12 perces olvasási idő 26 márc. 2020
Egy nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzet olyan emberi tragédia, amely példátlan zavarokat és kockázatokat okoz a kormányoknak és a vállalkozásoknak. 4 olyan intézkedéscsoportot azonosítottunk, amelyek mentén a megváltozott körülmények ellenére visszaszerezhető a kontroll.

Hogyan navigálhat helyesen az állandó változások időszakában?

Szerzők
Harsha Basnayake

EY Asia-Pacific Transaction Advisory Services Managing Partner

Harsha is an experienced leader in deals, capital advisory and succesful transactions in Asia. He has pioneered many businesses in Asia-Pacific and is a passionate supporter of team diversity.

Christopher Mack

EY APAC Reshaping Results and Japan Restructuring Leader

Experienced restructuring advisor. Has held positions as President, CFO, Global Strategy Officer and Board Director. Extensive global and broad industry experience. Traveler. Family man.

Ignatius Tong

EY-Parthenon Asia-Pacific Leader

Leader dedicated to strategy and operations. Believes delivering more valuable execution will create more potential. Good father, good friend.

12 perces olvasási idő 26 márc. 2020

Egy nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzet olyan emberi tragédia, amely példátlan zavarokat és kockázatokat okoz a kormányoknak és a vállalkozásoknak. A gyárak teljes vagy részleges bezárásától az ellátási láncok zavaráig, a cash flow stresszig számos megrázkódtatás éri a cégeket. 4 olyan intézkedéscsoportot azonosítottunk, amelyek mentén a megváltozott körülmények ellenére visszaszerezhető a kontroll.

Több nemzet, köztük Magyarország is felkészült rá, hogy a gazdaság nehéz helyzetbe kerül. Ezek az országok ösztönző intézkedéseket vezettek be vagy terveznek a hatás enyhítése érdekében.

A folyamatban lévő válság közepette a vállalatok irányítása során nem egy olyan kulcsfontosságú probléma vetődik fel, amelyekre a vezetőknek gondolniuk kell. Meg kell határozniuk az üzleti tevékenység átalakításának lépéseit és ki kell dolgozniuk egy helyreállítási tervet.

1. Prioritásként kell kezelni az emberek biztonságát és folyamatos elkötelezettségüket

Alapvető fontosságú a munkavállalók biztonságának és jólétének biztosítása a jelenlegi helyzetben. Az emberek a munkáltatójuktól, a közösségüktől és a kormányzati vezetőiktől várnak útmutatást. Aggályaik nyílt és átlátható módon történő kezelésének nagy súlya van abban, hogy megőrizzük bizalmukat, és biztosítsuk az üzleti tevékenység folytonosságát.

Az egyik olyan változtatás, amelyet a vállalatok először elvégeztek, az a rugalmas munkavégzési lehetőségek és más olyan szabályozások kezdeményezése vagy kibővítése, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy távolról és biztonságosan dolgozzanak. Ágazattól függően a vállalatok át akarják majd szervezni a munkacsoportokat és újra kell allokálniuk az erőforrásokat, valamint a munkavállalói jóléti programokat. Szabályozásokat kell továbbá kialakítaniuk a biztonságos munkakörnyezet támogatása érdekében. Ezenkívül a vállalatok rendszeresen tájékoztatást kell, hogy adjanak munkavállalóik számára, összhangban a kormányzat és az egészségügyi hatóságok aktuális előírásaival, hogy segítsék az alkalmazottakat, miközben ők és a szervezet küzdenek a válsággal.

Finom egyensúlyt igényel azon módszerek megtalálása, amelyekkel újra megteremthető a szokásos üzleti környezet képe, minimalizálva a szervezetet érő zavarokat. Ahol nem lehetséges a távmunka vagy más rugalmas munkavégzési formák bevezetése, és a vállalkozások számára elkerülhetetlen, hogy munkavállalóik a telephelyen dolgozzanak, vagy közvetlen kapcsolatban kell lenniük az ügyfelekkel, ott fontos a fertőzés elleni védekezési intézkedések bevezetése, amely a legtöbb hazai cégnél megtörtént.

A különböző állami és helyi önkormányzatok által bevezetett mobilitási korlátozások miatt megnövekedett költségek hatásaival kell számolniuk a cégeknek. Azoknak a vállalatoknak, amelyek olyan egyedi kihívásokkal szembesülnek, amelyekre a már kiadott konkrét előírások nem terjednek ki, útmutatást kell kérniük az önkormányzatoktól. 

  • Állandó figyelem

    Több ország központi kormánya és helyi önkormányzatai számos pénzügyi, társadalombiztosítási és adóügyi intézkedést hoztak a vállalatok támogatása érdekében. A kialakult helyzet miatt hazánkban is számos könnyítést jelentett be a kormány és továbbiak várhatók a következő időszakban, amik segíthetik a vállalkozások túlélését. Korábban a Magyar Nemzeti Bank javaslatára rendkívüli, azonnali intézkedéseket hoztak a lakosság és az üzleti szektor megsegítésére. Az első gazdaságvédelmi akcióterv alapján a Kormány a legsúlyosabban érintett ágazatokra vonatkozóan járulékcsökkentést jelentett be, könnyítette egyes katás vállalkozók kötelezettségeit, elengedte a turizmusfejlesztési hozzájárulást és a legérintettebb ágazatokban megtiltotta a bérleti díj növelését és a bérleti szerződések felmondását.  

    A legfrissebb, 2020. március 23-án bejelentett intézkedések szintén ebbe az irányba mutatnak: KATA mentesség körének bővítése, médiaszolgáltatók támogatása, a kilakoltatások, lefoglalások és az adóvégrehajtás felfüggesztése, valamint a lejáró gyes- és gyed-jogosultságok fenntartása.  

2. Kommunikáció az érdekelt felekkel

Világos, átlátható és kellő időben történő kommunikációra van szükség az ügyfelek, az alkalmazottak, a beszállítók, a hitelezők, a befektetők és a szabályozó hatóságok folyamatos támogatásának biztosítása érdekében.

Munkavállalók. Az alkalmazottak esetében a tájékoztatásnak egyensúlyt kell találnia az elővigyázatosság és a szokásos üzleti gondolkodásmód fenntartása között.

Ügyfelek. A vállalatok szeretnék folyamatosan tájékoztatni partnereiket a termékek vagy szolgáltatások szállítását érintő hatásokról. Ha a szerződéses kötelezettségeket nem lehet teljesíteni a beszállítói vagy termelési zavar miatt, akkor fontos a nyílt kommunikáció, az ütemtervek felülvizsgálata, vagy a „vis maiorra”, illetve „természeti csapásra” vonatkozó záradékokra történő hivatkozás. Ez a proaktív fellépés segítséget nyújt a vevői kötelezettségszegésekkel járó büntető kártérítések vagy kötelezettségek enyhítéséhez.

Beszállítók. A vállalatoknak rendszeres kapcsolatot kell tartaniuk az alvállalkozóikkal annak érdekében, hogy aktuális információk legyenek róla, hogy képesek-e az áruk szállítására és a szolgáltatások teljesítésére a válság idején. Tájékoztatást kell adniuk arra vonatkozóan, hogy milyen helyreállítási terveik vannak, hogy a vállalat időben megfontolhassa az alternatív ellátási lánccal kapcsolatos lehetőségeket.

Hitelezők és befektetők. A társaságok a kölcsönszerződések feltételeinek felülvizsgálatára fognak törekedni, hogy azonosítsák az érzékeny adósságokat és elkerüljék az alapvető technikai fizetésmulasztásokat. Ennek a lépésnek további előnye, hogy lehetőséget adnak a befektetőknek a hitelezőkkel folytatott párbeszéd és kommunikáció proaktív irányítására a meglévő feltételek vagy a refinanszírozási megállapodások esetlegesen szükséges módosításaival kapcsolatban.

Kormány és szabályozó hatóságok. Az érdekelt felekkel folytatott kapcsolattartás során a vállalatoknak folyamatos egyeztetésre kell törekedniük jogi osztályaikkal. Így tudják biztosítani, hogy az esetleg kötelezettségekre vagy lehetőségekre megfelelően tudnak reagálni.

3. Az üzleti folytonosság stratégiájának átalakítása

A legtöbb vállalkozás, ágazattól függően, már érzi a változást vagy hamarosan komoly zavarokat fog tapasztalni szokásos üzleti tevékenységéhez képest. Fennakadás érheti az ellátási láncokat, előfordulhat, hogy termelési kötelezettségvállalásait több cég csak nehezen vagy nem is tudja teljesíteni a jelenlegi helyzetben. Mindezt befolyásolja, hogy jelentős változások léptek fel a fogyasztói igények és viselkedések terén – gondoljunk csak a tartós élelmiszerek felvásárlására - amelyek fokozottan érintik például a kiskereskedelmet -, vagy a vakcinafejlesztésre, ami a gyógyszergyárak prioritásait rajzolta újra.

E kihívások kezelésének elősegítése érdekében a vállalatok a következőkre törekednek majd:

A rövid távú likviditás értékelése. A vállalatok azonnali pénzforgalom-ellenőrzési fegyelmet akarnak majd bevezetni, amely lehetővé teszi számukra a cash-flow nyomás előrejelzését és az időben történő beavatkozást. Ezenkívül fontos figyelni a működőtőke helyzetét, különös tekintettel a követelések beszedésére és a készletfelhalmozás kezelésére. Lényeges továbbá a kreativitás és a proaktív beavatkozás a működőtőke-ciklus megkönnyítése érdekében. Egy válság során kiemelt a jelentősége annak, hogy a vállalatok rendszeres kapcsolatot tartsanak a beszállítókkal a lehetséges kockázatok azonosítása érdekében.

A pénzügyi és működési kockázatok becslése, és az ezekre történő gyors reagálás. A vállalatoknak figyelemmel kell kísérniük a közvetlen költségek esetleges emelkedését, hogy szükség esetén be tudjanak avatkozni és újratárgyalhassák a válság előtt kialkudott feltételeket. Azok a szervezetek, amelyek lassan reagálnak, vagy nem képesek új feltételekben megegyezni partnerükkel, növelik kitettségüket a pénzügyi stressznek, ami hosszú távú következményekkel járhat. 

Ahogy a cégeknek figyelemmel kell kísérniük a házon belüli sebezhetőségeiket, hasonlóképpen figyelniük kell arra a nyomásra is, amely egyes ügyfeleiket, beszállítóikat, vállalkozóikat vagy partnereiket érintheti.

A vállalatok akár stressztesztekkel is ellenőrizhetik beszállítóikat – különös tekintettel az első- és másodvonalas partnereikre. Ez különösen fontos az olyan ágazatokban, mint például az autóipar és a gyógyszeripar, amelyek nagymértékben függenek a harmadik feles beszállítóktól.

Folyamatosan felügyelni kell az ellátási láncot. Alternatívákat kell keresniük azoknak a vállalatoknak, amelyek alkatrészeket vagy anyagokat szereznek be a válság által jelentősen érintett területen működő beszállítóktól. Az ilyen gyors lépések, mint például kapacitások vagy gyártótevékenységek áthelyezése átmeneti erőforrást teremtenek az ügyfelekkel szemben fennálló kötelezettségek teljesítésére. Azoknak a vállalatoknak, amelyek gyorsan reagáló gyártórendszerekkel vannak kapcsolatban, amelyek azonnali vásárlási döntéseket tesznek lehetővé, vagy laza szerződéses megállapodásaik vannak különféle szolgáltatásokat nyújtókkal és logisztikai szolgáltatókkal, mérlegelniük kell a kezdeti zavarokat és a válság utáni forgatókönyveket is, tekintettel arra, hogy a kereslet később hirtelen növekedhet.

Meg kell határozni, hogy a jelenlegi helyzet hogyan befolyásolja a céges költségvetéseket és az üzleti terveket. A vállalatok stresszteszttel vizsgálhatják több forgatókönyv pénzügyi terveit, hogy megértsék a teljesítményre gyakorolt lehetséges hatást, és felmérjék, hogy az milyen hosszú ideig folytatódhat. Ha a hatás jelentős, és a korábbi költségvetési feltételezések és üzleti tervek már nem relevánsak, a cégeknek felül kell vizsgálniuk ezeket az agilitásuk fenntartása érdekében. Ahol az üzleti tevékenységre jelentős befolyást gyakorol a válság, ott mérlegelni kell a minimális működési követelményeket, ideértve a munkaerőhöz, a kereskedőkhöz, a földrajzi elhelyezkedéshez és a technológiához kapcsolódó legfontosabb függőségeiket. 

Felmerül a folyamatos üzleti műveletek rövid távú tőkeigényének kérdése is. Az értékelés eredményeinek függvényében a vállalatoknak számba kell venniük a tőkeemelés, az adósság-refinanszírozás vagy a bankok és befektetők által nyújtott kiegészítő hitel-támogatás lehetőségét, akár a kormányzat által nyújtott szakpolitikai támogatásokat. Ugyanakkor a cégeknek felül kell vizsgálniuk az általános működési költségeket is, és mérlegelniük kell a nem alapvető kiadásaik visszafogását vagy csökkentését.

4. Építsen ellenálló képességet

Miután a vállalatok megszilárdították a stresszteszteken alapuló stratégiáikat és tájékoztatták az érdekelt feleket az esetleges új irányokról, a felülvizsgált terveket kell végrehajtaniuk, miközben figyelemmel kísérik a továbbra is alakuló helyzetet. A felsővezetésnek időben be kell jelentenie a tervtől való lényeges eltéréseket, hogy partnerei további intézkedéseket tehessenek az újabb negatív hatások elkerülése érdekében.

Mihelyt a válság ellenőrzés alá kerül, a vállalatok az üzletmenet folytonosságát biztosító tervek felülvizsgálatára és megújítására kell, hogy törekedjenek.

Fontos lesz felmérni, hogyan működnek a meglévő stratégiák. Ha hiányosságokat találnak, meg kell határozni a kiváltó okokat, legyen szó a cselekvés időszerűségéről, az infrastruktúra hiányáról vagy a külső környezeti problémákról. Ezt követően felül kell vizsgálni az új belső iránymutatások bevezetésének lehetőségét a megszerzett tapasztalatok alapján, valamint megszilárdítani a vészhelyzeti tervek bevezetését az ellenálló képesség kiépítése és a jövőbeli válságok hatékonyabb kezelése érdekében.

vaslagkezeles-ey-4-lepes

Összefoglalás

A jelenlegi állapot végével válik majd egyértelművé, hogy mely vállalatok rendelkeznek a kellő ellenálló képességgel és rugalmassággal ahhoz, hogy túléljenek vagy akár növekedjenek egy ilyen horderejű válság során.

A cikkről

Szerzők
Harsha Basnayake

EY Asia-Pacific Transaction Advisory Services Managing Partner

Harsha is an experienced leader in deals, capital advisory and succesful transactions in Asia. He has pioneered many businesses in Asia-Pacific and is a passionate supporter of team diversity.

Christopher Mack

EY APAC Reshaping Results and Japan Restructuring Leader

Experienced restructuring advisor. Has held positions as President, CFO, Global Strategy Officer and Board Director. Extensive global and broad industry experience. Traveler. Family man.

Ignatius Tong

EY-Parthenon Asia-Pacific Leader

Leader dedicated to strategy and operations. Believes delivering more valuable execution will create more potential. Good father, good friend.