Draudimas ir teisiniai ginčai

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas: mes padedame jums pasiruošti šiandienai, rytojui ir ateičiai

Peržiūrėkite mūsų veiksmų sąrašą šiandien, rytoj ir ateityje.

Draudimas turėtų sutelkti dėmesį į bendravimą su suinteresuotosiomis šalimis.

 • Reguliariai bendrauti su nuotoliniu būdu dirbančiais darbuotojais, investuotojais ir klientais bei kitomis pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis.
 • Įtraukti krizių valdymo komandas, siekiant įvertinti sąlygas ir rizikas bei reikalingą komunikaciją.
 • Supraskite ir įvertinkite poveikį klientams ir visuomenei bei apibrėžkite galimus pagalbos veiksmus (pvz., kelionių draudimas, komercinio turto ir verslo nutraukimas, atšaukimo draudimas, kredito linijos).
 • Remkite sektorius, kuriuos labiau paveikė viruso protrūkis (pvz., aviacija, automobilių pramonė, logistika, energetika, medicina ir pan.)
 • Pasitelkite valdymo, finansų ir iždo komandas, siekdami išspręsti mokumo, likvidumo ir rizikos vertinimo problemas.

Draudimas turėtų sutelkti dėmesį į klientų rizikos valdymą ir veikiančių verslo funkcijų stabilumą.

 • Paremkite procesus, procedūras, žmones, IT ir skaitmeninius proveržius bei stabilumą.
 • Remkite klientus peržiūrėdami rizikos valdymo procesus, pasitelkite geriausią praktiką ir duomenis, kad valdytumėte ar sumažintumėte draudimo riziką.
 • Išlaikykite tvarų mokumą, saugokite akcijas ir kreditus nuo rinkos palūkanų normos kritimo.
 • Užtikrinkite aktyvų suinteresuotųjų šalių, valdžios institucijų ir trečiųjų šalių informavimą apie padarytą pažangą.
 • Skirkite dėmesio lengvatų reguliavimui ir reitingus matuojančių agentūrų veiksmams.
 • Investuokite į pasikeitusį paklausos modelį ir naujas augimo galimybes.
 • Efektyviai valdykite paskirstymą ir kanalus (nuo tradicinių kanalų iki tiesioginių).

Draudimas nėra vien tik apsauga. Jis veikia kaip transformacinė funkcija, padedanti pasauliui valdyti ir susidoroti su žinomais ir nežinomais pavojais.

 • Strategijos atnaujinimas atsižvelgiant į ilgalaikes verslo perspektyvas
 • Kurkite produktus, kurie, remdamiesi iduomenų analitika ir technologijomis, pateikia atsakymus į naujus klausimus ir pasaulinio lygio iššūkius.
 • Didinkite IT sistemų pajėgumus ir paruoškite savo darbui naujomis aplinkybėmis, esant naujų sutrikimų tikimybei.
 • Aiškiai informuokite suinteresuotąsias šalis ir klientus apie draudimo tikslą
 • Renkite planus, kaip greičiau susigrąžinti  finansinį stabilumą ir švelninti žalą po katastrofiškų nuostolių dėl draudimo išmokų ar kitų nelaimių / pandemijos išmokų programų.