Kis- és középvállalatok figyelmébe ajánljuk

Felelős Üzleti Működés Szolgáltatások

 • Share

Napjainkban a nehéz gazdasági körülmények komoly nyomást gyakorolnak a társaságok felsővezetésére. A nem megfelelően kialakított vagy nem megfelelően működtetett kontrollkörnyezet gyakran lehetőséget nyújt egyre súlyosabb és szerteágazóbb visszaélések elkövetésére, különösen nagy kárt okozva ezzel a tulajdonosoknak, a munkavállalóknak és a gazdaság egészének egyaránt.

Az EY Felelős Üzleti Működés Szolgáltatások üzletága a következőkben tud segítséget nyújtani kis- és középvállalati ügyfeleinek:

Miért van szükségem erre? Miért éri meg nekem? Miért az EY?
• mert a cég vagyonának, értékeinek védelme személyes érdek  - az esetleges büntetések, veszteségek nehezen függetleníthetők a vezetők személyétől

• mert a növekedésből adódóan folyamatosan új kockázatokkal kell szembenézni

• mert az árbevétel növekedésével párhuzamosan a visszaélések valószínűsége és nagyságrendje is arányosan növekszik

• mert egyre több szabályzó iránymutatásait kell szem előtt tartani

• mert a vállalat növekedésével egyre komplexebbé váló folyamatok egyre kevésbé átláthatók a vezetés számára

• mert a vállalat mérete már átgondolt, tervszerű kontrollokat igényel

• mert a dolgozók eltávolodhattak a szervezet vezetőitől, a közös céloktól, értékektől

• mert a fluktuáció dinamikusabbá vált

• mert a beszállítói, partneri kör szélesedik, változik

 
• mert a szolgáltatások elemenként is igénybe vehetők

• mert a visszaélésekből, lopásokból eredő károk és veszteségek értéke jóval magasabb, mint a megelőzési szolgáltatások költsége

• mert egy szakszerű visszaélés-kezelési rendszer kezdeti kialakítása költségkímélőbb, mint egy nem megfelelő rendszer későbbi testre szabása

• mert olyan ismeretekre tehet szert a vállalat, amelyek a szervezeten belül nem állnak rendelkezésre

• mert a szolgáltatások költsége számolható, tervezhető, szemben a potenciális veszteségekkel
• mert a minőségi szolgáltatás már középtávon megtérül

• mert szolgáltatásaink ár-érték aránya kimagasló

• mert lehetőséget biztosítunk a szolgáltatások testre szabására

• mert az EY a kis- és középvállalatokra is kiemelt figyelmet fordít


Milyen szolgáltatást vehetek igénybe?

Vállalati csomag
 

 • Megelőzést célzó szolgáltatásaink

  A vállalat belső folyamatainak áttekintésén keresztül felmérjük a visszaélési kockázatot magukban rejtő tényezőket, javaslatokkal támogatjuk hatékony belső folyamatok kialakítását, vagy továbbfejlesztését.

 • Felderítési szolgáltatásaink

  Gyanú, vagy részinformáció alapján tényfeltáró vizsgálat lefolytatásával megállapítjuk a visszaélés tény- és tárgyszerű körülményeit, az érintett személyi kört, objektív bizonyítékok összegyűjtésével jelentésben teszünk javaslatot a lehetséges megoldási módokra, a károk minimalizálásának lehetséges útjaira, ily módon elősegítve a vezetői döntéshozatalt. 

 • Digitális felderítési szolgáltatásaink

  A rendelkezésünkre álló speciális informatikai eszközöknek és módszereknek, valamint szakértőink tapasztalatának köszönhetően biztosítani tudjuk olyan adatok felkutatását, azonosítását, rögzítését és értelmezését, melyek ugyan a vállalat rendszerében helyezkednek el, de azok létezéséről és jelentésükről még az üzemeltetői és felhasználói állomány sem tud.

  Az adatok szakmai elemzésén, értékelésén keresztül olyan információk érhetők el, melyek visszaélés elkövetésére utalhatnak, vagy egyenesen bizonyíthatják azt, ily módon segítve a vezetőket a szükséges intézkedések meghozatalában.

 • Megfelelőségi szolgáltatásaink (compliance)

  Szolgáltatásaink segítségével választ kaphat arra az összetett kérdésre, hogy milyen külső szabályok vonatkoznak vállalata működésére, s cége azoknak milyen mértékben felel meg, valamint milyen belső szabályzó rendszer kiépítése volna célszerű a problémák megelőzése, vagy kezelése érdekében. Ezek alapján értékelhető, hogy a feltárt esetleges hiányosságok milyen kockázatot jelentenek, és azokat milyen módon lehet orvosolni.

  A helyezet feltérképezése mellett tanácsadással, oktatásokkal, akár dedikált személy, vagy szervezeti egység felkészítésével tudjuk támogatni vállalatát a megfelelőség (compliance) területén.

  A normáknak való megfelelés és az átláthatóság azért is fontos a kis- és középvállalatok számára, mert napjainkban a nemzetközi nagyvállalatok e szempontokra figyelemmel alakítják ki beszállítói hálózatukat. 

 • Jogviták, peres ügyek során alkalmazható szolgáltatásaink

  Amennyiben vállalata jogvitával, perrel, vagy bírósági eljárással néz szembe, a jogi lépéseket célszerű szakmai érvekkel, bizonyítékokkal támogatni az optimális eredmény elérése érdekében. Szakismeretünk és technikai eszközparkunk lehetőséget biztosít arra, hogy olyan külső, megbízható és hiteles információkat szolgáltasson vállalatának, melyek akár bíróság előtt is megállják a helyüket. Több iparágra kiterjedő, nemzetközi tapasztalatunk segítségével nem csak hazai, hanem külföldi eljárások során is érdemi támogatást tudunk biztosítani.