Nagyvállalatok figyelmébe ajánljuk

Felelős Üzleti Működés Szolgáltatások

 • Share

Napjainkban a nehéz gazdasági körülmények komoly nyomást gyakorolnak a társaságok felsővezetésére. A nem megfelelően kialakított vagy nem megfelelően működtetett kontrollkörnyezet gyakran lehetőséget nyújt egyre súlyosabb és szerteágazóbb visszaélések elkövetésére, különösen nagy kárt okozva ezzel a tulajdonosoknak, a munkavállalóknak és a gazdaság egészének egyaránt.

Az EY Felelős Üzleti Működés Szolgáltatások üzletága a következőkben tud segítséget nyújtani nagyvállalati ügyfeleinek:

Miért van szükségem erre? Miért éri meg nekem? Miért az EY?
mert az átláthatóság a cég jellegéből, működésből adódóan kiemelt jelentőséggel bír (közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó szervezetek, US SEC stb.)   

• mert a tevékenység nagyságrendje, komplexitása önmagában jóval több támadási felületet rejt

• mert a szankciók többségükben a vezetőket érintik
(Yates memo)

• mert nemzetközi és hazai jogszabályokat, előírásokat egyaránt szem előtt kell tartani

• mert a globális szabályzók implementálása a hazai környezetben nem mindig egyszerű

• mert a belső kontrollfolyamatok több szintűek és széleskörűek
• mert felmérések szerint az etikus működés elősegíti az árbevétel növekedését és a margin megtartását (EY felmérése alapján)

• mert a visszaélések okozta kár értéke jellemzően többszöröse egy visszaélés-megelőzési program beruházási költségének

• mert a károk felmérése, kezelése további járulékos költségeket jelent

• mert a jogi procedúrák költségei (eljárási költségek, bírságok) nagyon magasak lehetnek

• mert a reputációs károk gyakran visszafordíthatatlanok
• mert több iparágra kiterjedő, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezünk a visszaélések felderítése terén

• mert a visszaéléskockázat-menedzsment mellett széleskörű pénzügyi szakismeret áll rendelkezésünkre

• mert megoldásainkat az ügyfél igényeihez tudjuk igazítani

• mert olyan technikai eszközöket, módszereket alkalmazunk, melyek a világ élvonalába tartoznak

• mert az EY-tól megszokott megbízhatóságot és minőséget biztosítjuk

• mert megoldásainkat az objektivitás és a hatékonyság jellemzi

• mert szolgáltatásainkat - az ügyféligények változásainak megfelelően - folyamatosan fejlesztjük

 
Milyen szolgáltatást vehetek igénybe?
 • Preventív jellegű szolgáltatásaink

  A vállalatnál kialakult működési gyakorlat és kontrollrendszer külső, objektív áttekintése és értékelése alapján felmérjük azokat a kockázatokat, amelyek visszaélések elkövetését teszik lehetővé. Gyakorlati tapasztalataink arra utalnak, hogy a vállalatok elsősorban a pénzügyi beszámoló megbízhatóságával összefüggő belső kontrollok kialakítására koncentrálnak, míg más területek háttérbe szorulnak.

  A visszaélések azonban számos más formában jelen lehetnek egy szervezetben (korrupció, lopás, csalás, sikkasztás stb.), amelyek anélkül is jelentős károkat okozhatnak, hogy a beszámoló hitelessége megkérdőjeleződne. A körülmények visszaélés-szempontú felmérése (motivációs tényezők, nem megfelelően kontrollált folyamatok stb.) azonban lehetőséget teremt a kockázatok azonosítására, értékelésükre és a kezelési megoldások kidolgozására, mindig figyelembe véve az iparági, földrajzi és tevékenységbeli sajátosságokat.

  A visszaélési háromszög koncepciója a könyvvizsgálat és a pénzügyi visszaélés-kezelés területein általánosan elfogadott és alkalmazott elmélet, mely a visszaélések azon alaptényezőit szemlélteti, melyek minden esetben megfigyelhetők.

  Visszaélési háromszög 

  Egy hatékony visszaélés-megelőzési program kialakításával oly módon formáljuk a vállalati kultúrát és fejlesztjük a folyamatokat, hogy az biztosítsa olyan alapvető tulajdonosi és menedzsment-érdekek érvényesítését, mint a vagyon védelme, vagy a személyi felelősség.

 • Tényfeltáró szolgáltatásaink

  Gyanú, vagy részinformáció alapján tényfeltáró vizsgálat lefolytatásával megállapítjuk a visszaélés tény-, és tárgyszerű körülményeit, az érintett személyi kört, valamint objektív bizonyítékok összegyűjtésével jelentésben teszünk javaslatot a lehetséges megoldási módokra, a károk minimalizálásának lehetséges útjaira. 

  A vizsgálatok során olyan technikai eszközöket és módszereket alkalmazunk, melyek megfelelnek a nemzetközi jogi és szakmai előírásoknak, ezáltal biztosítják a függetlenség és hitelesség követelményeit. Ez lehetővé teszi ügyfeleink számára az általunk felderített bizonyítékok felhasználását hivatalos eljárások során is.
   

 • Digitális Forensic szolgáltatásaink

  Forensic és eDiscovery eszközeinket és módszereinket alkalmazzuk a preventív és detektív jellegű szolgáltatásaink során egyaránt, de ügyfeleink igényeinek megfelelően önálló szolgáltatásként is tudjuk biztosítani.

  Elektronikus felderítés (eDiscovery):
  A vállalatnál meglévő hatalmas mennyiségű, elektronikus formában tárolt adat közül idő- és költséghatékonyan képesek vagyunk meghatározni, összegyűjteni, feldolgozni, illetve a hozzáférhetőségét biztosítani azoknak az adatoknak, melyek egy vizsgálat vagy eljárás szempontjából információértékkel bírnak. 

  IT Forensics:
  Speciális technikai eszközök és szakismeret birtokában mélyreható vizsgálatnak vetjük alá a vállalat releváns adathordozó eszközeit (számítógép, mobiltelefon, táblagép stb.), melyekből olyan adatok visszanyerésére van mód, melyek a hétköznapi használat során nem elérhetők. Ezen adatok felhasználásával rekonstruálhatóak a korábbi történések, melyekből a használó személyére, illetve a használat jellegzetességeire vonatkozó következtetések vonhatók le.

  Adatelemzés:
  Szakmai ismereteink, tapasztalataink és különféle céleszközök felhasználásával képesek vagyunk a vállalatnál rendelkezésre álló (vagy Forensic eszközök útján összegyűjtött), sokszor nagy mennyiségű, szórtan elhelyezkedő, heterogén minőségű adatok összegyűjtésére, elemzésére és értékelésére, melyek alapján kiszűrhetők a hibák, visszaélések, vagy a nem megfelelő üzleti tevékenység. 

  Kiberbiztonsági szolgáltatások:
  Szolgáltatásunk keretein belül kivizsgáljuk a hálózati betöréseket és az esetleges adat- és szellemi tulajdon lopásokat. Diagnosztikai eljárásaink segítségével azonosítani tudjuk a fenti eseményekre jellemző nyomokat és bizonyítékokat a hálózati forgalomban.

 • Compliance szolgáltatásaink

  A nagyvállalatok biztonságos és eredményes működése napjainkban nem nélkülözheti a szabályzó környezet átfogó ismeretét és az előírásokkal való összhang megteremtését. Ez azonban komoly kihívást jelent, hiszen mára a hazai jogszabályok mellett számtalan olyan norma (nemzetközi érvényű jogszabályok, irányelvek, szabványok, ajánlások, kamarai előírások stb.) határozzák meg a működést, melyek komplex értelmezése és alkalmazása széleskörű szakértelmet igényel.

  Compliance szolgáltatásaink alapköve, hogy megoldásaink során a szabályzókörnyezet előírásainak való megfelelést és a vállalat üzleti céljainak elérését a lehető legoptimálisabb összhangban igyekszünk megteremteni.

  Compliance szervezet és folyamatok kialakítása
  Szolgáltatásunkkal egy hatékony compliance szervezet alakítható ki, vagy a meglévő szervezet hatékonysága fejleszthető. Annak érdekében, hogy a szervezet képes legyen minden, a compliance körébe tartozó probléma megelőzésére, illetve kezelésére, szakszerűen megtervezett folyamatok beépítése történik meg.

  Compliance menedzsment rendszer kialakítása
  Támogatást nyújtunk vállalati compliance menedzsment rendszerének (CMS) megtervezésében és felépítésében, melynek alappillérei közé tartozhat az etikai kódex és a „forródrót” kialakítása, a rendszeres kockázatfelmérés, és az ezen alapuló éves vizsgálati terv elkészítése és kivitelezése. Elősegítjük az új rendszer integrációját, melynek részét képezi az értékek megfelelő kommunikációja, illetve a szükséges tréningek végrehajtása.

  Compliance vizsgálat
  Eseti, vagy rendszeres (kockázatfelmérésen alapuló, éves tervben szereplő) compliance vizsgálatok lefolytatását támogatjuk vagy végezzük el, melyek során áttekintjük a meglévő folyamatokat, beépített kontrollokat, értékeljük eredményességüket, s javaslatokat fogalmazunk meg a fejlesztési lehetőségek tekintetében.
   

 • Üzleti jogviták és peres ügyek során alkalmazható szolgáltatásaink

  A nagyvállalatok tevékenységének volumene és szerteágazósága okán számtalanszor alakul ki olyan helyzet, hogy a felek eltérő álláspontja, vagy jogszabályi előírások miatt külső szakértő bevonása szükséges, vagy célszerű (pl. akvizíció, cégcsoport-struktúra átalakítás, szerződésmódosítás, vagy -bontás, szabadalmi kérdések, márkanév-használattal összefüggő esetek, know-how védelme stb.). Amennyiben a jogviták tárgyalásos úton történő rendezése nem vezet eredményre, bírósági eljárás keretében történhet döntéshozatal.

  Optimális eredmény nem érhető el, ha a felmerült problémát pusztán jogi megközelítésből kívánják kezelni. A megfelelő érvek és bizonyítékok rendelkezésre állásához gyakran különleges gazdasági és informatikai szakismeretek és eszköztár szükségesek, valamint a történések aprólékos, külső, hiteles vizsgálata (pl. egy dolgozói e-mail, egy könyvelési adat döntő bizonyítékot szolgáltathat egy jogvita megoldásához).

  A megoldáshoz vezető úton fontos lépcsőfok a vállalatot ért, vagy a folyamat eredményeképpen potenciálisan bekövetkező károk felmérése és értékének számszerűsítése.
  Szolgáltatásunk keretében támogatást tudunk nyújtani ügyfelünknek a jogvitát vagy bírósági eljárást megelőző felkészülésben, a folyamat során, illetve a bírósági tárgyalások alkalmával is, hiteles bizonyítékok felkutatásával, szakértői vélemény, vagy tanúvallomás biztosításával, Magyarországon és nemzetközi testület előtt egyaránt.