszervezéssel, offshore szolgáltatásokkal, valamint szolgáltató központokkal kapcsolatos megoldások tervezése és irányítása
  • A teljesítményirányítási rendszerek tökéletesítése
  • Pénzügyi rendszerek tervezése és bevezetése
  • Vállalati költséggazdálkodási rendszerek kidolgozása és megvalósítása


  Ügyfélkezelés
  A vállalkozások számára kiemelkedően fontos a jövedelmező ügyfélkapcsolatok kiépítése, majd azok fenntartása, fejlesztése. Szakértő csapatunk az alábbiakban nyújt ehhez segítséget:

  • A vállalat piaci és ügyfélstratégiájának kialakítása és megvalósítása
  • Az ügyfelekre vonatkozó, jól hasznosítható kimutatások, analitikák kidolgozása és elkészítése, melyek lehetővé teszik a vevők igényeinek megismerését
  • Árképzési, promóciós, csatornaválasztási és termékstratégiák kidolgozása az árrés javítása és a nyereség növelése érdekében
  • Az ügyfélszolgálat irányításának tökéletesítése
  • A marketing és értékesítési terület teljesítményének javítása
  • A beszedési folyamatok hatékonyabbá tétele és felgyorsítása


  Szállítói lánc
  A szállítói lánc kiváló eszköz arra, hogy a cégek megkülönböztessék magukat versenytársaiktól. A vezető szervezetek egyre inkább keresik annak a módját, hogy a szállítói lánc teljesítményének fokozásával hogyan csökkenthetik költségeiket, növelhetik bevételüket, és főként hogyan növelhetik a vállalat értékét a tulajdonosok és az ügyfelek számára. Ügyfeleinkkel folytatott együttműködésünk során – amely a stratégia kidolgozásától annak megvalósításáig terjed – kiemelt célunk, hogy:

  • Megbízható adatelemzés révén információt nyújtsunk a szállítói lánc megfelelőségéről.
  • A globális szállítói láncokat a műveleti, adózási ügyeket és kockázatokat is lefedő multidiszciplináris szemlélet alapján alakítsuk át.
  • A beszerzési területet érintő kockázatok áttekintésével, felmérésével és javításával hosszú távú, fenntartható előnyt érjünk el.
  • Továbbfejlesszük a szállítói láncot és az infrastruktúrát a fejlődő piacokon, és ennek révén növeljük a vállalat piaci részesedését és serkentsük bevételeinek növekedését.
  • Beépítsük a környezetvédelem, a fenntarthatóság és az alacsony széndioxid-kibocsátás szempontjait a teljes szállítói láncba.
  • Az adott ágazattal foglalkozó, tapasztalt szakembereink révén ágazat-specifikus információkat nyújtsunk a szállítói lánccal kapcsolatban.
 • Kockázatkezelés

  A gyorsan változó piaci körülmények miatt a kockázatkezelést be kell építeni a vállalati kultúrába, egy közös kockázati nyelv pedig elengedhetetlen a napi működés során:

  • a hosszú távú stratégiai célok megőrzéséhez
  • a pénzügyi kockázati kitettség lehető legnagyobb mértékű enyhítéséhez
  • a folyamatosan változó jogszabályok betartásához
  • az eredményes és költséghatékony működéshez.

  Sok szervezet azért nem képes teljes mértékben kiaknázni a kockázatkezelésre szánt befektetéseit, mert ezen folyamatait elszigetelve kezeli, és nem kerül sor a kritikus adatok és információk megosztására.

  Hogyan segítjük ügyfeleinket céljaik elérésében?

  • Kockázatkezelés (ide tartoznak a szerződésből eredő kockázati szolgáltatások, a kockázat monitoring valamint a szolgáltató szervezet ellenőrzésére vonatkozó jelentéstétel)
  • Kockázat-átalakítás (kontrolltranszformációs gyors értékelés, átfogó ERM tanácsadási szolgáltatások, mint például kockázati univerzum transzformáció, kockázati módszertan kidolgozása, kockázatkezelési eszközök biztosítása, képzések, tréningek)
 • Államigazgatási tanácsadási szolgáltatások

  Az államigazgatási szektor intézményei számos kihívással néznek szembe, amelyek hatékony megoldása speciális tudást és látásmódot igényel. Az EY segít a helyes válaszok megtalálásában és nehézségek megoldásában. Célunk segíteni az államigazgatási szektor szereplőit:

  • az adminisztratív terhek csökkentésében,
  • támogatni őket szervezetük fejlesztésében, racionalizálni működésüket,
  • támogatni változáskezelésüket,
  • felgyorsítani az uniós kifizetéseket,
  • az állami és EU által finanszírozott projektjeik esetén biztosítani azok elszámolhatósági követelményeknek való megfelelését,
  • támogatott projektek esetén megvalósíthatósági tanulmányok, költség-haszon elemzések készítésében.
 • Belső ellenőrzés

  A vezetők célja a belső ellenőrzéssel az, hogy betekintést nyújtson a stratégiai kezdeményezésekbe, és ezáltal megoszthatók legyenek az üzleti teljesítményt javító ötletek.Mint stratégiai tanácsadó funkció, a belső ellenőrzés:

  • Azonosítja az egész vállalatra kiterjedő költség-fejlesztéseket
  • Az üzleti teljesítmény javítására vonatkozó javaslatokat tesz
  • A kockázatokra összpontosító, kulcsfontosságú betekintést biztosít


  Ügyfeleink segítségére lehetünk az alábbiakban:

  • Belső ellenőrzési funkció értékelése és a fejlesztésre szoruló területek azonosítása
  • A belső ellenőrzés stratégiai értékének növelését szolgáló lehetőségek azonosítása
  • A fejlesztések felgyorsítása co-sourcing révén
  • Kockázatfelmérés végzése, ideértve a stratégiai, pénzügyi, megfelelőségi és működési kockázat területeit is.
 • IT tanácsadás

  Segítséget nyújtunk az informatikai kockázatokkal és teljesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos kérdések megoldásában.


  Informatikai tanácsadás
  Az informatika kérdéseit a vállalat céljaival összefüggésben vizsgáljuk és közvetlenül a vállalat IT tevékenységét irányító vezetővel dolgozunk együtt. Az informatikai szakterület hatékonyságának növelésével a terület a vállalat szerves részeként tud működni, valamint hatékonyabban tudja támogatni a döntéshozási folyamatokat, az átalakításokra vonatkozó kezdeményezéseket.

  • Információmenedzsment és adatelemzési szolgáltatások
   Segítjük a vállalkozásokat a jobb adatkezelés kialakításában, valamint az adatokba és kapcsolódó technológiákba történő befektetéseik megtérülésének jobb kihasználásában.
   Az információmenedzsment az adatgazdálkodás fontosságát és átfogó szerepét hangsúlyozza, mely biztosítja és fenntartja a növekedéshez szükséges átláthatóságot, aminek végrehajtásában segítséget nyújtunk. Ügyfeleink adatait különböző algoritmusok és üzleti modellek mentén dolgozzuk fel annak érdekében, hogy objektív betekintést nyújtsunk az aktuális kérdésekbe.
  • Az informatikai terület átalakítása
   Szakembereink támogatást nyújtanak az informatikai hatékonyság mérésének kialakításában és fejlesztésében, ezáltal elősegítve az informatikai befektetések megtérülését.
    A szolgáltatások magukban foglalják az igénymenedzsmentet, az IT beszerzéseket és kiszervezéseket, az alkalmazások és az infrastruktúra optimalizálását és konszolidációját, illetve a megoldás-architektúrát.
  • Technológiai segítségnyújtás
   Segítjük ügyfeleinket a technológiai jellegű átalakítások végrehajtásában. Kiterjedt üzleti és szakmai tapasztalatainkra támaszkodva segítjük az ágazati szoftvercsomagok bevezetését, elsősorban a pénzügyek, a szállítói lánc, a CRM, HR, kockázatkezelés és a compliance terén.
  • Az ügyféloldali projekttanácsadás
   Segítséget nyújtunk az informatikai rendszerek nagyszabású átalakítását célzó programokhoz, ideértve a vállalati ERP-rendszert érintő átalakításokat. Támogatjuk ügyfeleinket a teljes átalakítási program véghezvitelében, beleértve a külső szállítók kezelését is.


  Informatikai kockázatkezelési és tanácsadási szolgáltatások
  Szakértőink segítik ügyfeleinket, hogy az informatikai kockázatkezeléssel kapcsolatos kihívásoknak az üzleti stratégiájukkal összhangban tudjanak megfelelni.
  Szolgáltatásaink:

  • Informatikai kontroll szolgáltatások
   Informatikai kontroll szolgáltatásaink révén első sorban az alkalmazás-, infrastruktúra- és adatréteg-szintű IT kontrollok hatékony kialakítását, megvalósítását és racionalizálását valósítjuk meg ügyfeleinknél.
  • Informatikai kockázat transzformáció
   Segítünk azonosítani a legfontosabb kockázatokat, megtervezni kezelésük keretrendszerét, és megfelelő technológia alkalmazásával javítani az informatikai kockázatkezelés hatékonyságát és eredményességét.
  • Informatikai kockázati tanácsadás
   Függetlenségünk megfelelő alapot jelent ahhoz, hogy az informatikai kockázatokról elfogulatlan és megbízható áttekintést adjunk ügyfeleink részére
   .
 • Tanácsadás pénzügyi szolgáltatók részére

  Pénzügyi kockázatkezelési szolgáltatás
  Banki ügyfeleinket számos kockázatkezelési kihívás során tudjuk támogatni megoldásainkkal. Fő szakterületeink közé az alábbiak tartoznak:

  • Hitelkockázat (rating/scoring modellek, értékvesztés, modellek belső felhasználási módjának meghatározása és irányítása („model governance”), modell validálás, behajtási tevékenységek vizsgálata)
  • Működési kockázat
  • Piaci kockázat (treasury teljesítménymérés, árazási modell validálás, derivatívák értékelése, banki transzferárazás, ALM modell javítása és értékelése, ILAAP)
  • Pénzügyi terület (termékjövedelmezőség, üzleti tervezés, pénzügyi folyamatoptimalizálás, költségvetés-készítés valamint előrejelzés, folyamatirányítás és projektmenedzsment)
  • Compliance (jogszabályi megfelelés)


  Aktuáriusi és biztosítási megoldások
  Szorosan együttműködünk tanácsadó, könyvvizsgáló, számviteli, tranzakciós szolgáltatás és adózási szakembereinkkel annak érdekében, hogy ügyfeleink problémáira integrált megoldást tudjunk nyújtani. Szolgáltatásaink az alábbi területekre összpontosítanak:

  • Aktuáriusi szolgáltatások modernizálása (átalakítás, felülvizsgálat és üzemeltetés)
  • Kockázatkezelés és modell-validáció
  • Szolvencia II szabályozás támogatása
  • Pénzügyi jelentések, többek között IFRS-átállás
  • Üzleti stratégia és teljesítménynövelés
  • Tranzakciókkal kapcsolatos támogatás
  • IAS 19 szerinti jelentés- és modellfejlesztés
 • Kibervédelmi szolgáltatások

  Kibervédelmi csapatunk magasan képzett szakértőkből áll, akik nemzetközi tapasztalattal és számos nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkeznek az információ-biztonság területén.

  Tudjon meg többet kibervédelmi szolgáltatásinkról!


   

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel