Darbuotojų sveikata ir gerovė

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas: mes padedame jums pasiruošti šiandienai, rytojui ir ateičiai.

Pagrindiniai aspektai

Už žmogiškųjų išteklių valdymą atsakingi personalo vadovai ir specialistai turėtų sutelkti dėmesį į darbuotojų apsaugą bei mažinti grėsmę visuomenės sveikatai.

 • Vadovų komunikacija su darbuotojais per pandemiją turi būti aiškiai pagrįsta nacionalinės ir pasaulinės visuomenės sveikatos gairėmis bei nurodymais.
 • Svarbu edukuoti darbuotojus apie COVID-19 simptomus ir prevenciją; būtina peržiūrėti nedarbingumo atostogų politiką ir sukurti naujas procedūras, kurios padėtų išlaikyti ir palaikyti darbuotojus šiuo periodu.
 • Būtina suteikti pagalbą užtikrinant saugią nuotolinę darbo aplinką, naudojant būtinas IT priemones ir technologijas.
 • Jeigu darbas yra tęsiamas darbo vietoje, svarbu darbuotojus aprūpinti visomis apsauginėmis priemonėmis (individualios apsaugos priemonės, higienos priemonės, dezinfekavimas ir pan.) ir užtikrinti, kad bus laikomasi visų taisyklių, kurios leistų sumažinti riziką užsikrėsti virusu.
 • Identifikuokite ir palaikykite kitose šalyse įstrigusius kolegas, negalinčius keliauti, grįžti namo bendradarbius bei jų šeimas.

Personalo valdymo komandos turėtų sutelkti dėmesį, kaip vadovauti permainų metu ir tuo pačiu išlaikyti darbuotojų pasitikėjimą.

 • Padėkite kitiems vadovams valdyti komandas nuotoliniu būdu – suteikite įrankius, žinias, patarimų. 
 • Sukurkite ir įgyvendinkite strategiją, skirtą spręsti darbuotojų problemas ir klausimus, pavyzdžiui, kaip jie galėtų stiprinti savo sveikatą, ištverti izoliaciją, spręsti vaikų priežiūros rūpesčius.
 • Skatinkite ir palaikykite virtualias savo įmonės bendruomenes.
 • Įdiekite nuotolinius darbų eigos tyrimus, kad galėtumėte įvertinti produktyvumą ir jį didinančius metodus.
 • Svarbu suprasti naujus keliavimo apribojimus ir poveikį komandų darbui ir visos įmonės veiklai.
 • Kūrybiškai įvertinkite galimybes išlaikyti esamus darbuotojus, atitinkamai paskirstykite pajėgumus (sutrumpinkite darbo valandas, išleiskite atostogų ir kt.).

Prisitaikę prie naujų verslo sąlygų ir naujo normalumo, įgalinkite verslą geriau reaguoti į ateities pokyčius bei iššūkius. 

 • Prisitaikę prie naujų verslo sąlygų ir naujo normalumo, įgalinkite verslą geriau reaguoti į ateities pokyčius bei iššūkius. 
 • Planuokite savo verslo veiklą įtraukdami naujus scenarijus ir išnagrinėkite įgytą patirtį, kad geriau pasirengtumėte būsimoms krizėms.
 • Perkurkite, naujai formuokite savo darbuotojų patirtį ir atsižvelkite į jų nuomones.
 • Įdiekite gerovės politiką ir geriausias darbo praktikas į įmonės DNR.
 • Sukurkite paskatas darbuotojams, kurie aktyviai užsiima prevencine priežiūra.
 • Iš naujo įvertinkite turimas patalpas, darbo sąlygas ir naudojamą įrangą, kad ateityje, kur įmanoma, galėtumėte dar labiau sumažinti susirgimų riziką. 
 • Kurkite ir vystykite naujus produktus ir paslaugas, kad pabrėžtumėte personalo funkcijų svarbą, atskleidžiant žmonių vertę ir įtaką verslo rezultatams.
 • Į savo mokymosi strategiją įtraukite lankstų skaitmeninių įgūdžių tobulinimą bei talentų perkvalifikavimą.