8 perces olvasási idő 20 aug. 2020
Gyerekcsoportok a játszótéren

A COVID-19 válságon túl – 13 javaslat a fellendüléshez

Szerző EY

Könyvvizsgálat. Adó. Stratégia és Tranzakció. Jog. Üzleti tanácsadás.

8 perces olvasási idő 20 aug. 2020

Meglátásaink a munka világával kapcsolatban, amelyek túlmutatnak a világjárványon, és bizonyítják, hogy átalakítás révén hogyan lehet átvészelni a válságot.

Röviden
  • Az elmúlt időszakban a COVID-19 a gyorsított változás katalizátora volt – és ennek bizonyos hatásai már most egyértelműek, mások talán kevésbé azok. Felértékelődik tervezés, amelynek során a vállalatoknak ráadásul már most meg kell kezdeniük a kevésbé valószínű, ugyanakkor nagyhatású trendek és forgatókönyvek elemzését is.
  • A cégeknek át kell gondolniuk a munka jellegét, hogy meg tudják határozni, mi folytatható tovább az eddigiek szerint, és min kell változtatni, hogy a nehéz helyzetben is a fenntartható növekedés útjára állhassanak.
  • Annak következtében, hogy a munka és a magánélet közötti különbség egyre inkább elmosódik, a fogyasztói magatartás tartósan át fog alakulni.

A COVID-19 utáni világ nagyon más lesz. Az irodákban zajló munkafolyamatokra vonatkozó korábbi feltételezések már nem érvényesek – sőt, maga az iroda fogalma is elavulttá válhat, mivel megtörténik a már régóta ígért mobil munkamódszerek bevezetése. Előfordulhat, hogy a válság által különösen súlyosan érintett vállalkozások – akár teljes iparágak – soha nem fognak talpra állni. Néhányan közülük valószínűleg gyökeresen átalakulnak. Mások esetleg még megragadhatják azokat az új lehetőségeket, amelyeket az átalakuló piaci dinamika nyitott meg.

A soha nem látott változások utáni messzire tekintés kihívást jelenthet, de minden olyan szervezet számára elengedhetetlen, amely a COVID utáni világban hosszú távon sikeres akar lenni. A jövőben a munka világa ugyanis egészen másképp nézhet ki.

Akárhogy legyen is, a régi rendszer lebontása mellett ez a lehetőségek ideje is. Azzal, hogy egy új nézőponton keresztül tekintünk előre, formálhatjuk vállalkozásunk jövőjét. Itt összegyűjtöttük a legfontosabb gondolatokat arról, mi következik a világjárvány után, és mit kell tudnia vállalatának ahhoz, hogy megtalálja a helyét.

(Chapter breaker)
1

1. fejezet

Megvalósult átalakítás

Alkalmazkodás a COVID-19 utáni világhoz.

1. A hosszú távú hatások elemzése

Mit várhatunk a COVID-19 utáni világtól? Az élet négy fő területét vizsgáljuk, és elemezzük a hatást, kezdve azzal, hogy mit jelent a koronavírus az egykor globális rendet biztosító nemzetközi rendszer, az egyes társadalmak és gazdaságok, a munka és a vállalkozások, végül pedig az egyének és a háztartások számára.A vezetőknek tudniuk kell, hogyan irányítsanak ebben a helyzetben. Bővebben: Meghatározza az új normát vagy passzívan szemléli, ahogy kialakul?

2. Egy átfogó kép része

A hosszú távú kilátásokat egészíti ki az EY megatrendekre vonatkozó jelentése, amely a világjárványnak a globális növekedés dinamikájára gyakorolt hatásait vizsgálja. Az S-görbe alaphelyzetbe állítása mellett pozitívabb hosszú távú jövőképeket is láthatunk, többek között más hozzáállást a technológiához, a munkakörülményekhez, a nemzetközi kapcsolatokhoz, a szegénységhez és az egyenlőtlenségekhez, valamint az éghajlatváltozáshoz. Öt kulcsfontosságú lépést vázolunk fel a világjárványt követő stratégiáinak kialakításához. Tudjon meg többet angol nyelven.

3. A helyi stratégia újragondolása

A COVID-19 előtt a világ 21 legjelentősebb városának központi üzleti negyede közel 4,5 millió dolgozónak adott otthont több mint 100 millió négyzetméter területen, és itt volt a globális Fortune 500 20%-ának székhelye. Most mindegyikük komoly fenyegetésnek van kitéve. Ebben a cikkben megvizsgáljuk ennek a változásnak a következményeit, a tehetségek vonzásától és megtartásától a fenntarthatóságig és az ellenállóképességig, a befogadóbb városközpontok létrehozásáig. Tudjon meg többet angol nyelven.

4. Az ingatlanvagyon újragondolása

Az ingatlankezeléssel foglalkozó vállalkozások vezetőinek

53%-a

úgy véli, csökkeni fog a kereslet.

Előfordulhat, hogy a világjárvány legszembetűnőbb következményei a kiürült toronyházak és az üzleti negyedek irodái lesznek, mivel egyre több vállalat ébred rá, hogy az új operatív norma az otthoni munkavégzés lesz. Ez pedig nagy csapást mérhet az ingatlanpiacra: az ingatlankezeléssel foglalkozó vállalkozások vezetőinek 53%-a úgy véli, csökkeni fog a kereslet. Ebben a cikkben mélyebben elemezzük ennek a változásnak a következményeit. Tudjon meg többet angol nyelven.

5. A készpénz digitalizálása

Egy másik hosszú távú változás, amelyet a COVID-19 gyorsít fel, a készpénzről a digitális fizetésre történő átmenet, mivel egyre többen vásárolnak egyre többet online – még olyan alapvető dolgokat is, mint például az élelmiszerek. A járvány első heteiben csak az Egyesült Királyságban 50%-kal csökkentek a készpénzügyletek. A fizetési szolgáltatást nyújtó vállalatok számára mindez gyökeresen átrajzolja az üzleti környezetet. Bővebben: Alapjaiban változik meg a vásárlók magatartása a krízis hatására

(Chapter breaker)
2

2. fejezet

A munkavégzés újragondolása

A munka új világa.

6. A munkavégzés újragondolása

A normális élet új korszakának nemcsak a szokásos üzletmenetről kell szólnia. Az operatív működés akár jobb is lehet, és jobbnak is kell lennie. A hatékonyabb munkamódszerek és azok öt legfontosabb fókuszterülete: az egészségmegőrzés, együttműködés, kapcsolatok, találékonyság és elszámoltathatóság. A módszer célja, hogy segítse a szervezeteket annak meghatározásában, hogy tevékenységük mely részei mehetnek tovább úgy, mint korábban, és melyeket kell újragondolni a világjárvány utáni korszakban. Fogunk még valaha teljes munkaidőben irodából dolgozni?

7. Új fogyasztói preferenciák azonosítása

Az EY jövőre vonatkozó fogyasztói indexe

74%-os

növekedés az online tranzakciók átlagos értékében egy év alatt.

A lezárások növekedésével a közvetlenül a fogyasztót elérő értékesítési stratégia egyik napról a másikra lehetőségből szükségszerűvé vált, miután az átlagos online tranzakciós érték évről évre 74%-kal emelkedett, az EY jövőre vonatkozó fogyasztói indexe pedig az e-kereskedelem iránti preferenciák jelentős növekedését állapította meg. Az üzleti értékelési keretrendszerünket azért dolgoztuk ki, hogy segítsünk a vállalkozásoknak eldönteni, hol legyenek aktív szereplők amikor a világjárványt követő korszakra tekintenek. A fogyasztók viselkedése ugyanis jelentősen változik: COVID-19: a márkahűségre is csapást mért a válság

8. Legyen Ön is piacteremtő

Mindezen tendenciák végső következménye az, hogy piaci szereplőből vagy piacvezetőből piacteremtővé (market makerré) kell átalakulnunk. A piacteremtők olyan vállalkozások, amelyek pontosan felismerik a COVID-19 utáni világban rejlő lehetőségeket a hosszú távú értékteremtésre, és gyorsan újratervezik üzleti modelljüket, hogy megragadják a kínálkozó lehetőségeket. Ehhez a munkavállalókat előtérbe helyező mentalitásra lesz szükség, amely személyes közelség nélkül is bensőséges viszonyt alakít ki az ügyfelekkel, és a szükséges innovációt összehangolja a realitásokkal. Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel: Demeter Ákos

 

(Chapter breaker)
3

3. fejezet

Újragondolt realitás

Milyen hosszú távú következményei lesznek a COVID-19 válságnak a világ egészére nézve?

9. A változó társadalmi normák nyomon követése

A COVID-19 kézzelfogható nyomot hagyott a világon, például megváltoztatta az emberi viselkedést. A távmunka által kikényszerített otthonmaradás például soha nem látott ellentétet szült az otthoni és munkahelyi életünk között – amikor a háziállatok és a kisgyermekek szinte rendszeresen félbeszakították a konferenciahívásokat. Bár a viselkedésmód ilyetén hatása igen összetett lehet, ugyanakkor utat mutathat a munkahelyek új normái számára, és olyan új gondolkodásmódnak adhat lehetőséget, amely alapjaiban megváltoztathatja azt, ahogyan az emberek társadalomban betöltött szerepéről gondolkodunk. Tudjon meg többet angol nyelven - a COVID-19 után: Hogyan alakítja át a válság a kulturális és társadalmi magatartásformákat?

10. A világjárvánnyal kapcsolatos politika megismerése

Meglepő lehet, hogy geostratégiai szempontból a COVID-19 nem megváltoztatta, hanem inkább felgyorsította az uralkodó trendeket. A nacionalizmust és a regionalizmust megerősítették a lezárt határok, az operatív és orvosi vészhelyzetek kezelésére szolgáló technológia még gyorsabban fejlődik, az idősödő népességű országok pedig még nagyobb demográfiai nyomásnak vannak kitéve. Ebben a cikkben ezeket a tendenciákat közelebbről is megvizsgáljuk. Mit jelent a COVID-19 válság a geostratégiai kilátások szempontjából (en)?

11. A fenntarthatóság keresése

Habár a velencei delfinekről készült képek hamisak voltak, hajlamosak voltunk elhinni őket, ami azt a reményt tükrözte, hogy a lezárás következtében enyhül az ökoszisztémákra nehezedő nyomás, melyet az ipari tevékenység okoz. Miközben a gazdaságok túljutnak a válságon, a remény megmarad. Ebben a cikkben lebontjuk a statisztikákat, és megnézzük, hogy nyolc kulcsfontosságú régió – Kína, Görögország, Chile, Finnország, Japán, Írország, Franciaország és Olaszország – mit tett a hosszú távú fenntarthatóság előmozdítása érdekében. Az embereket sújtó válság nyomán az éghajlatvédelmi célok háttérbe szorulnak (en)?

12.  Az innováció szabadjára engedése

A válság pillanatai, bár pusztítással és ártalmas következményekkel járnak, gyakran radikális új megoldásokat inspirálhatnak: végül is a szükség a legnagyobb tanítómester. Vegyük például a szintetikus biológiát (synbio), amely mérnöki megközelítést alkalmaz a sejtek tanulmányozásához és a genetikához, és amelynek célja a géntechnikai eszközök alkalmazása a biológiai kutatásokhoz. A COVID-19 okozta helyzet sürgős volta utat nyitott ennek az élvonalbeli technológiának, hogy megmutathassa értékét. Ez csak egyetlen példa az új gondolkodásmódra, amely gyökeresen megváltoztathatja a világot. Tudjon meg többet angol nyelven arról hogyan adhat a COVID-19 járvány lehetőséget a synbio kitörésére?

13. A gazdaság újragondolása

A Világbank júniusi előrejelzése szerint a globális GDP 5,2%-kal csökken 2020-ban, ami a világjárványt követő recessziót sokkal súlyosabbá teszi, mint a legutóbbi pénzügyi válság, amely 2009-ben a globális GDP mindössze 1,8%-os csökkenésével járt. Egy ilyen drasztikus hatás ritka stratégiai lehetőséget kínál a kormányoknak, a pénzintézeteknek és a vállalatoknak egyaránt a jövő újragondolására és átalakítására a rugalmasabb, jövedelmezőbb, igazságosabb, együttműködőbb és fenntarthatóbb gazdaság újjáépítése érdekében. Ismerje meg a kulcsfontosságú területetekt, amelyekre alapozva egy jobb világ épülhet a COVID-19 válságot követően. Bővebben: COVID-19: Tizenkét javaslat, hogy a viharos körülmények között is növekedni tudjon

Napirenden a valódi kérdések

A helyes üzleti döntésekhez hiteles és megbízható információkra van szükség. Értesüljön az aktuális témáról hírlevelünkből.

Feliratkozás

Összefoglalás

A COVID-19 nagy valószínűséggel radikálisan más világot hagy maga után. Az üzleti stratégiákat alapvetően át kell gondolni a gazdaság és a társadalom átalakítása során. Azoknak a szervezeteknek van a legnagyobb esélyük a túlélésre és a boldogulásra, amelyek maguk alakítják át a jövőjüket.

A cikkről

Szerző EY

Könyvvizsgálat. Adó. Stratégia és Tranzakció. Jog. Üzleti tanácsadás.